KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:46
KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317
Transferler
172.590 2.238.568 -2.411.158
Dönem Karı (Zararı)
583.640 583.640 583.640
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.441 -6.441
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-52.499 -52.499 -52.499
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -810.359 392.326 636.254 583.640 19.847.211 -210.195 19.637.016
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 4.830.727 -863.296 393.021 526.503 4.763.460 26.923.329 131.821 27.055.150
Transferler
4.763.460 -4.763.460
Dönem Karı (Zararı)
1.319.577 1.319.577 1.319.577
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-4.403 -4.403
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
9.218.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-136.897 -136.897 -136.897
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 9.218.000 4.830.727 -1.000.193 393.021 5.289.963 1.319.577 37.324.009 127.418 37.451.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.150.147 8.596.509
Dönem Karı (Zararı)
1.315.173 577.198
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.315.173 577.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.090.489 398.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
309.518 411.201
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.931 77.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
103.931 77.136
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
560.525
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
560.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
116.515 -72.137
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-18.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.555.809 7.621.184
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
616.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.659.782 -3.912.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.659.782 -3.912.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-236.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-236.984
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.689.338 675.761
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.513.076 -2.265.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.807.868 10.723.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.807.868 10.723.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
149.836 115.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.980.614 1.737.837
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.980.614 1.737.837
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.802.395 -239.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-657.476 168.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-657.476 168.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.150.147 8.596.509
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.246.031 -11.293.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.381.531 -11.293.409
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.381.531 -11.293.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.229.867 4.004.601
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.218.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.218.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.738.900 22.176.477
Kredilerden Nakit Girişleri
23.738.900 22.176.477
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.018.529 -17.837.147
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.018.529 -17.837.147
Ödenen Faiz
-708.504 -334.729
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
833.689 1.307.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
833.689 1.307.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
991.977 264.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.825.666 1.572.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.825.666 991.977
Ticari Alacaklar
45.446.429 35.681.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 314.903 125.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 45.131.526 35.556.448
Diğer Alacaklar
915.949 679.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 915.949 679.752
Stoklar
10 38.592.385 33.903.047
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.817.531 5.330.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.817.531 5.330.602
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
787
Diğer Dönen Varlıklar
12 906.899 249.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 906.899 249.423
ARA TOPLAM
91.505.646 76.836.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.505.646 76.836.448
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
763.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 763.700
Maddi Duran Varlıklar
13 19.243.543 18.283.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
146.905 169.991
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 146.905 169.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 857.569 933.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.248.017 20.150.828
TOPLAM VARLIKLAR
111.753.663 96.987.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 41.699.309 32.126.728
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 4.729.338 4.729.338
Diğer Finansal Yükümlülükler
17 189.765
Ticari Borçlar
15.688.944 10.881.076
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 186.301
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.688.944 10.694.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 430.608 280.772
Diğer Borçlar
44.572 8.822.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 601 8.822.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 43.971
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.659.699 5.462.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 3.659.699 5.462.094
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 300.540 296.890
ARA TOPLAM
66.742.775 62.599.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.742.775 62.599.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 1.592.346 2.153.059
Ticari Borçlar
4.529.221 3.627.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 4.529.221 3.627.393
Diğer Borçlar
395.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 395.862
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.437.894 1.156.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.437.894 1.156.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.559.461 7.332.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.302.236 69.932.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.324.009 26.923.329
Ödenmiş Sermaye
20 16.875.000 16.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 397.914 397.914
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
9.218.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.830.534 3.967.431
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 3.830.534 3.967.431
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 4.830.727 4.830.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -1.000.193 -863.296
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 393.021 393.021
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20 393.021 393.021
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 5.289.963 526.503
Net Dönem Karı veya Zararı
20 1.319.577 4.763.460
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
127.418 131.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.451.427 27.055.150
TOPLAM KAYNAKLAR
111.753.663 96.987.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 31.965.305 18.075.698
Satışların Maliyeti
22 -24.119.570 -13.985.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.845.735 4.089.890
BRÜT KAR (ZARAR)
7.845.735 4.089.890
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.245.723 -772.814
Pazarlama Giderleri
23 -1.831.466 -1.158.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.221.795 1.615.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.279.819 -275.961
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.710.522 3.498.545
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.710.522 3.498.545
Finansman Gelirleri
25 21.341 512.938
Finansman Giderleri
25 -4.008.466 -3.295.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.723.397 715.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-408.224 -138.465
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -291.709 -210.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -116.515 72.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.315.173 577.198
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.315.173 577.198
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.404 -6.442
Ana Ortaklık Payları
1.319.577 583.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-136.897 -52.499
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-177.788 -67.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.891 14.808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40.891 14.808
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-136.897 -52.499
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.178.276 524.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.404 -6.442
Ana Ortaklık Payları
1.182.680 531.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028679


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.