KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 16:58
KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Transferler
13 -2.492.541 2.492.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -218.860 -218.860 -218.860
Dönem Karı (Zararı)
13 -218.860 -218.860 -218.860
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Sermaye Arttırımı

Sermaye Avansı
13 450.000 450.000 450.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-66.245 -66.245 -66.245
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.990.000 -251 -2.900.335 -218.860 2.320.554 2.320.554
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 4.990.000 -2.480 -2.835.699 -667.578 3.494.243 3.494.243
Transferler
13 -667.578 667.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 4.124 172.297 172.297 172.297
Dönem Karı (Zararı)
13 172.297 172.297 172.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.124 4.124
Sermaye Arttırımı

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 1.644 -3.503.277 172.297 3.670.664 3.670.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-320.474 71.855
Dönem Karı (Zararı)
172.297 -218.860
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
172.297 -218.860
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
199.824 160.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 131.840 35.475
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.038 7.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.038 7.252
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 65.946 117.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-692.595 130.026
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 0 755.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -584.413 -36.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-14 -30.806 -496.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-14 -30.806 -496.688
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -86.764 -30.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 65.537 -12.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 65.537 -12.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -41.874 -50.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -14.275 1.121
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -14.275 1.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-320.474 71.855
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -1.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -1.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.363 383.755
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
13 450.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-90.363 -66.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-410.837 453.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-410.837 453.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.057.764 171.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
646.927 625.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 646.927 1.057.764
Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000 500.000
Ticari Alacaklar
5-23 1.414.460 830.047
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 942.460 830.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 472.000
Diğer Alacaklar
6 48.213 26.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.213 26.791
Peşin Ödenmiş Giderler
7 132.552 45.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 132.552 45.788
Diğer Dönen Varlıklar
14 108.903 99.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 108.903 99.520
ARA TOPLAM
2.851.055 2.559.910
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.851.055 2.559.910
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 375.565 411.088
Mobilya ve Demirbaşlar
8 122.049 133.054
Özel Maliyetler
8 253.516 278.034
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 659.321 755.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 772.261 839.370
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.829.201 2.028.150
TOPLAM VARLIKLAR
4.680.256 4.588.060
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 376.546 357.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 376.546 357.562
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 376.546 357.562
Ticari Borçlar
5 88.567 23.030
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 88.567 23.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 162.445 209.606
Diğer Borçlar
6 21.895 36.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 21.895 36.170
ARA TOPLAM
649.453 626.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
649.453 626.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 307.135 416.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 307.135 416.483
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 307.135 416.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 53.004 50.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 53.004 50.966
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
360.139 467.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.592 1.093.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.670.664 3.494.243
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.644 -2.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 1.644 -2.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 1.644 -2.480
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -3.503.277 -2.835.699
Net Dönem Karı veya Zararı
13 172.297 -667.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.670.664 3.494.243
TOPLAM KAYNAKLAR
4.680.256 4.588.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 400.000 48.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 400.000 48.417
BRÜT KAR (ZARAR)
400.000 48.417
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -1.047.379 -975.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 932.846 824.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -29.859 -2.885
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.608 -105.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
255.608 -105.554
Finansman Gelirleri
20 3.818 4.656
Finansman Giderleri
20 -21.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
238.243 -100.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-65.946 -117.962
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -65.946 -117.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
172.297 -218.860
DÖNEM KARI (ZARARI)
172.297 -218.860
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
172.297 -218.860
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.124 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 5.287 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.163 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.163 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.124 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.421 -218.860
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
176.421 -218.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848127


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,6238 Değişim: 0,38%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,7673 Değişim: 0,22%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8183
Açılış: 34,6901
2.503,22 Değişim: 0,15%
Düşük 2.491,35 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.