KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 20:33
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 5.211.853.246 4.115.351.878
Satışların Maliyeti
21 -4.881.840.255 -4.102.793.908
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
330.012.991 12.557.970
BRÜT KAR (ZARAR)
330.012.991 12.557.970
Genel Yönetim Giderleri
22 -53.757.208 -40.962.665
Pazarlama Giderleri
22 -17.554.504 -18.441.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 126.282.463 86.788.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -36.785.902 -74.950.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
348.197.840 -35.008.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 17.911.738 36.447.536
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -87.283.153 -85.942.746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
278.826.425 -84.503.645
Finansman Gelirleri
25 35.800.112 23.585.378
Finansman Giderleri
25 -824.578.580 -545.899.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-509.952.043 -606.817.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
47.428.381 78.006.916
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.976.152 -3.447.830
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 53.404.533 81.454.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-462.523.662 -528.810.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
-462.523.662 -528.810.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -6.804.941 -5.546.270
Ana Ortaklık Payları
-455.718.721 -523.264.149
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -1,21520000 -1,39540000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
519.099.942 201.330.118
Dönem Karı (Zararı)
-462.523.662 -528.810.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
503.513.784 445.951.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 158.552.376 124.642.838
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.484.851 -16.818.023
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.663.085 37.880.259
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.338.309 -51.884.703
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 24.486.245 -2.813.579
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 9.222.053 12.161.682
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23,25 165.286.081 223.669.555
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
49.353.840 59.990.977
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.366.000 -8.345.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30 60.719.840 68.335.977
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -47.428.381 -78.006.916
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
155.511.634 127.993.312
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -4.468.670 -7.682.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
492.643.740 298.606.535
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.797.806 89.636.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.688.147 -4.939.971
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-129.874.105 105.886.941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.812.682 39.999.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
992.511 -938.343
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
566.226.699 68.961.984
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
533.633.862 215.747.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -6.653.382 -9.427.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.880.538 -4.989.743
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-147.265.967 -151.631.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.721.515 830.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.851.483 -138.289.246
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.060.000 71.770.177
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14.827.919 49.635.827
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-73.023.918 -135.578.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-457.577.065 175.799.824
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.097.328.281 3.493.387.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.377.474.756 -3.102.470.697
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
44.238.372 -21.646.504
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.382.953 -2.392.163
Ödenen Faiz
-235.412.659 -200.736.760
Alınan Faiz
17.126.650 9.658.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.743.090 225.498.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.743.090 225.498.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 341.578.706 116.080.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 255.835.616 341.578.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 255.835.616 341.578.706
Ticari Alacaklar
86.470.527 121.670.586
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.831.210 4.435.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 83.639.317 117.235.296
Diğer Alacaklar
66.014.887 105.687.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 63.658.902 101.013.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.355.985 4.674.138
Türev Araçlar
30 2.854.952 4.034.785
Stoklar
9 935.300.544 797.689.792
Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.124.649 31.808.717
Diğer Dönen Varlıklar
19 12.690.103 13.565.152
ARA TOPLAM
1.409.291.278 1.416.034.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.409.291.278 1.416.034.897
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 937.679 930.073
Diğer Alacaklar
8 2.575.090 2.699.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 87.991.000 95.860.000
Maddi Duran Varlıklar
12 3.029.301.372 2.364.876.830
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 17.753.117 11.714.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 357.402 489.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 73.914.362 49.185.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.212.830.022 2.525.756.420
TOPLAM VARLIKLAR
4.622.121.300 3.941.791.317
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 2.161.008.213 2.589.289.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 305.513.113 209.137.945
Ticari Borçlar
100.378.288 83.215.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.145.870 1.466.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 99.232.418 81.749.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 15.891.080 13.720.664
Diğer Borçlar
1.722.848 730.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.722.848 730.336
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
19 610.595.918 85.127.065
Türev Araçlar
30 1.655.498 311.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 3.177.192 350.552
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 4.500.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 78.838.078 18.255.534
ARA TOPLAM
3.278.780.228 3.004.640.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.278.780.228 3.004.640.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 696.372.354 536.384.251
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.262.041 31.926.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 47.262.041 31.926.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 157.489.458 41.752.058
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
901.123.853 610.062.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.179.904.081 3.614.702.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
409.106.429 303.176.309
Ödenmiş Sermaye
20 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.607.821.839 1.114.126.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.607.821.839 1.114.126.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.166.593.025 -711.282.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-455.718.721 -523.264.149
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 33.110.790 23.912.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
442.217.219 327.088.604
TOPLAM KAYNAKLAR
4.622.121.300 3.941.791.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-69.512.015 -272.247.210 341.759.225 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-523.264.149 -523.264.149 -5.546.270 -528.810.419
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
520.212.827 321.357 520.534.184 18.687.895 539.222.079
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17.428.990 -1.902 -12.783.088 4.644.000 -4.644.000 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-67.953.687 -455.310.462 523.264.149 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-455.718.721 -455.718.721 -6.804.941 -462.523.662
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
571.799.431 -10.150.590 561.648.841 16.003.436 577.652.277
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.622.340.460 -14.518.621 25.832.374 -1.166.593.025 -455.718.721 409.106.429 33.110.790 442.217.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-462.523.662 -528.810.419
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
577.652.277 539.222.079
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 734.832.373 673.634.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -12.767.028 393.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 -144.413.068 -134.805.520
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
577.652.277 539.222.079
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
115.128.615 10.411.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.198.495 13.141.625
Ana Ortaklık Payları
105.930.120 -2.729.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917096


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.