KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:48
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 40.421.361 207.580.049
Satışların Maliyeti
15 -24.746.891 -201.526.293
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.674.470 6.053.756
BRÜT KAR (ZARAR)
15.674.470 6.053.756
Genel Yönetim Giderleri
16 -893.680 -701.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 8.290.906 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 -10.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.071.696 5.341.665
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.071.696 5.341.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.071.696 5.341.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 23.071.696 5.341.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.071.696 5.341.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.071.696 5.341.665
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,14370000 0,03330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,14370000 0,03330000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.459.762 6.504.880
Dönem Karı (Zararı)
23.071.696 5.341.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.276.472 -358.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 50.882 4.587
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-21.963 31.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 41.969 20.683
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-63.932 10.326
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-32.466 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-103.321 185.290
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -148.356 185.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 45.035 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.169.604 -579.834
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -1.169.604 -579.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.273.195 1.522.163
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.997.339 -10.649.842
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.131.105 12.205.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.131.105 12.205.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.507 -45
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.507 -45
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.496 1.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.721.039 -25.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.740 -25.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.713.299 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
874.011 -9.705
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
747.113 -4.513
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
126.898 -5.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.522.029 6.504.880
Alınan Temettüler
14 32.466 0
Kira Ödemeleri
8 -79.097 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.636 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-873.764 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -873.764 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.032.066 -30.032.066
Ödenen Temettüler
13 -30.032.066 -30.032.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.446.068 -23.527.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.446.068 -23.527.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.026.740 28.825.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 57.580.672 5.297.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 58.195.766 73.427.337
Finansal Yatırımlar
4 169.192.394 158.027.660
Ticari Alacaklar
5 9.179.603 10.310.708
Diğer Alacaklar
6 16.795 13.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 16.795 13.288
Diğer Dönen Varlıklar
12 51.440 52.936
ARA TOPLAM
236.635.998 241.831.929
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
236.635.998 241.831.929
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 6.080 7.089
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 873.764 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 313 488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
880.158 7.578
TOPLAM VARLIKLAR
237.516.156 241.839.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 1.897.682 176.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 184.383 176.643
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.713.299 0
Diğer Borçlar
6 39.835 55.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.911 7.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 37.924 47.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
286.644 286.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 286.644 286.644
ARA TOPLAM
2.224.161 518.511
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.224.161 518.511
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 889.400 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 752.845 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
752.845 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.555 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
136.555 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
332.570 290.601
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.221.970 290.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.446.131 809.112
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
234.070.025 241.030.395
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 42.422.903 38.649.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 6.947.610 9.387.610
Net Dönem Karı veya Zararı
23.071.696 31.365.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
234.070.025 241.030.395
TOPLAM KAYNAKLAR
237.516.156 241.839.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.748.939 25.182.077 239.748.326 0 239.748.326
Transferler
3.459.719 21.722.358 -25.182.077
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.341.665 5.341.665 5.341.665
Kar Payları
-30.032.066 -30.032.066 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.439.231 5.341.665 215.057.925 215.057.925
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395
Transferler
13 3.773.690 27.592.066 -31.365.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.071.696 23.071.696 23.071.696
Kar Payları
13 -30.032.066 -30.032.066 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.947.610 23.071.696 234.070.025 234.070.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.071.696 5.341.665
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.071.696 5.341.665
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.071.696 5.341.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759806


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7689 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7875
Açılış: 32,2736
35,0912 Değişim: 0,54%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0959
Açılış: 34,9034
2.458,20 Değişim: 2,81%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.460,26
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.