KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2021 - 18:14
KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Transferler
13 -667.578 667.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.739 -1.005.067 -1.005.567 -1.005.567
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.005.067 -1.005.067 -1.005.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.739 1.739
Sermaye Arttırımı
13 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 7.000.000 -741 2.000.000 -3.503.277 -1.005.067 4.490.915 4.490.915
Transferler
13 -1.005.067 1.005.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 14.553 -1.536.155 -1.536.155 -1.536.155
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.536.155 -1.536.155 -1.536.155
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 14.553 14.553 14.553
Sermaye Avansı
13 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 13.812 2.000.000 -4.508.344 -1.536.155 2.969.313 2.969.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.817 -299.291
Dönem Karı (Zararı)
-1.536.155 172.297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.536.155 172.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
94.616 221.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 142.893 131.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.701 2.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 13.701 2.038
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.183
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -61.978 65.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.455.356 -692.595
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.801.719 -584.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.522 -30.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 9.522 -30.806
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -106.756 -86.764
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -225.707 65.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -225.707 65.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -11.748 -41.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -11.674 -14.275
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -11.674 -14.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.817 -299.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-316.990 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -316.990 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
304.023 -111.546
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
316.727
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
316.727
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 0 -111.546
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -12.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
850 -410.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
850 -410.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.305 1.057.764
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.155 646.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.155 6.305
Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Ticari Alacaklar
5-23 1.616.787 3.418.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 1.286.865 3.109.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 329.922 308.798
Diğer Alacaklar
6 16.761 34.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.761 34.875
Peşin Ödenmiş Giderler
7 117.668 10.912
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 117.668 10.912
Diğer Dönen Varlıklar
14 8.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 8.592
ARA TOPLAM
2.266.963 3.970.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.266.963 3.970.598
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 536.409 268.998
Taşıtlar
8 302.935
Mobilya ve Demirbaşlar
8 78.031 89.036
Özel Maliyetler
8 155.443 179.962
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 277.057 370.371
Peşin Ödenmiş Giderler
12.704
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.222.598 1.164.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.070.822 1.825.681
TOPLAM VARLIKLAR
4.337.785 5.796.279
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 532.169 301.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 532.169 301.139
Banka Kredileri
24 173.817
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 358.352 301.139
Ticari Borçlar
5 279.316 505.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 279.316 505.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 272.619 302.558
Diğer Borçlar
6 5.051 16.725
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 5.051 16.725
ARA TOPLAM
1.089.155 1.125.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.089.155 1.125.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 181.262 95.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 181.262 95.565
Banka Kredileri
24 145.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 35.894 95.565
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 98.055 84.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 98.055 84.354
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.317 179.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.368.472 1.305.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.969.313 4.490.915
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 13.812 -741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 13.812 -741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 13.812 -741
Diğer Yedekler
13 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -4.508.344 -3.503.277
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.536.155 -1.005.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.969.313 4.490.915
TOPLAM KAYNAKLAR
4.337.785 5.796.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 400.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 0 400.000
BRÜT KAR (ZARAR)
0 400.000
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -1.867.000 -1.047.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 360.207 932.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -78.093 -29.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.584.886 255.608
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.584.886 255.608
Finansman Gelirleri
20 3.818
Finansman Giderleri
20 -13.247 -21.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.598.133 238.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
61.978 -65.946
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -65.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.536.155 172.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.536.155 172.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.536.155 172.297
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.553 4.124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 18.191 5.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.638 -1.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.638 -1.163
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.553 4.124
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.521.602 176.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.521.602 176.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938471


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3882 Değişim: -0,07%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1518 Değişim: -0,11%
Düşük 10,1514 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
503,02 Değişim: -0,74%
Düşük 502,52 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.