KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 19:40
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.115.252.120 2.143.948.610 976.158.663 1.124.637.686
Satışların Maliyeti
18 -2.026.080.788 -2.212.089.660 -948.897.501 -1.142.396.341
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.171.332 -68.141.050 27.261.162 -17.758.655
BRÜT KAR (ZARAR)
89.171.332 -68.141.050 27.261.162 -17.758.655
Genel Yönetim Giderleri
19 -25.313.966 -15.656.733 -12.174.018 -7.638.255
Pazarlama Giderleri
19 -33.782.692 -17.333.785 -14.671.709 -8.730.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 70.089.455 56.222.975 16.422.531 29.592.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -24.218.372 -58.798.730 -20.861.752 -53.658.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.945.757 -103.707.323 -4.023.786 -58.193.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.713.762 61.928.669 175.617 60.603.412
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -32.661.503 -17.982.659 -7.309.652 -11.242.871
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.998.016 -59.761.313 -11.157.821 -8.833.265
Finansman Gelirleri
22 19.008.919 15.848.183 5.643.343 20.062
Finansman Giderleri
22 -522.416.319 -374.544.640 -197.532.179 -164.221.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-457.409.384 -418.457.770 -203.046.657 -173.034.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.443.060 71.522.670 -49.880.161 24.444.116
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.273.733 -1.684.168 -1.650.938 -1.684.168
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 830.673 73.206.838 -48.229.223 26.128.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-458.852.444 -346.935.100 -252.926.818 -148.590.463
DÖNEM KARI (ZARARI)
-458.852.444 -346.935.100 -252.926.818 -148.590.463
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 -4.931.674 -6.842.600 -3.529.759 -2.563.886
Ana Ortaklık Payları
-453.920.770 -340.092.500 -249.397.059 -146.026.577
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -1,21050000 -0,90690000 -0,66510000 -0,38940000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.501.732 -150.265.055
Dönem Karı (Zararı)
-458.852.444 -346.935.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
455.878.954 143.333.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
76.910.286 48.857.422
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.727.615 -2.038.744
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.152.990 17.496.193
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -574.625 -16.399.567
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -3.135.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 7.757.830 8.158.227
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,22 98.662.486 108.800.940
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
36.064.813 -43.152.382
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 36.064.813 -43.152.382
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.443.060 -71.522.670
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
242.481.856 109.871.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.713.762 -15.640.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36.202.655 60.296.322
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.232.620 -33.481.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.636.081 -37.225.663
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.511.123 164.626.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.378.604 17.549.280
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.161.479 -415.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.042.396 -50.756.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.229.165 -143.305.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.465.054 -6.194.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.262.379 -765.133
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.567.076 80.523.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.762 150.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.691.489 -20.406.087
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.660.000 71.770.177
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
3.148.736 31.770.999
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-32.808.085 -2.762.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.616.991 38.146.054
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.762.935.193 1.721.074.005
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.779.758.434 -1.553.926.198
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
58.493.645 -33.978.153
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.043.127 0
Ödenen Faiz
-142.115.097 -100.882.147
Alınan Faiz
4.870.829 5.858.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-126.682.335 -31.595.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-126.682.335 -31.595.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 341.578.706 116.080.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 214.896.371 84.484.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 214.896.371 341.578.706
Ticari Alacaklar
136.262.671 121.670.586
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.230.713 4.435.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 135.031.958 117.235.296
Diğer Alacaklar
64.380.232 105.687.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 50.843.511 101.013.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 13.536.721 4.674.138
Türev Araçlar
4.540.026 4.034.785
Stoklar
8 904.195.458 797.689.792
Peşin Ödenmiş Giderler
9 31.014.717 31.808.717
Diğer Dönen Varlıklar
16 12.170.577 13.565.152
ARA TOPLAM
1.367.460.052 1.416.034.897
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.367.460.052 1.416.034.897
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.291.013 930.073
Diğer Alacaklar
7 2.695.866 2.699.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 81.790.000 95.860.000
Maddi Duran Varlıklar
11 2.331.388.038 2.364.876.830
Kullanım Hakkı Varlıkları
16.668.297 11.714.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 463.396 489.812
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 52.450.224 49.185.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.489.746.834 2.525.756.420
TOPLAM VARLIKLAR
3.857.206.886 3.941.791.317
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 2.503.823.142 2.589.289.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 249.268.519 209.137.945
Ticari Borçlar
145.720.125 83.215.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 607.770 1.466.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 145.112.355 81.749.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 28.786.459 13.720.664
Diğer Borçlar
1.891.815 730.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.891.815 730.336
Türev Araçlar
7.222.194 311.490
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.649.788 350.552
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 4.500.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 194.521.334 103.382.599
ARA TOPLAM
3.132.883.376 3.004.640.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.132.883.376 3.004.640.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 774.682.120 536.384.251
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.123.467 31.926.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 43.123.467 31.926.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 43.005.242 41.752.058
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
860.810.829 610.062.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.993.694.205 3.614.702.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-155.450.275 303.176.309
Ödenmiş Sermaye
17 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.074.187.472 1.114.126.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.074.187.472 1.114.126.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.199.313.313 -711.282.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-453.920.770 -523.264.149
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 18.962.956 23.912.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-136.487.319 327.088.604
TOPLAM KAYNAKLAR
3.857.206.886 3.941.791.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-29.105.472 -312.653.753 341.759.225
Dönem Karı (Zararı)
-340.092.500 -340.092.500 -6.842.600 -346.935.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
519.545.912 -372.717 519.173.195 18.688.952 537.862.147
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17.428.990 -1.444 -12.783.088 4.644.458 -4.644.458 0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.158.234.344 -5.061.647 25.832.374 -751.689.106 -340.092.500 484.987.427 22.616.564 507.603.991
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604
Transferler
-35.233.399 -488.030.750 523.264.149
Dönem Karı (Zararı)
-453.920.770 -453.920.770 -4.931.674 -458.852.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.705.814 -4.705.814 -17.665 -4.723.479
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.083.261.317 -9.073.845 25.832.374 -1.199.313.313 -453.920.770 -155.450.275 18.962.956 -136.487.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-458.852.444 -346.935.100 -252.926.818 -148.590.463
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.723.479 537.862.147 -3.221.544 538.983.186
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 672.800.440 0 672.800.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.904.349 -472.756 -4.026.930 928.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.180.870 -134.465.537 805.386 -134.745.796
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.723.479 537.862.147 -3.221.544 538.983.186
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-463.575.923 190.927.047 -256.148.362 390.392.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.949.339 11.847.795 -3.544.787 16.131.448
Ana Ortaklık Payları
-458.626.584 179.079.252 -252.603.575 374.261.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869204


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3109 Değişim: -1,71%
Düşük 8,3059 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1120 Değişim: -1,55%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,51 Değişim: -0,53%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.