KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 16:14
KAP ***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -341.549 658.451 658.451
Transferler
13 -341.549 341.549
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.744.036 -1.744.036 -1.744.036
Sermaye Arttırımı
13 3.990.000 3.990.000 3.990.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.990.000 -341.549 -1.744.036 2.904.415 2.904.415
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 4.990.000 -251 -341.549 -2.492.541 2.155.659 2.155.659
Transferler
13 -2.492.541 2.492.541
Dönem Karı (Zararı)
13 -172 -1.676.601 -1.676.601 -1.676.601
Sermaye Arttırımı
13 2.010.000 2.010.000 2.010.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13 -1.609 -1.609 -1.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -423 -2.835.699 -1.676.601 2.487.277 2.487.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.664.051 -2.410.985
Dönem Karı (Zararı)
-1.676.601 -1.744.036
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.676.601 -1.744.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-174.720 -397.918
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 106.496 96.606
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 15.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 15.756
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -296.972 -494.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
187.270 -269.031
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
255.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -94.134 17.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -94.134 17.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 22.946 -15.732
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.412 -513.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.412 -513.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.691 152.372
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 394 -22.404
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 394 -22.404
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4 111.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.664.051 -2.410.985
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.647 -84.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.647 -84.102
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.647 -84.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.008.391 3.990.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000 3.990.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.010.000 3.990.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -1.609
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
342.693 1.494.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
342.693 1.494.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.220 631.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
513.913 2.126.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 513.913 171.220
Finansal Yatırımlar
4 500.000 755.251
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4 755.251
Diğer Finansal Yatırımlar
4 500.000
Ticari Alacaklar
5 290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 290
Diğer Alacaklar
6 24.696 31.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.696 31.135
Peşin Ödenmiş Giderler
7 8.341 31.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 8.341 31.287
Diğer Dönen Varlıklar
14 108.507 7.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 108.507 7.934
ARA TOPLAM
1.155.747 996.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.155.747 996.827
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.054 22.054
Maddi Duran Varlıklar
8 444.127 548.973
Mobilya ve Demirbaşlar
8 141.576 172.868
Özel Maliyetler
8 302.551 376.105
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.122.727 825.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.588.908 1.396.734
TOPLAM VARLIKLAR
2.744.655 2.393.561
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 19.376 17.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 19.376 17.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 193.475 191.397
Diğer Borçlar
6 12.044 11.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 12.044 11.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 167
ARA TOPLAM
224.895 221.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.895 221.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 32.483 16.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 32.483 16.727
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.483 16.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
257.378 237.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.487.277 2.155.659
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 4.990.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -423 -251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -423 -251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -423 -251
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.835.699 -341.549
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.676.601 -2.492.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.487.277 2.155.659
TOPLAM KAYNAKLAR
2.744.655 2.393.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 8.622 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.622 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -3.374.435 -2.330.581 -1.040.801 -959.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.424.972 103.311 291.790 74.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -54.254 -11.290 -25.530 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.995.095 -2.238.560 -774.541 -884.419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.995.095 -2.238.560 -774.541 -884.419
Finansman Gelirleri
20 21.522 16.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.973.573 -2.238.560 -757.675 -884.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
296.972 494.524 169.424 198.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 296.972 494.524 169.424 198.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.676.601 -1.744.036 -588.251 -685.525
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.676.601 -1.744.036 -588.251 -685.525
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.676.601 -1.744.036 -588.251 -685.525
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-172 12
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -220 16
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48 -4
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 48 -4
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-172 0 12 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.676.773 -1.744.036 -588.239 -685.525
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.676.773 -1.744.036 -588.239 -685.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795372


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.