KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 17:58
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 6.300.000 0 -2.603 79.075 -169.545 734.020 6.940.947 6.940.947
Transferler
734.020 -734.020 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.522 -466.013 -422.491 -422.491
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
36.327 71.387 -108.982 -1.268 -1.268
Dönem Sonu Bakiyeler
6.300.000 0 77.246 150.462 455.493 -466.013 6.517.188 6.517.188
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7 6.300.000 -470.996 33.231 56.860 564.475 2.727.428 9.210.998 9.210.998
Transferler
2.727.428 -2.727.428 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.016 88.615 74.599 74.599
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
470.996 -470.996 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7 6.300.000 0 19.215 56.860 2.820.907 88.615 9.285.597 9.285.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-220.094 849.816
Dönem Karı (Zararı)
88.615 -663.191
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-222.671 -437.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
116.144 121.270
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
104.965 -192.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
104.965 -192.164
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-212.658 -152.921
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-212.658 -152.921
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-648.681 -324.304
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-648.681 -324.304
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
417.559 308.016
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-197.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.293 1.985.021
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-28.000 1.583.970
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
274.533 526.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.621 -12.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
264.912 538.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-227.875 276.748
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.828 320.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-162.047 -44.229
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.480 -14.021
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.978 -245.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.978 -245.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.420 18.057
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.029 -160.631
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.539 12.590
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.490 -173.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-148.349 884.549
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-64.706 -33.606
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.039 -1.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-518.986 -2.426.069
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.449.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.435
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-518.986 -11.504
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-483.088 -6.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.898 -5.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.658 3.027.183
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.698.002
Alınan Faiz
212.658 329.181
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-526.422 1.450.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-526.422 1.450.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 877.544 1.584.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 351.122 3.035.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 443.688 963.071
Finansal Yatırımlar
8.113.868 7.437.187
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.712.463 7.259.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6.712.463 7.259.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.401.405 177.325
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.401.405 177.325
Ticari Alacaklar
5 471.338 745.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 291.515 301.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
179.823 444.735
Diğer Alacaklar
205.127 14.214
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 66.337 509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
138.790 13.705
Peşin Ödenmiş Giderler
49.854 45.374
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
49.854 45.374
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
64.706 73.477
Diğer Dönen Varlıklar
110.800 73.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
110.800 73.838
ARA TOPLAM
9.459.381 9.353.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.459.381 9.353.032
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.863 1.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.863 1.863
Maddi Duran Varlıklar
643.018 260.162
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
54.896 34.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 299.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
699.777 596.548
TOPLAM VARLIKLAR
10.159.158 9.949.580
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 158.296 102.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
158.296 102.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
123.601 161.021
Diğer Borçlar
10 108.272 190.428
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32.286 34.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
75.986 155.603
Kısa Vadeli Karşılıklar
78.398 53.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
78.398 53.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.903 9.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.903 9.440
ARA TOPLAM
524.470 516.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
524.470 516.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.833 14.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.833 14.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
305.293 207.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
305.293 207.662
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40.965 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.091 221.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
873.561 738.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.285.597 9.210.998
Ödenmiş Sermaye
7 6.300.000 6.300.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
7 0 -470.996
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 19.215 33.231
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.215 33.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.215 33.231
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7 56.860 56.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 2.820.907 564.475
Net Dönem Karı veya Zararı
88.615 2.727.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.285.597 9.210.998
TOPLAM KAYNAKLAR
10.159.158 9.949.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
8 5.196.944 3.531.175 1.869.263 1.493.559
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.196.944 3.531.175 1.869.263 1.493.559
BRÜT KAR (ZARAR)
5.196.944 3.531.175 1.869.263 1.493.559
Genel Yönetim Giderleri
-6.450.275 -5.003.058 -2.270.604 -1.594.700
Pazarlama Giderleri
-105.955 -45.267 -80.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 44.630 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.359.286 -1.472.520 -482.296 -101.141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
197.178 197.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.359.286 -1.275.342 -482.296 96.037
Finansman Gelirleri
1.791.983 1.087.804 514.240 208.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
432.697 -187.538 31.944 304.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-344.082 -278.475 -24.179 -22.969
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-344.082 -278.475 -24.179 -22.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.615 -466.013 7.765 281.257
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.615 -466.013 7.765 281.257
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
88.615 -466.013 7.765 281.257
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.016 43.522 -25.539 25.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.520 54.403 -31.924 31.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.504 -10.881 6.385 -6.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.504 -10.881 6.385 -6.366
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.016 43.522 -25.539 25.465
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.599 -422.491 -17.774 306.722
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
74.599 -422.491 -17.774 306.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716302


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4094 Değişim: -0,06%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9764 Değişim: -0,02%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,91 Değişim: -0,23%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.