" />

KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 - 22:33
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 4.115.351.878 4.666.022.227
Satışların Maliyeti
33 -4.060.766.772 -4.368.349.282
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.585.106 297.672.945
BRÜT KAR (ZARAR)
54.585.106 297.672.945
Genel Yönetim Giderleri
35 -40.962.665 -29.632.754
Pazarlama Giderleri
35 -45.917.613 -31.904.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 51.254.905 88.501.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -177.349.828 -323.852.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-158.390.095 784.355
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 36.447.536 110.643.547
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -85.942.746 -68.586.038
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.325.337
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-207.885.305 44.167.201
Finansman Gelirleri
39 23.585.378 23.340.512
Finansman Giderleri
39 -422.517.408 -538.640.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-606.817.335 -471.133.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
78.006.916 109.095.687
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -3.447.830 -199.728
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 81.454.746 109.295.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-528.810.419 -362.037.382
DÖNEM KARI (ZARARI)
-528.810.419 -362.037.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -5.546.270 -20.278.157
Ana Ortaklık Payları
-523.264.149 -341.759.225
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -1,39540000 -0,91140000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
771.933.287 -242.550.449
Dönem Karı (Zararı)
-528.810.419 -362.037.382
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
445.951.237 490.471.429
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
124.642.838 105.723.843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.818.023 57.139.199
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.880.259 -651.101
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-51.884.703 57.790.300
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.813.579 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.161.682 8.079.662
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
223.669.555 137.963.720
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
59.990.977 9.121.038
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.345.000 -59.465.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
68.335.977 68.586.038
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-78.006.916 -109.095.688
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
127.993.312 281.597.775
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.682.188 -58.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
869.209.704 -365.750.112
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
89.636.065 -11.487.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.939.971 -289.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
105.886.941 -289.189.414
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
610.603.028 50.490.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-938.343 -127.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.961.984 -115.146.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
786.350.522 -237.316.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.427.492 -2.809.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.989.743 -2.425.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-151.631.273 -78.501.035
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.600.720 246.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-138.289.246 -30.923.127
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
49.635.827 78.406.064
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-135.578.574 -126.230.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-394.803.345 256.950.676
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.843.720.302 1.837.933.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.023.406.302 -1.381.734.441
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-21.646.504 -63.350.875
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.392.163 0
Ödenen Faiz
-200.736.760 -149.651.142
Alınan Faiz
9.658.082 13.753.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.498.669 -64.100.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.498.669 -64.100.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.080.037 180.180.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
341.578.706 116.080.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 341.578.706 116.080.037
Ticari Alacaklar
121.670.586 248.858.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.435.290 45.063.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 117.235.296 203.794.776
Diğer Alacaklar
105.687.159 68.284.158
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 101.013.021 68.031.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.674.138 252.696
Türev Araçlar
48 4.034.785 754.684
Stoklar
12 797.689.792 847.537.909
Peşin Ödenmiş Giderler
14 31.808.717 11.797.959
Diğer Dönen Varlıklar
31 13.565.152 32.083.227
ARA TOPLAM
1.416.034.897 1.325.396.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.416.034.897 1.325.396.112
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 930.073 930.073
Diğer Alacaklar
11 2.699.564 2.178.730
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 95.860.000 143.650.000
Maddi Duran Varlıklar
16 2.376.591.474 1.686.226.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 489.812 800.399
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 299.668.133 236.358.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.776.239.056 2.070.144.694
TOPLAM VARLIKLAR
4.192.273.953 3.395.540.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 1.045.762.568 1.056.993.478
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 209.137.945 181.843.935
Ticari Borçlar
1.626.743.123 959.307.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.466.394 71.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.625.276.729 959.236.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 13.720.664 12.023.937
Diğer Borçlar
730.336 1.668.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 730.336 1.668.679
Türev Araçlar
48 311.490 14.638.158
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 350.552 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 4.500.785 1.138.344
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 103.382.599 39.970.421
ARA TOPLAM
3.004.640.062 2.267.584.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.004.640.062 2.267.584.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 536.384.251 606.119.033
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.926.342 29.585.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 31.926.342 29.585.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 292.234.694 175.574.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
860.545.287 811.279.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.865.185.349 3.078.863.862
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
303.176.309 301.262.274
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.114.126.685 645.677.428
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 1.114.126.685 645.677.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-711.282.563 -426.252.265
Net Dönem Karı veya Zararı
-523.264.149 -341.759.225
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 23.912.295 15.414.670
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
327.088.604 316.676.944
TOPLAM KAYNAKLAR
4.192.273.953 3.395.540.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 677.312.956 -3.348.636 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
375.000.000 22.763.962 677.312.956 -3.348.636 25.832.374 -468.189.274 14.988.967 644.360.349 35.698.175 680.058.524
Transferler
-26.948.042 41.937.009 -14.988.967
Dönem Karı (Zararı)
-341.759.225 -341.759.225 -20.278.157 -362.037.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.338.850 -1.338.850 -5.348 -1.344.198
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 650.364.914 -4.687.486 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944
Transferler
-69.512.015 -272.247.210 341.759.225
Dönem Karı (Zararı)
-523.264.149 -523.264.149 -5.546.270 -528.810.419
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
520.212.827 321.357 520.534.184 18.687.895 539.222.079
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17.428.990 -1.902 -12.783.088 4.644.000 -4.644.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 1.118.494.716 -4.368.031 25.832.374 -711.282.563 -523.264.149 303.176.309 23.912.295 327.088.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-528.810.419 -362.037.382
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
539.222.079 -1.344.198
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
673.634.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
393.187 -1.680.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-134.805.520 336.049
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
539.222.079 -1.344.198
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.411.660 -363.381.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.141.625 -20.283.505
Ana Ortaklık Payları
-2.729.965 -343.098.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824422


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.