KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2022 - 18:23
KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Transferler
13 -667.578 667.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.739 -1.005.067 -1.005.067 -1.005.067
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.005.067 -1.005.067 -1.005.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.739 1.739 1.739
Sermaye Avansı
13 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915
Transferler
13 -1.005.067 1.005.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.228 -4.983.869 -4.983.869 -4.893.869
Dönem Karı (Zararı)
13 -4.983.869 -4.983.869 -4.983.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.228 1.228 1.228
Sermaye Arttırımı
13 2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 487 -4.508.344 -4.983.869 -491.726 -491.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
512.810 -2.674.118
Dönem Karı (Zararı)
-4.983.869 -1.005.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.983.869 -1.005.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
346.596 398.377
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 497.866 527.357
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.993 33.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.993 33.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.217 163.010
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.149
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
68 163.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -164.494 -325.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.150.083 -2.067.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.900.537 -2.751.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 43.022 91.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 43.022 91.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -687 34.876
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.176.283 481.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.176.283 481.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.031.208 95.181
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 999.720 -19.445
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 999.720 -19.445
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
512.810 -2.674.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-316.990 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-200.404 1.622.659
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
308.776 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
308.776 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-509.180 -377.341
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-509.180 -377.341
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.584 -1.051.459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.584 -1.051.459
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.305 1.057.764
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.721 6.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.721 6.305
Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Ticari Alacaklar
5-23 1.517.901 3.418.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 1.045.969 3.109.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 471.932 308.798
Diğer Alacaklar
6 13.907 34.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.907 34.875
Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.268 10.912
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 10.268 10.912
ARA TOPLAM
2.043.797 3.970.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.043.797 3.970.598
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 382.294 268.998
Taşıtlar
8 255.386
Mobilya ve Demirbaşlar
8 45.018 89.036
Özel Maliyetler
8 81.890 179.962
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 76.199 370.371
Peşin Ödenmiş Giderler
1.331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.328.343 1.164.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.788.167 1.825.681
TOPLAM VARLIKLAR
3.831.964 5.796.279
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 85.075 301.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 85.075 301.139
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 85.075 301.139
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.739
Banka Kredileri
116.739
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.347
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
3.347
Ticari Borçlar
5 1.681.306 505.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.681.306 505.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.189.383 302.558
Diğer Borçlar
6 1.016.445 16.725
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 908.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 107.958 16.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
142.746
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
142.746
ARA TOPLAM
4.235.041 1.125.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.235.041 1.125.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 12.288 95.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 12.288 95.565
Banka Kredileri
24 12.288
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 95.565
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 76.361 84.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 76.361 84.354
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.649 179.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.323.690 1.305.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-491.726 4.490.915
Ödenmiş Sermaye
13 9.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 487 -741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 487 -741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 487 -741
Diğer Yedekler
13 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -4.508.344 -3.503.277
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -4.983.869 -1.005.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-491.726 4.490.915
TOPLAM KAYNAKLAR
3.831.964 5.796.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 435.994 236.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 435.994 236.990
BRÜT KAR (ZARAR)
435.994 236.990
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -5.188.953 -4.743.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 302.643 3.334.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -653.632 -93.458
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.103.948 -1.265.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.103.948 -1.265.416
Finansman Gelirleri
20 3.818
Finansman Giderleri
20 -44.415 -68.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.148.363 -1.330.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
164.494 325.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 164.494 325.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.983.869 -1.005.067
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.983.869 -1.005.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.983.869 -1.005.067
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.228 1.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 1.637 2.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-409 -490
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -409 -490
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.228 1.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.982.641 -1.003.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.982.641 -1.003.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015170


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2445 Değişim: 0,20%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8916 Değişim: 0,13%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.412,24 Değişim: 0,10%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.414,29
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.