KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 16:42
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 6.300.000 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627
Transferler
-413.654 413.654 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.848 154.346 -55.564 -101.630 -101.630
Dönem Karı (Zararı)
-55.564 -55.564 -55.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.848 154.346 -157.194 -157.194
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 6.300.000 52.023 26.685 56.860 2.407.253 -55.564 8.787.257 8.787.257
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 6.300.000 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576
Transferler
1.150 21.845 -22.995 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-247.737 -57.731 1.235.160 929.692 929.692
Dönem Karı (Zararı)
1.235.160 1.235.160 1.235.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-247.737 -57.731 -305.468 -305.468
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
7.884.000 -1.996.674 1.507 5.886.833 5.886.833
Dönem Sonu Bakiyeler
9 14.184.000 -1.998.674 -224.000 0 59.517 2.429.098 1.235.160 15.685.101 15.685.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.300.283 435.535
Dönem Karı (Zararı)
1.235.160 -55.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.235.160 -55.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.954.543 -207.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.207.783 184.190
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
433.326 98.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
433.326 98.959
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
149.873 -462.725
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
149.873 -462.725
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
77.433 -62.270
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
77.433 -62.270
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
86.128 34.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.738.693 620.556
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.635.771 1.617.520
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.930.120 -66.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.333 -263.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.966.453 196.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.725.509 -384.951
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-326.068 -327.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.399.441 -57.507
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.388.200 -1.054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.222 -415.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115.222 -415.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.069.835 -82.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.895.610 -46.340
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
109.436 -66.358
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.786.174 20.018
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.548.990 357.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
246.063 -16.157
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.644 94.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.569.563 -315.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-317.270 -308.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-268.333 -278.422
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.937 -29.842
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.886.833 -6.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-663.652 462.725
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-573.300 0
Alınan Faiz
-90.352 462.725
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.605.628 583.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.605.628 583.096
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.648.336 636.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.253.964 1.219.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.253.964 1.650.980
Finansal Yatırımlar
5 8.534.478 3.976.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.534.478 2.502.571
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 1.473.569
Ticari Alacaklar
6 1.517.460 4.447.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 1.056.393 1.020.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
461.067 3.427.520
Diğer Alacaklar
3.767.269 118.059
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 361.068 35.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.406.201 83.059
Peşin Ödenmiş Giderler
1.526.043 137.843
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.526.043 137.843
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.533.181 13.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.533.181 13.561
ARA TOPLAM
20.132.395 10.344.163
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.132.395 10.344.163
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Maddi Duran Varlıklar
7 2.389.545 1.256.224
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 78.045 56.207
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 275.487 72.742
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.744.940 1.387.036
TOPLAM VARLIKLAR
22.877.335 11.731.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
523.180 516.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
523.180 516.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
523.180 516.675
Ticari Borçlar
6 422.120 306.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
422.120 306.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.613.819 543.984
Diğer Borçlar
1.459.848 412.994
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 0 120.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.459.848 292.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 440.770 160.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
472.127 136.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
472.127 136.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
101.250 41.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 101.250 41.730
ARA TOPLAM
5.033.114 2.119.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.033.114 2.119.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.402.302 314.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.402.302 314.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.402.302 314.771
Uzun Vadeli Karşılıklar
756.818 428.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
756.818 428.385
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.159.120 743.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.192.234 2.862.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.685.101 8.868.576
Ödenmiş Sermaye
9 14.184.000 6.300.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
2 -1.998.674 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -224.000 23.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-224.000 23.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-224.000 23.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 57.731
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 57.731
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
9 0 57.731
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 59.517 56.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 2.429.098 2.407.253
Net Dönem Karı veya Zararı
1.235.160 22.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.685.101 8.868.576
TOPLAM KAYNAKLAR
22.877.335 11.731.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 12.757.853 6.081.409 5.158.134 2.414.255
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.757.853 6.081.409 5.158.134 2.414.255
BRÜT KAR (ZARAR)
12.757.853 6.081.409 5.158.134 2.414.255
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.529.582 -6.897.172 -4.934.618 -2.444.070
Pazarlama Giderleri
12 -1.540.491 -26.532 -1.270.361 -26.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.312.220 -842.295 -1.046.845 -56.347
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.312.220 -842.295 -1.046.845 -56.347
Finansman Gelirleri
3.132.506 1.098.270 1.958.677 404.185
Finansman Giderleri
-228.373 -277.077 -75.683 -277.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.591.913 -21.102 836.149 70.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-356.753 -34.462 -207.298 -40.441
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -475.191 0 -458.163 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 118.438 -34.462 250.865 -40.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.235.160 -55.564 628.851 30.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.235.160 -55.564 628.851 30.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.235.160 -55.564 628.851 30.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-247.737 2.848 -180.123 3.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-317.611 3.560 -230.926 4.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.874 -712 50.803 -814
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
69.874 -712 50.803 -814
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-57.731 154.346 0 154.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.164 192.932 0 192.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-72.164 192.932 192.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.433 -38.586 0 -38.586
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
14.433 -38.586 -38.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-305.468 157.194 -180.123 157.602
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
929.692 101.630 448.728 187.922
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
929.692 101.630 448.728 187.922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884973


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: -0,08% Hacim : 16.243 Mio.TL Son veri saati : 10:35
Düşük 10.469 30.05.2024 Yüksek 10.550
Açılış: 10.501
32,3137 Değişim: 0,30%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3313
Açılış: 32,2169
34,9664 Değişim: 0,37%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.425,09 Değişim: 0,15%
Düşük 2.408,05 30.05.2024 Yüksek 2.428,78
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.