KAP ***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

03.02.2020 - 22:10
KAP ***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.302.324 -2.898.944 5.005.609 24.701.196 62.346.550 1.753.763 87.738.703 156.975.157 691.924.358 293.238.697 985.163.055
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.660.299 7.000.000 129.314.858 -156.975.157 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.915.563 2.831.535 -1.058.271 717.788 221.701.017 222.276.506 8.433.157 230.709.663
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-110.000.000 -110.000.000 -26.431.713 -136.431.713
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
848.314 7.755 19.473 1.084.118 4.567.290 5.651.408
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
21.906 -24.983 211.653 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.324.230 -4.814.507 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.761.518 107.790.822 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
355.000.000 1.324.230 -4.814.507 7.812.161 23.854.578 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413
Transferler
21.014.634 25.000.000 175.686.383 -221.701.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.271.100 -968.506 10.602.046 382.874.162 390.236.602 35.477.481 425.714.083
Kar Payları
-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-6.781 13.020 1.108.652 -20.534 -2.556 379.568 1.471.369 -3.005.530 -1.534.161
Dönem Sonu Bakiyeler
355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
489.998.652 295.030.348
Dönem Karı (Zararı)
420.975.439 234.285.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.755.743 66.106.663
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 17.705.862 17.476.256
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.718.387 13.441.713
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15.718.387 13.441.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.137.203 6.482.631
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7-9 -18.137.203 6.482.631
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-1.409.327 -2.547.057
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.651.157 -18.960.490
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-25.651.157 -18.960.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.869.067 4.697.821
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
17 4.869.067 4.697.821
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 110.422.024 64.171.710
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20-21 -1.076.440 -216.064
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.314.530 -18.439.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.947.304 70.710.105
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-28.294.994 -54.622.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.456.681.529 817.139.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.456.681.529 817.139.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
84.334.600 -69.876.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
84.334.600 -69.876.803
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-731.498 -3.198.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.447.810.129 -623.941.424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.447.810.129 -623.941.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.318.428 5.385.031
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.318.428 5.385.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.829.024 -174.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 3.829.024 -174.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
583.678.486 371.102.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.595.355 -727.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-91.084.479 -75.343.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.519.898 -5.012.128
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-40.084 40.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.519.679 3.462.693
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 3.519.679 3.462.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.408.820 -11.061.962
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -13.815.991 -6.922.825
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -11.592.829 -4.139.137
Alınan Temettüler
31 1.409.327 2.547.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.162.957.694 -908.214.072
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.091.483.183 69.151.398.112
Kredilerden Nakit Girişleri
16.091.483.183 69.151.398.112
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.462.710.240 -70.040.985.369
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.462.710.240 -70.040.985.369
Ödenen Temettüler
27 -116.136.922 -136.431.713
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-12.576.935.485 -6.401.488.867
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
11.932.781.068 6.474.893.084
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-31.439.298 44.400.681
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.693.478.940 -618.195.852
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-968.506 2.831.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.694.447.446 -615.364.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.256.367.835 3.871.732.152
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.561.920.389 3.256.367.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.560.252.886 3.260.526.205
Finansal Yatırımlar
8 1.341.726.478 758.591.597
Vadeli Mevduatlar
795.447.784 194.234.779
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
533.855.453 564.356.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
533.855.453 564.356.818
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
12.423.241
Ticari Alacaklar
11 3.139.055.148 1.682.373.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.793.538 7.228.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.120.261.610 1.675.145.306
Diğer Alacaklar
12 105.450.164 172.636.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.321.183 7.154.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
82.128.981 165.481.947
Türev Araçlar
39 26.629.080 156.278.927
Stoklar
14 65.629.425 64.897.927
Peşin Ödenmiş Giderler
5.402.563 8.019.208
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
450.943 62.641.404
Diğer Dönen Varlıklar
26 13.714.806 16.900.479
ARA TOPLAM
6.258.311.493 6.182.865.976
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
33 11.320.599 12.042.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.269.632.092 6.194.908.164
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 269.158.605 57.207.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
53.327.263 40.952.890
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
215.831.342 16.254.878
Diğer Alacaklar
12 1.094.747 1.083.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 150 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.094.597 1.082.963
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17 9.768.400 14.637.467
Maddi Duran Varlıklar
20 36.530.459 35.168.889
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.687.304 3.762.992
Taşıtlar
1.277.177 577.779
Mobilya ve Demirbaşlar
15.368.157 15.073.223
Özel Maliyetler
15.063.578 15.324.311
