KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 15:36
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.300.000 -470.996 33.231 0 56.860 564.475 2.727.428 9.210.998 9.210.998
Transferler
2.727.428 -2.727.428 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.016 88.615 74.599 74.599
Dönem Karı (Zararı)
88.615 88.615 88.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.016 -14.016 -14.016
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
470.996 -470.996 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.300.000 0 19.215 0 56.860 2.820.907 88.615 9.285.597 9.285.597
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 6.300.000 0 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627
Transferler
-413.654 413.654 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.848 154.346 -55.564 -101.630 -101.630
Dönem Karı (Zararı)
-55.564 -55.564 -55.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.848 154.346 -157.194 -157.194
Dönem Sonu Bakiyeler
7 6.300.000 0 52.023 26.685 56.860 2.407.253 -55.564 8.787.257 8.787.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
435.535 -220.094
Dönem Karı (Zararı)
-55.564 88.615
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-55.564 88.615
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-207.384 -222.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
184.190 116.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
98.959 104.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.959 104.965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-462.725 -212.658
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-462.725 -212.658
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-62.270 -648.681
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-62.270 -648.681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.462 417.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
620.556 -14.293
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.617.520 -28.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.661 274.533
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-263.360 9.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
196.699 264.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-384.951 -227.875
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-327.444 -65.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.507 -162.047
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.054 -4.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-415.748 55.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-415.748 55.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.210 -37.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.340 -47.029
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-66.358 -2.539
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.018 -44.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
357.608 -148.349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.157 -64.706
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
94.084 -7.039
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-315.164 -518.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-308.264 -518.986
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-278.422 -483.088
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.842 -35.898
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.900 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
462.725 212.658
Alınan Faiz
462.725 212.658
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
583.096 -526.422
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
583.096 -526.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 636.709 877.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.219.805 351.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.222.386 733.374
Finansal Yatırımlar
6.221.865 7.584.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.787.104 6.342.354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.434.761 1.241.829
Ticari Alacaklar
5 858.632 791.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 569.922 306.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
288.710 485.409
Diğer Alacaklar
506.851 76.464
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 362.444 35.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
144.407 41.464
Peşin Ödenmiş Giderler
88.103 87.049
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
88.103 87.049
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35.252 51.409
Diğer Dönen Varlıklar
18.561 63.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.561 63.997
ARA TOPLAM
8.951.650 9.388.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.951.650 9.388.447
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Maddi Duran Varlıklar
736.947 624.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
503.241 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
59.248 47.176
Ertelenmiş Vergi Varlığı
50.530 124.290
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.351.829 798.274
TOPLAM VARLIKLAR
10.303.479 10.186.721
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.416 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.416 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
110.416 0
Ticari Borçlar
5 139.583 555.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
139.583 555.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
209.958 292.168
Diğer Borçlar
106.400 236.856
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 66.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
106.400 170.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
126.394 114.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
126.394 114.774
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.632 21.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.632 21.830
ARA TOPLAM
766.383 1.220.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
766.383 1.220.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
385.925 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
385.925 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
385.925 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
363.914 280.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
363.914 280.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.839 280.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.516.222 1.501.094
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.787.257 8.685.627
Ödenmiş Sermaye
7 6.300.000 6.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 52.023 49.175
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52.023 49.175
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52.023 49.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.685 -127.661
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
26.685 -127.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
7 26.685 -127.661
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 56.860 56.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 2.407.253 2.820.907
Net Dönem Karı veya Zararı
-55.564 -413.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.787.257 8.685.627
TOPLAM KAYNAKLAR
10.303.479 10.186.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 6.081.409 5.196.944 2.414.255 1.869.263
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.081.409 5.196.944 2.414.255 1.869.263
BRÜT KAR (ZARAR)
6.081.409 5.196.944 2.414.255 1.869.263
Genel Yönetim Giderleri
-6.897.172 -6.450.275 -2.444.070 -2.270.604
Pazarlama Giderleri
-26.532 -105.955 -26.532 -80.955
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-842.295 -1.359.286 -56.347 -482.296
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-842.295 -1.359.286 -56.347 -482.296
Finansman Gelirleri
1.098.270 1.791.983 404.185 514.240
Finansman Giderleri
-277.077 0 -277.077 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.102 432.697 70.761 31.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.462 -344.082 -40.441 -24.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-34.462 -344.082 -40.441 -24.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.564 88.615 30.320 7.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.564 88.615 30.320 7.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-55.564 88.615 30.320 7.765
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.848 -14.016 3.256 -25.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.560 -17.520 4.070 -31.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-712 3.504 -814 6.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-712 3.504 -814 6.385
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
154.346 0 154.346 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
192.932 0 192.932 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
192.932 0 192.932 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.586 0 -38.586 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-38.586 0 -38.586 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.194 -14.016 157.602 -25.539
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.630 74.599 187.922 -17.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
101.630 74.599 187.922 -17.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795353


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4775 Değişim: 1,28%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,3287 Değişim: 1,76%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
770,77 Değişim: 1,24%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.