KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 18:44
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.300.000 0 -2.603 0 79.075 -169.545 734.020 6.940.947 6.940.947
Transferler
0 0 0 0 0 734.020 -734.020 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 35.834 0 0 0 2.727.428 2.763.262 2.763.262
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 2.727.428 2.727.428 2.727.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 35.834 0 0 0 0 35.834 35.834
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 -470.996 0 0 -22.215 0 0 -493.211 -493.211
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.300.000 -470.996 33.231 0 56.860 564.475 2.727.428 9.210.998 9.210.998
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.300.000 -470.996 33.231 0 56.860 564.475 2.727.428 9.210.998 9.210.998
Transferler
0 0 0 0 0 2.727.428 -2.727.428 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 15.944 -127.661 0 0 -413.654 -525.371 -525.371
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -413.654 -413.654 -413.654
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 15.944 -127.661 0 0 0 -111.717 -111.717
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 470.996 0 0 0 -470.996 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.300.000 0 49.175 -127.661 56.860 2.820.907 -413.654 8.685.627 8.685.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.578 -610.373
Dönem Karı (Zararı)
-413.654 2.727.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
277.087 -437.826
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 177.267 223.275
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
153.633 79.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
153.633 79.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-424.059 -389.077
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-424.059 -389.077
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
150.406 -584.547
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
150.406 -584.547
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
219.840 232.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
42.607 -2.519.435
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-456.978 -2.996.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.100 100.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.426 -119.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.674 219.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.409 408.871
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.491 410.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.918 -1.269
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-41.675 87.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
453.013 -199.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
453.013 -199.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
131.147 89.754
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.609 -9.944
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.533 34.825
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.076 -44.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.960 -229.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -277.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.480 -103.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.138 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-554.316 -2.506.658
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.449.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-554.316 -57.658
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -518.418 -50.426
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -35.898 -7.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
424.059 2.409.905
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.843.573
Alınan Faiz
424.059 566.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-240.835 -707.126
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-240.835 -707.126
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 877.544 1.584.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 636.709 877.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 733.374 963.071
Finansal Yatırımlar
5 7.584.183 7.437.187
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.342.354 7.259.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.241.829 177.325
Ticari Alacaklar
6 791.971 745.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 306.562 301.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
485.409 444.735
Diğer Alacaklar
7 76.464 14.214
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 35.000 509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.464 13.705
Peşin Ödenmiş Giderler
12 87.049 45.374
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
87.049 45.374
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 51.409 73.477
Diğer Dönen Varlıklar
12 63.997 73.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
63.997 73.838
ARA TOPLAM
9.388.447 9.353.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.388.447 9.353.032
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Maddi Duran Varlıklar
8 624.945 260.162
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 47.176 34.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 124.290 299.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
798.274 596.548
TOPLAM VARLIKLAR
10.186.721 9.949.580
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 555.331 102.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
555.331 102.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 292.168 161.021
Diğer Borçlar
7 236.856 190.428
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 66.358 34.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
170.498 155.603
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 114.774 53.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
114.774 53.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 21.830 9.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.830 9.440
ARA TOPLAM
1.220.959 516.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.220.959 516.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 0 14.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 14.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 280.135 207.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
280.135 207.662
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
280.135 221.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.501.094 738.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.685.627 9.210.998
Ödenmiş Sermaye
13 6.300.000 6.300.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
13 0 -470.996
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 49.175 33.231
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.175 33.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.175 33.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.661 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-127.661 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13 -127.661 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 56.860 56.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.820.907 564.475
Net Dönem Karı veya Zararı
-413.654 2.727.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.685.627 9.210.998
TOPLAM KAYNAKLAR
10.186.721 9.949.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 7.916.988 7.384.289
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.916.988 7.384.289
BRÜT KAR (ZARAR)
7.916.988 7.384.289
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.643.294 -5.873.696
Pazarlama Giderleri
15 -350.755 -80.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.077.061 1.429.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.077.061 1.429.618
Finansman Gelirleri
16 1.614.607 1.530.353
Finansman Giderleri
17 -731.360 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-193.814 2.959.971
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -219.840 -232.543
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -16.588 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -203.252 -232.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-413.654 2.727.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
-413.654 2.727.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-413.654 2.727.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.944 35.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 19.930 44.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.986 -8.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 -3.986 -8.958
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-127.661 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-159.576 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-159.576 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.915 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
31.915 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-111.717 35.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-525.371 2.763.262
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-525.371 2.763.262http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751724


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6186 Değişim: -0,23%
Düşük 13,5733 28.01.2022 Yüksek 13,6650
Açılış: 13,6502
15,1836 Değişim: -0,31%
Düşük 15,1607 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
786,76 Değişim: -0,17%
Düşük 784,64 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.