KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 14:05
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 6.300.000 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627
Transferler
-413.654 413.654 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-408 -85.884 -86.292 -86.292
Dönem Karı (Zararı)
-85.884 -85.884 -85.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-408 -408 -408
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 6.300.000 48.767 -127.661 56.860 2.407.253 -85.884 8.599.335 8.599.335
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 6.300.000 23.737 57.731 56.860 2.407.253 22.995 8.868.576 8.868.576
Transferler
1.150 21.845 -22.995 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.614 -57.731 606.309 480.964 480.964
Dönem Karı (Zararı)
606.309 606.309 606.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.614 -57.731 -125.345 -125.345
Dönem Sonu Bakiyeler
9 6.300.000 -43.877 0 58.010 2.429.098 606.309 9.349.540 9.349.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
507.092 -73.350
Dönem Karı (Zararı)
606.309 -85.884
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
606.309 -85.884
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
436.310 -304.313
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
765.091 117.971
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.130 54.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
103.130 54.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.621 -426.348
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
3.621 -426.348
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-584.987 -44.253
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-584.987 -44.253
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
149.455 -5.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-360.492 238.906
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-609.269 875.596
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.011.874 237.627
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110.820 -63.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.122.694 301.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.512.158 -174.677
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-370.923 -152.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.141.235 -22.038
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.013.101 -2.507
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.773 -438.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-165.773 -438.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
568.573 -162.020
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-640.638 -96.426
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.964 -66.358
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-564.674 -30.068
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
682.127 -151.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-177.679 -16.230
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.644 94.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-235.842 -100.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-235.842 -100.277
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-197.818 -94.314
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.024 -5.963
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-360.050 426.350
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-382.200 0
Alınan Faiz
22.150 426.350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.800 252.723
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.800 252.723
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.648.336 636.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.559.536 889.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.559.536 1.650.980
Finansal Yatırımlar
5 5.170.396 3.976.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.170.396 2.502.571
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 1.473.569
Ticari Alacaklar
6 1.435.706 4.447.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 1.130.880 1.020.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
304.826 3.427.520
Diğer Alacaklar
1.409.113 118.059
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 405.923 35.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.003.190 83.059
Peşin Ödenmiş Giderler
1.150.944 137.843
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.150.944 137.843
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 17.393 0
Diğer Dönen Varlıklar
90.561 13.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
90.561 13.561
ARA TOPLAM
10.833.649 10.344.163
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.833.649 10.344.163
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Maddi Duran Varlıklar
7 1.154.527 1.256.224
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 77.881 56.207
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 0 72.742
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.234.271 1.387.036
TOPLAM VARLIKLAR
12.067.920 11.731.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
472.179 516.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
472.179 516.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
472.179 516.675
Ticari Borçlar
6 141.125 306.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
141.125 306.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.112.557 543.984
Diğer Borçlar
138.804 412.994
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 45.527 120.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
93.277 292.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 160.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
174.545 136.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
174.545 136.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67.500 41.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 67.500 41.730
ARA TOPLAM
2.106.710 2.119.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.106.710 2.119.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.212 314.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.212 314.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
92.212 314.771
Uzun Vadeli Karşılıklar
493.277 428.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
493.277 428.385
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 26.181 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
611.670 743.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.718.380 2.862.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.349.540 8.868.576
Ödenmiş Sermaye
9 6.300.000 6.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -43.877 23.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.877 23.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.877 23.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 57.731
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 57.731
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
9 0 57.731
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 58.010 56.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 2.429.098 2.407.253
Net Dönem Karı veya Zararı
606.309 22.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.349.540 8.868.576
TOPLAM KAYNAKLAR
12.067.920 11.731.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 7.599.719 3.667.154 4.066.519 2.299.111
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.599.719 3.667.154 4.066.519 2.299.111
BRÜT KAR (ZARAR)
7.599.719 3.667.154 4.066.519 2.299.111
Genel Yönetim Giderleri
12 -7.594.964 -4.453.102 -3.753.734 -2.580.907
Pazarlama Giderleri
12 -270.130 0 -270.130 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-265.375 -785.948 42.655 -281.796
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-265.375 -785.948 42.655 -281.796
Finansman Gelirleri
1.173.829 694.085 795.787 155.722
Finansman Giderleri
-152.690 0 -85.277 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
755.764 -91.863 753.165 -126.074
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-149.455 5.979 -135.562 19.351
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -17.028 0 23.337 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -132.427 5.979 -158.899 19.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
606.309 -85.884 617.603 -106.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
606.309 -85.884 617.603 -106.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
606.309 -85.884 617.603 -106.723
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67.614 -408 -120.745 15.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.685 -510 -154.802 19.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.071 102 34.057 -3.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19.071 102 34.057 -3.969
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-57.731 0 -182.637 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.164 0 -228.297 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-72.164 0 -228.297 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.433 0 45.660 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
14.433 0 45.660 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-125.345 -408 -303.382 15.877
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
480.964 -86.292 314.221 -90.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
480.964 -86.292 314.221 -90.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866624


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: 1,75% Hacim : 5.946 Mio.TL Son veri saati : 13:08
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.385
Açılış: 1.371
8,5113 Değişim: -0,43%
Düşük 8,4880 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,1246 Değişim: -0,13%
Düşük 10,0801 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
499,33 Değişim: 0,52%
Düşük 496,22 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.