KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2023 - 13:43
KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 487 -4.508.344 -4.983.869 -491.726 -491.726
Transferler
13 -4.983.869 4.983.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -22.161 -404.915 -427.076 -427.076
Dönem Karı (Zararı)
13 -404.915 -404.915 -404.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -22.161 -22.161 -22.161
Sermaye Arttırımı
13 7.130.000 7.130.000 7.130.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 9.000.000 7.130.000 -21.674 -4.983.869 -404.915 6.211.198 6.211.198
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 16.130.000 33.028 -9.492.213 -7.810.251 -1.139.437 -1.139.437
Transferler
13 -7.810.251 7.810.251
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -4.664.869 -4.664.869 -4.664.869
Dönem Karı (Zararı)
13 -4.664.869 -4.664.869 -4.664.869
Dönem Sonu Bakiyeler
16.130.000 33.028 -17.302.464 -4.664.869 -5.804.305 -5.804.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.274 -2.167.702
Dönem Karı (Zararı)
-4.664.869 -404.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.664.869 -404.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
639.414 1.339.121
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 149.655 152.103
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-129.321
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-129.321
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
163.934 1.375.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 163.934 1.375.747
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
614.220 2.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
614.220 2.205
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -159.074 -190.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.163.729 -3.101.908
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 39.369 -2.705.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 39.369 -2.705.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.013.919 -219.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.013.919 -219.724
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -143.077 -11.706
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 284.275 -155.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 284.275 -155.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.971.990
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.747 -8.951
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.747 -8.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
138.274 -2.167.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 209.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.370
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-871.133 6.958.490
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
7.130.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-644.246
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-644.246
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-226.887 -50.170
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-226.887 -50.170
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-121.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-732.859 5.000.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-732.859 5.000.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
767.874 1.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.015 5.001.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 35.015 767.874
Ticari Alacaklar
5 162.869 202.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 162.869 202.238
Diğer Alacaklar
6 11.036 8.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.036 8.289
Peşin Ödenmiş Giderler
7 194.453 52.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 194.453 52.135
Diğer Dönen Varlıklar
-15.904 -15.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
-15.904 -15.904
ARA TOPLAM
387.469 1.014.632
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
387.469 1.014.632
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
500.000 500.000
Diğer Alacaklar
6 12.906 12.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.906 12.906
Maddi Duran Varlıklar
8 102.053 122.388
Taşıtlar
8 55.604 66.366
Mobilya ve Demirbaşlar
8 46.449 56.022
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.139.654 1.010.333
Peşin Ödenmiş Giderler
-758
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
-758
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.415.677 1.256.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.170.290 2.901.472
TOPLAM VARLIKLAR
3.557.759 3.916.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 6.785 36.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 6.785 36.811
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 6.785 36.811
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.981 2.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.981 2.981
Banka Kredileri
2.981 2.981
Diğer Finansal Yükümlülükler
22.826 87.366
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
22.826 87.366
Ticari Borçlar
5 580.280 296.005
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 580.280 296.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.995.138 2.056.176
Diğer Borçlar
6 3.709.372 1.695.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.158.141 814.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.551.231 880.693
Kısa Vadeli Karşılıklar
707.466 707.466
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
707.466 707.466
ARA TOPLAM
9.024.848 4.882.258
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.024.848 4.882.258
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 337.216 173.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 337.216 173.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.216 173.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.362.064 5.055.540
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-5.804.305 -1.139.436
Ödenmiş Sermaye
13 16.130.000 16.130.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 33.028 33.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 33.028 33.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 33.028 33.028
Diğer Yedekler
13 1
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -17.302.464 -9.492.213
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -4.664.869 -7.810.252
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-5.804.305 -1.139.436
TOPLAM KAYNAKLAR
3.557.759 3.916.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.169.875
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 0 4.169.875
BRÜT KAR (ZARAR)
0 4.169.875
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -3.610.813 -3.363.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 117.765 964.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -718.887 -2.356.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.211.935 -586.687
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.211.935 -586.687
Finansman Gelirleri
20 2.212
Finansman Giderleri
20 -614.220 -9.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.823.943 -595.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
159.074 190.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 159.074 190.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.664.869 -404.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.664.869 -404.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.664.869 -404.915
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıpları) 22 -0,29000000 -0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.432 22.161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 33.028 29.548
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.596 -7.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.596 -7.387
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.432 22.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.639.437 -382.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.639.437 -382.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211168


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.428 Değişim: 2,58% Hacim : 67.388 Mio.TL Son veri saati : 16:24
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2960 Değişim: -0,04%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1436 Değişim: 0,60%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.405,34 Değişim: -0,41%
Düşük 2.388,89 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.