" />

KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:35
KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 -197.239 1.772.436 -338.048 356.909 50.981 585.969 19.503.922 153.483 19.657.405
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-15.615 -15.615 958 -14.657
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
197.239 -139.828 528.758 -585.969 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-2.689.504 -218.271 -5.289 -223.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.377 -34.377 -34.377
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 0 0 0 0 0 1.772.436 -372.425 217.081 563.924 -2.689.504 16.764.426 149.152 16.913.578
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 0 1.772.436 -372.425 217.081 563.924 -2.689.504 16.764.426 149.152 16.913.578
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-2.896 -2.896 -2.765 -5.661
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-2.689.913 2.689.504 0
Transferler
409 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.789 17.076.748 115.026 17.191.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.268.158 2.697.885
Dönem Karı (Zararı)
510.428 -2.694.792
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
510.428 -2.694.792
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.824.869 5.149.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
327.439 578.683
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.415.909 -483.466
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.518.076 -483.466
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-102.167 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
159.377 99.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
159.377 99.290
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
379.277 -211.202
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
379.277 -211.202
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.441.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-965.361 -293.409
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17.652
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.508.228 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-865.930 463.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.745.075 -1.032.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-501.943 290.108
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
836.060 -1.046.492
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.344 474.343
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.060.519 209.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24.600 67.828
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.095 936.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-584.726 670.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.116 -104.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.116 -104.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.469.367 2.918.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-237.648 -67.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36.439 -152.561
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-239.904 -1.146.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.988
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.904 -1.165.029
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-189.904 -1.165.029
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.786.921 -5.841.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-278.693 -5.841.749
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-278.693 -5.841.749
Ödenen Faiz
-2.782.149
Alınan Faiz
273.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.241.333 -4.289.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.241.333 -4.289.905
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
190.560 4.480.465
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.431.893 190.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.431.893 190.560
Ticari Alacaklar
8 15.869.165 18.072.166
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
630.002 442.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.239.163 17.630.036
Diğer Alacaklar
9 643.959 142.016
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
382.710 47.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
261.249 94.291
Stoklar
10 20.511.728 21.245.621
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.060.080 1.054.736
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.060.080 1.054.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 0 79.613
Diğer Dönen Varlıklar
12 189.628 171.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
189.628 171.512
ARA TOPLAM
40.706.453 40.956.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.706.453 40.956.224
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
384.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
384.201
Maddi Duran Varlıklar
13 3.109.264 3.237.752
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.573.404 2.927.888
Taşıtlar
441.585 208.058
Mobilya ve Demirbaşlar
43.189 65.313
Özel Maliyetler
51.086 36.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 42.710 1.757
Diğer Haklar
42.710 1.757
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 1.408.119 267.067
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.944.294 3.506.576
TOPLAM VARLIKLAR
45.650.747 44.462.800
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 3.806.323 6.829.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.806.323 6.829.299
Banka Kredileri
3.806.323 6.829.299
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 7.579.574 4.915.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.579.574 4.915.890
Banka Kredileri
7.579.574 4.915.890
Ticari Borçlar
8 4.899.018 3.550.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
713.581 78.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.185.437 3.472.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 150.866 126.266
Diğer Borçlar
9 1.160.583 1.092.488
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.044.527 937.899
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
116.056 154.589
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.182.239 4.766.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.182.239 4.766.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 230
ARA TOPLAM
21.778.833 21.281.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.778.833 21.281.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.950.096 5.869.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.950.096 5.869.497
Banka Kredileri
5.950.096 5.869.497
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 730.044 398.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
730.044 398.023
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.680.140 6.267.520
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.458.973 27.549.222
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.076.748 16.764.426
Ödenmiş Sermaye
20 16.875.000 16.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
397.914 397.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.173.440 1.400.011
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.173.440 1.400.011
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 1.772.436 1.772.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -598.996 -372.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 217.490 217.081
Yasal Yedekler
217.490 217.081
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.128.885 563.924
Net Dönem Karı veya Zararı
541.789 -2.689.504
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
115.026 149.152
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.191.774 16.913.578
TOPLAM KAYNAKLAR
45.650.747 44.462.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 37.526.176 34.161.864
Satışların Maliyeti
23 -27.388.702 -25.874.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.137.474 8.287.774
BRÜT KAR (ZARAR)
10.137.474 8.287.774
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.485.778 -1.890.214
Pazarlama Giderleri
25 -3.027.574 -3.039.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.961.072 3.800.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -4.486.126 -8.961.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.099.068 -1.803.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.309
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.099.068 -1.770.836
Finansman Gelirleri
28 273.921 549.171
Finansman Giderleri
28 -2.827.922 -1.766.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-454.933 -2.988.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
965.361 293.410
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-37.743 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.003.104 293.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
510.428 -2.694.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
510.428 -2.694.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.361 -5.289
Ana Ortaklık Payları
541.789 -2.689.503
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-226.571 -34.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -364.519 -44.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
137.948 9.695
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 137.948 9.695
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-226.571 -34.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
283.857 -2.729.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.361 -5.289
Ana Ortaklık Payları
315.218 -2.723.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826449


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.