KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:35
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.292.576.504 2.115.252.120 2.373.695.980 976.158.663
Satışların Maliyeti
16 -3.824.221.760 -2.069.450.064 -2.054.666.887 -978.860.633
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
468.354.744 45.802.056 319.029.093 -2.701.970
BRÜT KAR (ZARAR)
468.354.744 45.802.056 319.029.093 -2.701.970
Genel Yönetim Giderleri
17 -29.668.115 -25.313.966 -15.208.280 -12.174.018
Pazarlama Giderleri
17 -11.253.262 -9.607.832 -6.435.838 -3.902.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 93.487.733 70.089.455 29.190.743 16.422.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.079.636 -5.023.956 -812.028 -1.667.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
516.841.464 75.945.757 325.763.690 -4.023.786
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 5.711.500 2.713.762 3.345.150 175.617
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.585.873 -32.661.503 -339.729 -7.309.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
520.967.091 45.998.016 328.769.111 -11.157.821
Finansman Gelirleri
20 25.147.888 19.008.919 13.885.125 5.643.343
Finansman Giderleri
20 -527.831.094 -522.416.319 -159.981.834 -197.532.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.283.885 -457.409.384 182.672.402 -203.046.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.926.211 -1.443.060 -23.190.093 -49.880.161
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.447.231 -2.273.733 -5.023.856 -1.650.938
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 17.373.442 830.673 -18.166.237 -48.229.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.210.096 -458.852.444 159.482.309 -252.926.818
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.210.096 -458.852.444 159.482.309 -252.926.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.750.463 -4.931.674 -1.100.227 -3.529.759
Ana Ortaklık Payları
34.960.559 -453.920.770 160.582.536 -249.397.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,05840000 -1,21050000 0,39920000 -0,66510000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-666.917.086 28.501.732
Dönem Karı (Zararı)
29.210.096 -458.852.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
453.914.113 455.878.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
91.066.934 76.910.286
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-639.626 -4.727.615
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -128.863 -4.152.990
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -510.763 -574.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 6.219.107 7.757.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,20 34.363.846 98.662.486
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.512.046 36.064.813
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.512.046 36.064.813
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -10.926.211 1.443.060
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
337.955.690 242.481.856
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
386.419 -2.713.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.142.209.634 36.202.655
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.333.577 -9.232.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-295.098 -8.636.081
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-918.479.972 -103.511.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.387.193 59.378.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-870.798 1.161.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.842.996 97.042.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-659.085.425 33.229.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -2.007.193 -2.465.054
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.824.468 -2.262.379
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.996.393 -57.567.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
372.593 123.762
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.080.486 -44.691.489
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.660.000
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
13.144.900 3.148.736
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-7.433.400 -32.808.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
915.363.676 -97.616.991
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.127.884.035 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.584.430.786 1.762.935.193
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.743.708.457 -1.779.758.434
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.867.196 58.493.645
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.615.712 -2.043.127
Ödenen Faiz
-67.473.234 -142.115.097
Alınan Faiz
18.188.777 4.870.829
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.209.715 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.450.197 -126.682.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.450.197 -126.682.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 255.835.616 341.578.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 477.285.813 214.896.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 477.285.813 255.835.616
Ticari Alacaklar
154.885.119 86.470.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.006.861 2.831.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 153.878.258 83.639.317
Diğer Alacaklar
70.003.761 66.014.887
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 67.772.288 63.658.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.231.473 2.355.985
Türev Araçlar
0 2.854.952
Stoklar
8 1.860.473.735 935.300.544
Peşin Ödenmiş Giderler
9 91.598.142 50.124.649
Diğer Dönen Varlıklar
14 13.302.310 12.690.103
ARA TOPLAM
2.667.548.880 1.409.291.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.667.548.880 1.409.291.278
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.023.056 937.679
Diğer Alacaklar
7 3.218.063 2.575.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
87.991.000 87.991.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.965.287.870 3.029.301.372
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.503.708 17.753.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 413.108 357.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 66.306.132 73.914.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.139.742.937 3.212.830.022
TOPLAM VARLIKLAR
5.807.291.817 4.622.121.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 2.329.540.445 2.161.008.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 672.927.042 305.513.113
Ticari Borçlar
88.223.175 100.378.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 7.709.762 1.145.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 80.513.413 99.232.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 19.646.417 15.891.080
Diğer Borçlar
7 852.050 1.722.848
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 481.774.908 610.595.918
Türev Araçlar
0 1.655.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 5.558.926 3.177.192
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 102.472.862 78.838.078
ARA TOPLAM
3.700.995.825 3.278.780.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.700.995.825 3.278.780.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 326.212.616 696.372.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.939.965 47.262.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 53.939.965 47.262.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 132.014.584 157.489.458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
512.167.165 901.123.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.213.162.990 4.179.904.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.566.791.357 409.106.429
Ödenmiş Sermaye
15 1.500.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.763.962 22.763.962
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.884.035 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.557.966.592 1.607.821.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.557.966.592 1.607.821.839
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.577.616.165 -1.166.593.025
Net Dönem Karı veya Zararı
34.960.559 -455.718.721
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 27.337.470 33.110.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.594.128.827 442.217.219
TOPLAM KAYNAKLAR
5.807.291.817 4.622.121.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-35.233.399 -488.030.750 523.264.149 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-453.920.770 -453.920.770 -4.931.674 -458.852.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.705.814 -4.705.814 -17.665 -4.723.479
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.083.261.317 -9.073.845 25.832.374 -1.199.313.313 -453.920.770 -155.450.275 18.962.956 -136.487.319
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 0 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-47.905.296 -407.813.425 455.718.721 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
34.960.559 34.960.559 -5.750.463 29.210.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.949.951 -1.949.951 -22.857 -1.972.808
Sermaye Arttırımı
1.125.000.000 2.884.035 1.127.884.035 0 1.127.884.035
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.209.715 -3.209.715 -3.209.715
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 22.763.962 2.884.035 1.574.435.164 -16.468.572 25.832.374 -1.577.616.165 34.960.559 1.566.791.357 27.337.470 1.594.128.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29.210.096 -458.852.444 159.482.309 -252.926.818
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.972.808 -4.723.479 1.647.769 -3.221.544
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.466.010 -5.904.349 2.059.711 -4.026.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
493.202 1.180.870 -411.942 805.386
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.972.808 -4.723.479 1.647.769 -3.221.544
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.237.288 -463.575.923 161.130.078 -256.148.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.773.320 -4.949.339 -1.103.747 -3.544.787
Ana Ortaklık Payları
33.010.608 -458.626.584 162.233.825 -252.603.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958401


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.473 Değişim: 1,22% Hacim : 15.294 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.473
Açılış: 1.456
9,5973 Değişim: 1,02%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1806 Değişim: 0,91%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,71 Değişim: 2,82%
Düşük 550,52 22.10.2021 Yüksek 555,14
Açılış: 550,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.