KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2021 - 19:22
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 232.143.407 189.217.077
Satışların Maliyeti
15 -200.066.591 -128.349.489
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.076.816 60.867.588
BRÜT KAR (ZARAR)
32.076.816 60.867.588
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.316.035 -4.080.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 213.766 8.226.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -742.343
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.974.547 64.271.268
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.974.547 64.271.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.974.547 64.271.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 27.974.547 64.271.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.974.547 64.271.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.974.547 64.271.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,17420000 0,40020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,17420000 0,40020000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.810.320 161.003.667
Dönem Karı (Zararı)
27.974.547 64.271.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.166.536 -1.482.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 243.706 207.278
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-137.106 791.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 59.967 49.468
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-197.073 742.343
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -61.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-258.927 675.055
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -430.235 490.868
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 171.308 184.187
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.014.209 -3.094.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.997.691 98.153.125
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.245.811 87.790.987
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.600.424 9.651.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.600.424 9.651.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.291 -20.508
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.291 -20.508
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-937 -3.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
626.095 47.149
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
626.095 47.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-286.006 -39.347
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.479 782.194
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
304 677.299
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.175 104.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -55.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.810.320 160.942.317
Alınan Temettüler
14 0 61.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.386 -720.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.386 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -20.386 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 0 -720.202
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.445.366 -30.363.535
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -359.811 -331.469
Ödenen Temettüler
13 -55.085.555 -30.032.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.655.432 129.919.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.655.432 129.919.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
202.946.670 73.026.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 169.291.238 202.946.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 169.085.932 202.114.056
Finansal Yatırımlar
4 73.099.941 73.331.543
Ticari Alacaklar
5 7.259.208 658.784
Diğer Alacaklar
6 23.505 33.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 23.505 33.796
Diğer Dönen Varlıklar
12 57.168 56.231
ARA TOPLAM
249.525.754 276.194.410
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
249.525.754 276.194.410
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 16.838 3.560
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 563.961 720.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
580.800 723.763
TOPLAM VARLIKLAR
250.106.554 276.918.173
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 849.887 223.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 849.887 223.792
Diğer Borçlar
6 68.717 61.238
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 10.480 10.176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 58.237 51.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
92.656 378.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 92.656 378.662
ARA TOPLAM
1.011.260 663.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.011.260 663.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 668.034 776.180
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
614.447 674.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 614.447 674.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.587 101.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
53.587 101.414
Uzun Vadeli Karşılıklar
317.705 240.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 317.705 240.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
985.739 1.016.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.996.999 1.680.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
248.109.555 275.237.622
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 50.377.197 42.422.903
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 8.129.995 6.915.635
Net Dönem Karı veya Zararı
27.974.547 64.271.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.109.555 275.237.622
TOPLAM KAYNAKLAR
250.106.554 276.918.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395
Transferler
13 3.773.690 27.592.066 -31.365.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.975 64.271.268 64.239.293 64.239.293
Kar Payları
13 -30.032.066 -30.032.066 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622
Transferler
13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.059 27.974.547 27.957.488 27.957.488
Kar Payları
13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.974.547 64.271.268
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.059 -31.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -17.059 -31.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.059 -31.975
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.957.488 64.239.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.957.488 64.239.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906396


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.173 Değişim: 1,22% Hacim : 85.257 Mio.TL Son veri saati : 15:24
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.196
Açılış: 9.100
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,3072
Açılış: 31,2017
33,9219 Değişim: 0,20%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.036,28 Değişim: -0,21%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.048,08
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.