" />

KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2020 - 16:18
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 37.181.979 40.421.361
Satışların Maliyeti
15 -35.556.903 -24.746.891
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.625.076 15.674.470
BRÜT KAR (ZARAR)
1.625.076 15.674.470
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.217.739 -893.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 878.692 8.290.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.286.029 23.071.696
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.286.029 23.071.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.286.029 23.071.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 1.286.029 23.071.696
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.286.029 23.071.696
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.286.029 23.071.696
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,00800000 0,14370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,00800000 0,14370000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.735.089 15.459.762
Dönem Karı (Zararı)
1.286.029 23.071.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.860.395 -1.276.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 58.842 50.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-856.766 -21.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 21.926 41.969
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-878.692 -63.932
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -32.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.333 -103.321
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 63.093 -148.356
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 42.240 45.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.552.986 -1.169.604
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 4.552.986 -1.169.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-148.881.513 -6.273.195
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-136.073.590 -9.997.339
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.767.181 1.131.105
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.767.181 1.131.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.500 -3.507
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.500 -3.507
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.776 1.496
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.379 1.721.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.379 7.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.713.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.087 874.011
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.638 747.113
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.449 126.898
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-143.735.089 15.522.029
Alınan Temettüler
14 0 32.466
Kira Ödemeleri
-79.097
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.636
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -873.764
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -873.764
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.175.507 -30.032.066
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -89.952
Ödenen Temettüler
13 -55.085.555 -30.032.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-198.910.596 -15.446.068
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-198.910.596 -15.446.068
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
202.946.670 73.026.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.036.074 57.580.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.019.059 202.114.056
Finansal Yatırımlar
4 204.852.147 73.331.543
Ticari Alacaklar
5 13.425.965 658.784
Diğer Alacaklar
6 19.296 33.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 19.296 33.796
Diğer Dönen Varlıklar
12 68.007 56.231
ARA TOPLAM
222.384.474 276.194.410
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
222.384.474 276.194.410
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 3.057 3.560
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 742.220 720.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
745.278 723.763
TOPLAM VARLIKLAR
223.129.752 276.918.173
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 193.413 223.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 193.413 223.792
Diğer Borçlar
6 48.151 61.238
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 2.538 10.176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 45.613 51.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
378.662 378.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 378.662 378.662
ARA TOPLAM
620.226 663.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
620.226 663.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 808.825 776.180
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 719.437 674.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
719.437 674.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.388 101.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
89.388 101.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 262.605 240.679
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.430 1.016.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.691.656 1.680.551
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
221.438.096 275.237.622
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 50.377.197 42.422.903
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 8.147.054 6.915.635
Net Dönem Karı veya Zararı
1.286.029 64.271.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.438.096 275.237.622
TOPLAM KAYNAKLAR
223.129.752 276.918.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395
Transferler
3.773.690 27.592.066 -31.365.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.071.696 23.071.696 23.071.696
Kar Payları
-30.032.066 -30.032.066 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.947.610 23.071.696 234.070.025 234.070.025
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622
Transferler
13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.286.029 1.286.029 1.286.029
Kar Payları
13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.147.054 1.286.029 221.438.096 221.438.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.286.029 23.071.696
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.286.029 23.071.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.286.029 23.071.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842110


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.