KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:10
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.918.880.524 1.139.093.457
Satışların Maliyeti
16 -1.769.554.873 -1.090.589.431
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
149.325.651 48.504.026
BRÜT KAR (ZARAR)
149.325.651 48.504.026
Genel Yönetim Giderleri
17 -14.459.835 -13.139.948
Pazarlama Giderleri
17 -4.817.424 -5.704.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 64.296.990 53.666.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.267.608 -3.356.620
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
191.077.774 79.969.543
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.366.350 2.538.145
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -1.246.144 -25.351.851
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
192.197.980 57.155.837
Finansman Gelirleri
20 11.262.763 13.365.576
Finansman Giderleri
20 -367.849.260 -324.884.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-164.388.517 -254.362.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
34.116.304 48.437.101
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.423.375 -622.795
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 35.539.679 49.059.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-130.272.213 -205.925.626
DÖNEM KARI (ZARARI)
-130.272.213 -205.925.626
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.650.236 -1.401.915
Ana Ortaklık Payları
-125.621.977 -204.523.711
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,33500000 -0,54540000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-380.760.767 105.067.992
Dönem Karı (Zararı)
-130.272.213 -205.925.626
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
357.811.964 308.821.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.476.625 36.963.016
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.203 14.184.511
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -225.987 -4.372.172
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 207.784 18.556.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 3.412.073 3.887.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,20 24.743.768 53.556.885
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.166.896 22.937.467
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.166.896 22.937.467
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -34.116.304 -48.437.101
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
315.434.211 225.852.930
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 46.690 -123.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-603.650.230 5.250.369
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.050.323 -59.975.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
382.344 -6.640.081
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-383.372.685 70.293.844
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.664.937 7.435.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
242.609 300.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.187.238 -6.163.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-376.110.479 108.146.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -908.342 -1.927.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.741.946 -1.150.079
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.910.611 -32.796.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
3.637.700 2.697.383
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.271.350 -19.996.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
761.391.000 -141.627.674
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
989.264.416 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
634.882.402 589.633.917
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-868.629.564 -695.987.964
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
28.175.952 30.726.532
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-656.993 -265.949
Ödenen Faiz
-27.379.985 -69.046.516
Alınan Faiz
8.044.150 3.312.306
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.309.378 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
369.719.622 -69.355.890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
369.719.622 -69.355.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 255.835.616 341.578.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 625.555.238 272.222.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 625.555.246 255.835.616
Ticari Alacaklar
91.436.334 86.470.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.991.609 2.831.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 89.444.725 83.639.317
Diğer Alacaklar
39.423.549 66.014.887
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 37.191.190 63.658.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.232.359 2.355.985
Türev Araçlar
0 2.854.952
Stoklar
8 1.320.149.033 935.300.544
Peşin Ödenmiş Giderler
9 99.737.736 50.124.649
Diğer Dönen Varlıklar
14 13.601.177 12.690.103
ARA TOPLAM
2.189.903.075 1.409.291.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.189.903.075 1.409.291.278
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.023.056 937.679
Diğer Alacaklar
7 2.478.050 2.575.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
87.991.000 87.991.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.991.957.079 3.029.301.372
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.197.514 17.753.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 383.181 357.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 88.219.184 73.914.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.189.249.064 3.212.830.022
TOPLAM VARLIKLAR
5.379.152.139 4.622.121.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 2.145.535.444 2.161.008.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 337.851.959 305.513.113
Ticari Borçlar
95.551.696 100.378.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 12.783.841 1.145.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 82.767.855 99.232.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 19.031.730 15.891.080
Diğer Borçlar
1.965.457 1.722.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.965.457 1.722.848
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 455.852.851 610.595.918
Türev Araçlar
0 1.655.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 815.881 3.177.192
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 70.905.536 78.838.078
ARA TOPLAM
3.127.510.554 3.278.780.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.127.510.554 3.278.780.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 766.721.164 696.372.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.291.494 47.262.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 54.291.494 47.262.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 135.349.460 157.489.458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
956.362.118 901.123.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.083.872.672 4.179.904.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.266.838.250 409.106.429
Ödenmiş Sermaye
15 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.763.962 22.763.962
Sermaye Avansı
989.264.416 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.580.426.644 1.607.821.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.580.426.644 1.607.821.839
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.600.827.169 -1.166.593.025
Net Dönem Karı veya Zararı
-125.621.977 -455.718.721
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 28.441.217 33.110.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.295.279.467 442.217.219
TOPLAM KAYNAKLAR
5.379.152.139 4.622.121.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-16.244.248 -507.019.901 523.264.149 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-204.523.711 -204.523.711 -1.401.915 -205.925.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.499.298 -1.499.298 -2.637 -1.501.935
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.102.250.648 -5.867.329 25.832.374 -1.218.302.464 -204.523.711 97.153.300 22.507.743 119.661.043
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-23.793.955 -431.924.766 455.718.721 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-125.621.977 -125.621.977 -4.650.236 -130.272.213
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.601.240 -3.601.240 -19.337 -3.620.577
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
989.264.416 989.264.416 989.264.416
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.309.378 -2.309.378 -2.309.378
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 989.264.416 1.598.546.505 -18.119.861 25.832.374 -1.600.827.169 -125.621.977 1.266.838.250 28.441.217 1.295.279.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-130.272.213 -205.925.626
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.620.577 -1.501.935
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.525.721 -1.877.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
905.144 375.484
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.620.577 -1.501.935
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.892.790 -207.427.561
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.669.573 -1.404.552
Ana Ortaklık Payları
-129.223.217 -206.023.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936218


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5536 Değişim: -0,12%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0752 Değişim: -0,04%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,56 Değişim: -0,40%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.