KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 04:36
KAP ***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.250.000 397.914 -197.239 3.377.723 1.772.436 -262.518 322.279 1.740.445 599.935 19.000.975 0 19.000.975
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34.629 565.306 -599.935 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
585.969 585.969 585.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.530 -75.530 -75.530
Sermaye Arttırımı
5.625.000 -3.377.723 -2.247.277 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
153.483 153.483
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.493 -7.493 -7.493
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 -197.239 1.772.436 -338.048 356.909 50.981 585.969 19.503.922 153.483 19.657.405
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 -197.239 1.772.436 -338.048 356.909 50.981 585.969 19.503.922 153.483 19.657.405
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
57.211 616.001 -585.969 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-1.129.432 -1.143.046 13.614 -1.129.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.066 -151.066 -151.066
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100.856 -14.614 86.242
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 -197.239 1.772.436 -489.114 414.120 666.982 -1.129.432 18.310.666 152.483 18.463.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.540.808 -5.078.321
Dönem Karı (Zararı)
-1.129.432 753.108
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-496.697 1.093.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
378.760
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.921 371.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
371.230
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
619.880
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
619.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-562.618 -275.970
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.914.679 -10.113.694
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.819.218 -4.312.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.312.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.038 -578.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-578.809
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.250.306 -5.273.542
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-631.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.086.870 42.844
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.086.870 42.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
58.374
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.620.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
202.662 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-106.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
309.637
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.540.808 -8.266.686
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
153.483
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.034.882
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
128.401 -236.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.274 78.443
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.274 78.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.873 -314.982
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.873 -314.982
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.443.500 3.232.622
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.443.500 28.718.038
Kredilerden Nakit Girişleri
4.443.500 28.718.038
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.485.416
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.485.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.093 -2.082.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.093 -2.082.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.480.465 6.562.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.511.558 4.480.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.511.558 4.480.465
Ticari Alacaklar
18.074.181 16.254.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
445.921 867.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.628.260 15.387.540
Diğer Alacaklar
440.161 432.124
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
155.225 120.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
284.936 311.948
Stoklar
21.449.435 20.199.129
Peşin Ödenmiş Giderler
2.160.563 1.529.079
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.160.563 1.529.079
Diğer Dönen Varlıklar
174.025 67.048
ARA TOPLAM
46.809.923 42.962.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.809.923 42.962.809
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
2.530.575 2.700.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.484 3.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı
461.527 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.037.586 2.704.460
TOPLAM VARLIKLAR
49.847.509 45.667.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.055.812 10.738.512
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.742.651
Ticari Borçlar
2.214.357 3.301.227
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.214.357 3.301.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
87.285 28.911
Diğer Borçlar
409.404 186.010
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
409.404 186.010
Ertelenmiş Gelirler
5.716.880 4.096.679
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 72.947
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.282 31.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31.282 31.282
ARA TOPLAM
22.515.020 20.198.219
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.515.020 20.198.219
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.321.916 5.453.065
Uzun Vadeli Karşılıklar
539.530 322.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
539.530 322.542
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.894 36.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.869.340 5.811.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.384.360 26.009.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.310.666 19.503.922
Ödenmiş Sermaye
16.875.000 16.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
397.914 397.914
Geri Alınmış Paylar (-)
-197.239 -197.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.283.321 1.434.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.283.321 1.434.388
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.772.436 1.772.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-489.115 -338.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
414.120 356.909
Yasal Yedekler
414.120 356.909
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
666.982 50.981
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.129.432 585.969
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
152.483 153.483
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.463.149 19.657.405
TOPLAM KAYNAKLAR
49.847.509 45.667.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.114.160 28.278.321
Satışların Maliyeti
-15.217.464 -19.929.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.896.696 8.349.016
BRÜT KAR (ZARAR)
4.896.696 8.349.016
Genel Yönetim Giderleri
-852.254 -1.650.136
Pazarlama Giderleri
-1.508.450 -3.056.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.358.468 1.162.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.894.899 -4.447.086
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.000.439 356.937
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.000.439 356.937
Finansman Gelirleri
0 1.109.523
Finansman Giderleri
-576.055 -713.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.576.494 753.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
447.062 -167.139
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -301.113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
447.062 133.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.129.432 585.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.129.432 585.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.614 134.773
Ana Ortaklık Payları
-1.143.046 451.196
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-151.066 -75.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-188.833 -96.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.767 21.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
37.767 21.304
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-151.066 -75.530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.280.498 510.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.614 117.401
Ana Ortaklık Payları
-1.294.112 393.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702326


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: 0,00% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7579 Değişim: -0,05%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7850
Açılış: 8,7619
10,3014 Değişim: -0,07%
Düşük 10,2814 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
493,51 Değişim: 0,53%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 495,01
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.