" />

KAP ***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2022 - 18:43
KAP ***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IZINV*** İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 15.446.478 -74.631 -3.064.520 -2.777.125 31.050.828 8.096.933 39.147.761
Transferler
-2.777.125 2.777.125
Dönem Karı (Zararı)
26 -385.564 -385.564 293.314 -92.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -259.977 -30.367 -290.044 -101.983 -392.027
Dönem Sonu Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 15.186.801 -104.998 -5.841.645 -385.564 30.375.220 8.288.264 38.663.484
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 14.429.620 -115.587 -5.841.645 -5.204.271 24.788.743 7.933.663 32.722.406
Transferler
-5.204.271 5.204.271
Dönem Karı (Zararı)
26 2.475.416 2.475.416 503.312 2.978.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -244.801 -91.653 -336.454 -106.813 -443.267
Dönem Sonu Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 14.184.819 -207.240 -11.045.916 2.475.416 26.927.705 8.330.162 35.257.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.643.024 5.061.329
Dönem Karı (Zararı)
2.978.728 -92.250
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.978.728 -92.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.846.155 -2.602.003
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 387.161 375.420
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.552.536 -2.359.648
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -12.833 -12.833
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.565.369 -2.346.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.235 2.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 28.768 20.520
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 25.467 -18.115
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
62.081 -117.901
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 84.568 -12.657
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 -126.262 -100.494
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 103.775 -4.750
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -209.858 -502.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.621.497 7.766.132
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.082.216 -98.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.082.216 -98.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-866.717 9.355
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -850.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -16.717 9.355
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.508.237 197.676
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -8.595.896 1.348.823
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -814.860 50.772
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.992.847 2.810.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.992.847 2.810.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 180.038 36.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.829.279 3.228.999
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.829.279 3.228.999
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 27.657 39.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
200.134 142.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 81.881 -41.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 118.253 183.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.796.614 5.071.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 153.590 -10.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.070.582 -13.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
238.308 144.929
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 238.308 144.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-467.486 -220.027
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -467.486 -220.027
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 9.299.760 62.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.870.998 -4.779.254
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.365.000 1.115.000
Kredilerden Nakit Girişleri
17 1.365.000 1.115.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.365.140 -5.141.518
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -3.365.140 -5.141.518
Ödenen Faiz
34 -870.858 -752.736
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.556.560 268.977
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.556.560 268.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8 344.129 189.186
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8 2.900.689 458.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.900.689 344.129
Ticari Alacaklar
9 15.400.016 7.408.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 15.400.016 7.408.742
Diğer Alacaklar
10 2.025.347 1.158.630
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.904.209 1.054.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 121.138 104.421
Stoklar
11 7.688.457 10.196.694
Canlı Varlıklar
12 1.628.754 1.899.399
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.825.841 1.036.448
Diğer Dönen Varlıklar
14 413.061 494.942
ARA TOPLAM
31.882.165 22.538.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.882.165 22.538.984
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
12 12.532.398 16.530.986
Maddi Duran Varlıklar
15 33.836.249 34.238.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.226.090 1.226.205
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 10.927 11.042
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.650.642 1.576.779
Diğer Duran Varlıklar
14 27.805 27.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.273.184 53.600.694
TOPLAM VARLIKLAR
82.155.349 76.139.678
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 11.191.432 12.454.078
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 1.381.535 2.454.018
Ticari Borçlar
18 13.238.770 11.372.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 291.912 96.497
Diğer Borçlar
19 13.548.933 10.719.654
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 13.548.933 10.719.654
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 862.057 834.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.914.891 1.554.453
ARA TOPLAM
42.429.530 39.485.285
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.429.530 39.485.285
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 671.722 1.016.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
465.705 360.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 465.705 360.661
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.976.146 2.112.141
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 354.379 442.974
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.467.952 3.931.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.897.482 43.417.272
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.927.705 24.788.743
Ödenmiş Sermaye
26,1 14.794.500 14.794.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26,2 6.726.126 6.726.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.977.579 14.314.033
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.977.579 14.314.033
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 14.184.819 14.429.620
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -207.240 -115.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 -11.045.916 -5.841.645
Net Dönem Karı veya Zararı
35 2.475.416 -5.204.271
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 8.330.162 7.933.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.257.867 32.722.406
TOPLAM KAYNAKLAR
82.155.349 76.139.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 17.769.930 5.596.051
Satışların Maliyeti
29 -16.859.966 -4.833.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
909.964 762.565
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 3.743.111 69.861
BRÜT KAR (ZARAR)
4.653.075 832.426
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -498.563 -422.328
Pazarlama Giderleri
31,1 -7.502 -6.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 1.315.730 705.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -1.402.806 -752.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.059.934 357.152
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.059.934 357.152
Finansman Giderleri
34,2 -906.042 -760.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.153.892 -403.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-175.164 310.750
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -304.240 -143.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 129.076 454.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.978.728 -92.250
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.978.728 -92.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 503.312 293.314
Ana Ortaklık Payları
2.475.416 -385.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 0,16730000 -0,02610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-443.267 -392.027
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -401.845 -401.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -122.204 -37.959
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80.782 47.777
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 50.231 40.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 30.551 7.592
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-443.267 -392.027
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.535.461 -484.277
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 396.499 191.331
Ana Ortaklık Payları
2.138.962 -675.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036581


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0700 Değişim: 0,02%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1846 Değişim: -0,04%
Düşük 36,0994 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.614,02 Değişim: -0,01%
Düşük 2.608,35 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.