KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:23
KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 541.787 17.076.746 17.076.746 115.027 17.191.773
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
26.691 515.096 -541.787 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
794.860 794.860 794.860
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-167.686 -167.686 -167.686
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-24.445 -24.445 -24.445
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-124.267 -124.267
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.971 -12.971 -12.971
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 -24.445 1.772.436 -766.682 244.181 -1.626.760 794.860 17.666.504 -9.240 17.657.264
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
172.590 2.238.568 -2.411.158 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.303.473 2.303.473 2.303.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.145 19.145 19.145
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-286.357 -286.357 -286.357
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.459 -7.459
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 -286.357 1.772.436 -738.715 392.326 636.255 2.303.473 21.352.332 -211.213 21.141.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.662.378 -1.036.186
Dönem Karı (Zararı)
2.296.013 670.923
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.745.828 1.900.517
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
590.521 426.492
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-281.230
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-281.230
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.108 106.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.108 106.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-799.850 -27.205
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.819.949 -27.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.020.099 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.758.985 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.391.827
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.391.827
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
184.064 284.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.979.925 -3.356.518
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.709.000 -1.436.550
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.784.727 -1.437.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.784.727 -1.437.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.740 55.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.740 55.077
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-926.250 937.300
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-146.237 -976.821
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.378.102 943.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.378.102 943.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
218.061 -51.049
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.277.912 -284.873
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.277.912 -284.873
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
938.529 -1.271.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
320.275 166.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
320.275 166.007
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.021.766 -785.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-145.909 -41.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-213.479 -209.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.653.037 -279.471
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 61.229
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 61.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.653.037 -340.700
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.653.037 -320.700
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
568.409 5.712.510
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-286.357 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-286.357 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.657.640 7.113.462
Kredilerden Nakit Girişleri
21.657.640 7.113.462
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.041.091 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.041.091 0
Ödenen Faiz
-761.783 -2.423.339
Alınan Faiz
1.022.387
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
577.750 4.396.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
577.750 4.396.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.394 2.431.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
842.144 6.828.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 842.144 264.394
Finansal Yatırımlar
15 6.709.000
Ticari Alacaklar
30.584.534 20.834.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.120.863 825.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 29.463.671 20.009.289
Diğer Alacaklar
649.337 644.597
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 382.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 649.337 261.887
Stoklar
10 22.588.410 21.662.160
Peşin Ödenmiş Giderler
3.059.677 2.913.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.059.677 2.913.440
Diğer Dönen Varlıklar
142.726 463.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 142.726 463.001
ARA TOPLAM
57.866.828 53.491.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.866.828 53.491.503
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
586.929 571.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 586.929 571.924
Maddi Duran Varlıklar
13 14.615.592 3.511.111
Arazi ve Arsalar
10.400.001 0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
0 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.727.858 2.188.624
Taşıtlar
964.466 580.199
Mobilya ve Demirbaşlar
25.524 32.221
Özel Maliyetler
224.449 205.350
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
273.294 504.717
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 110.124 152.089
Şerefiye
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
110.124 152.089
Diğer Haklar
0 0
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.152.643 1.324.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.465.288 5.560.062
TOPLAM VARLIKLAR
74.332.116 59.051.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 23.218.562 12.416.344
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.218.562 12.416.344
Banka Kredileri
23.218.562 12.416.344
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 4.920.398 7.837.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.920.398 7.837.266
Banka Kredileri
4.920.398 7.837.266
Diğer Finansal Yükümlülükler
17 236.657 2.539.870
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
236.657 2.539.870
Ticari Borçlar
8.194.347 6.416.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 8.194.347 6.416.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 279.054 60.993
Diğer Borçlar
1.806.959 284.297
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.766.289 245.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 40.670 38.640
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.355.357 5.416.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.355.357 5.416.828
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 245.769 228.600
ARA TOPLAM
45.257.103 35.200.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.257.103 35.200.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 1.786.086 3.754.473
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.786.086 3.754.473
Banka Kredileri
1.786.086 3.754.473
Ticari Borçlar
4.780.185 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 4.780.185 0
Diğer Borçlar
395.862 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 395.862 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
971.761 984.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 971.761 984.198
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.933.894 4.738.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.190.997 39.939.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 21.352.332 19.316.071
Ödenmiş Sermaye
16.875.000 16.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
397.914 397.914
Geri Alınmış Paylar (-)
-286.357 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.033.721 1.014.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.033.721 1.014.576
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.772.436 1.772.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-738.715 -757.860
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
392.326 219.736
Yasal Yedekler
392.326 219.736
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
636.255 -1.602.313
Net Dönem Karı veya Zararı
2.303.473 2.411.158
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-211.213 -203.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.141.119 19.112.317
TOPLAM KAYNAKLAR
74.332.116 59.051.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 38.615.307 18.995.246 20.539.609 7.173.038
Satışların Maliyeti
22 -28.890.253 -14.650.746 -14.904.445 -6.144.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.725.054 4.344.500 5.635.164 1.028.949
BRÜT KAR (ZARAR)
9.725.054 4.344.500 5.635.164 1.028.949
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.535.879 -957.013 -763.065 -228.674
Pazarlama Giderleri
23 -2.422.154 -1.573.862 -1.263.605 -828.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 4.306.626 1.292.955 2.690.647 1.178.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.012.156 -724.978 -1.736.195 -716.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.061.491 2.381.602 4.562.946 434.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 172.770 9.125 172.770 9.125
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-459 -459
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.234.261 2.390.268 4.735.716 442.855
Finansman Gelirleri
25 632.219 1.022.387 119.281 913.229
Finansman Giderleri
25 -5.944.324 -2.457.273 -2.648.504 -1.247.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.922.156 955.382 2.206.493 108.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-626.143 -284.459 -487.678 -418.047
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -459.248 -271.383 -248.646 -270.712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -166.895 -13.076 -239.032 -147.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.296.013 670.923 1.718.815 -309.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.296.013 670.923 1.718.815 -309.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.460 -123.937 -1.018 -57.976
Ana Ortaklık Payları
2.303.473 794.860 1.719.833 -251.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.145 -167.686 71.644 -95.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.145 -167.686 71.644 -95.050
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.145 -167.686 71.644 -95.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.315.158 503.237 1.790.459 -404.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.460 -123.937 -1.018 -57.976
Ana Ortaklık Payları
2.322.618 627.174 1.791.477 -346.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959372


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 1,10% Hacim : 7.742 Mio.TL Son veri saati : 12:50
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3003 Değişim: -0,33%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8619 Değişim: 0,10%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
532,20 Değişim: 0,45%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.