Diğer Maddi Duran Varlıklar
134.243 430.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 47.940.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 58.245.577 55.091.740
Şerefiye
18 38.593.847 38.593.847
Bilgisayar Yazılımları
15.627.134 10.262.607
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.024.596 6.235.286
Peşin Ödenmiş Giderler
1.841.906 249.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 22.893.862 12.336.016
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
447.473.960 175.774.432
TOPLAM VARLIKLAR
6.717.106.052 6.370.682.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.964.909.477 3.342.129.139
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 83.085.231 50.211.514
Banka Kredileri
71.387.194 28.375.092
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
281.399
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.416.638 21.836.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.881.824.246 3.291.917.625
Banka Kredileri
248.313.039 129.170.227
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.237.540
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
1.619.973.575 1.662.914.987
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
300.092 1.499.832.411
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 24.157.614 23.769.850
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 17.101.185 17.451.725
Banka Kredileri
16.673.811 16.903.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
548.082
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
427.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.056.429 6.318.125
Banka Kredileri
7.056.429 6.266.796
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
51.329
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 14.865.116 1.611.080
Ticari Borçlar
11 3.034.398.259 1.586.588.130
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.465.877 2.082.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.028.932.382 1.584.505.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.394.307 4.554.545
Diğer Borçlar
12 22.865.882 18.433.508
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 954.731 2.017.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.911.151 16.416.371
Türev Araçlar
39 67.435.311 112.128.647
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 38.760.037 2.275.932
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.300.507 28.018.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 29.533.873 24.300.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 11.766.634 3.718.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 19.164.594 13.133.630
ARA TOPLAM
5.233.251.104 5.132.642.873
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.233.251.104 5.132.642.873
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 66.629.927 127.869.163
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.785.958 64.270.654
Banka Kredileri
24.551.125 63.554.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.829.279 716.276
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
405.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.843.969 63.598.509
Banka Kredileri
3.271.285 63.598.509
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.572.684
Diğer Borçlar
12 0 590.442
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 361.856
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 228.586
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.949.382 10.856.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 13.949.382 10.856.658
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.918.063 8.506.777
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 8.222.163 5.124.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.719.535 152.947.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.323.970.639 5.285.590.183
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.106.992.953 805.284.982
Ödenmiş Sermaye
27 355.000.000 355.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.317.449 1.324.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.085.607 -4.814.507
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.085.607 -4.814.507
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -7.085.607 -4.814.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 42.421.951 31.666.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.856.675 7.812.161
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
35.565.276 23.854.578
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 104.849.263 83.855.163
Diğer Yedekler
27 33.758.962 8.761.518
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 193.856.773 107.790.822
Net Dönem Karı veya Zararı
27 382.874.162 221.701.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 286.142.460 279.807.431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.393.135.413 1.085.092.413
TOPLAM KAYNAKLAR
6.717.106.052 6.370.682.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 246.543.051.433 45.139.711.945
Satışların Maliyeti
28 -245.505.222.484 -44.412.494.178
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.037.828.949 727.217.767
BRÜT KAR (ZARAR)
1.037.828.949 727.217.767
Genel Yönetim Giderleri
29 -306.457.035 -262.777.435
Pazarlama Giderleri
29 -114.052.242 -102.516.097
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -1.933.425 -7.165.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 16.025.007 17.728.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -30.894.292 -12.781.255
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
600.516.962 359.706.038
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17 -4.869.067 -4.697.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
595.647.895 355.008.217
Finansman Gelirleri
31 51.109.552 75.931.540
Finansman Giderleri
32 -115.359.984 -132.482.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
531.397.463 298.456.989
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-110.422.024 -64.171.710
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-126.937.576 -73.126.219
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.515.552 8.954.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
420.975.439 234.285.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
420.975.439 234.285.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.101.277 12.584.262
Ana Ortaklık Payları
382.874.162 221.701.017
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.506.801 -1.580.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.133.501 -1.975.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
626.700 395.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
626.700 395.108
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.245.445 -1.995.182
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.292.119 -706.180
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.144.804 -1.356.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-607.240 67.842
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.738.644 -3.575.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
425.714.083 230.709.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.477.481 8.433.157
Ana Ortaklık Payları
390.236.602 222.276.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816828


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.