KAP ***ISTFK*** İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

22.02.2024 - 18:11
KAP ***ISTFK*** İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISTFK*** İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -12 10.523 10.966 76.477
Yeni Bakiye
55.000 -12 10.523 10.966 76.477
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37 15.539 15.502
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
836 836
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
14 19.164 -19.164
Kar Dağıtımı
10.966 -10.966
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.966 -10.966
Diğer
10.966 -10.966
Dönem Sonu Bakiyeler
14 75.000 -49 2.325 15.539 92.815
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 75.000 -49 2.325 15.539 92.815
Yeni Bakiye
14 75.000 -49 2.325 15.539 92.815
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111 36.665 36.554
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
14 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
14 0
Kar Dağıtımı
15.539 -15.539
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.539 -15.539
Diğer
15.539 -15.539
Dönem Sonu Bakiyeler
-160 17.864 36.665 129.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 62.528 32.586
FAKTORİNG GELİRLERİ
62.528 32.586
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
54.504 32.052
İskontolu
54.504 32.052
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.024 534
İskontolu
8.024 534
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -8.421 -4.513
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.027 -1.121
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-117 -139
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.251 -3.109
Diğer Faiz Giderleri
-261 -37
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-765 -107
BRÜT KAR (ZARAR)
54.107 28.073
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -15.140 -9.719
Personel Giderleri
-8.778 -5.905
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-170 -42
Genel İşletme Giderleri
-6.047 -3.646
Diğer
-145 -126
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
38.967 18.354
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 21.355 5.753
Bankalardan Alınan Faizler
468 712
Kambiyo İşlemleri Karı
11.497 4.510
Diğer
9.390 531
KARŞILIK GİDERLERİ
5 -4.399 -1.202
Özel Karşılıklar
-4.399 -1.202
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -7.063 -3.774
Kambiyo İşlemleri Zararı
-7.063 -3.774
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
48.860 19.131
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.860 19.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -12.195 -3.592
Cari Vergi Karşılığı
-12.579 -4.391
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
384 799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
36.665 15.539
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
36.665 15.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.665 15.539
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
38.428 12.526
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
5-16-19 54.355 29.384
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
17 -8.948 -3.356
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16 8.024 534
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5-19 5.508 419
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
18 -8.778 -5.905
Ödenen Vergiler
10 -10.348 -4.290
Diğer
5-18-19 -1.385 -4.260
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-32.020 -22.059
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
5 -32.021 -22.261
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
7 -548 -186
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5 -37
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
120
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
8-9-12 139
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
429 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
11-13 0 286
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.408 -9.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8-9 -900 -940
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-898 -940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12 231.887 109.515
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
12 -225.287 -99.866
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
8-9-12 -386 -499
Diğer
0 836
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.214 9.986
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
11.724 -487
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 5.214 5.701
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.938 5.214


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.665 15.539
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-111 -37
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-111 -37
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-147 -48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36 11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.554 15.502


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 1.888 15.050 16.938 4.681 533 5.214
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 161.740 161.740 129.102 129.102
Faktoring Alacakları
5.1 159.573 159.573 123.580 123.580
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
159.573 159.573 123.580 123.580
Takipteki Alacaklar
5.2 3.782 3.782 8.246 8.246
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5.2 -1.615 -1.615 -2.724 -2.724
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 4.190 4.190 2.097 2.097
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 725 725 21 21
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 2.200 2.200 1.779 1.779
DİĞER AKTİFLER
7 1.477 1.477 929 929
ARA TOPLAM
172.220 15.050 187.270 138.609 533 139.142
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
172.220 15.050 187.270 138.609 533 139.142
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 50.182 50.182 22.949 22.949
FAKTORİNG BORÇLARI
5 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 3.133 3.133 442 442
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 0 21.157 21.157
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
13 649 649 279 279
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
649 649 279 279
CARİ VERGİ BORCU
10 3.176 3.176 945 945
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 761 761 555 555
ARA TOPLAM
57.901 57.901 46.327 46.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
129.369 129.369 92.815 92.815
Ödenmiş Sermaye
14 75.000 75.000 75.000 75.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
14 -160 -160 -49 -49
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
14 17.864 17.864 2.325 2.325
Yasal Yedekler
3.101 3.101 2.325 2.325
Olağanüstü Yedekler
14.763 14.763
Kar veya Zarar
36.665 36.665 15.539 15.539
Dönem Net Kâr veya Zararı
15.539 15.539
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
187.270 187.270 139.142 139.142


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
8.766 8.766 3.576 3.576
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
23.365 23.365 15.661 15.661
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
15 5.854.157 5.854.157 4.569.952 4.569.952
VERİLEN TEMİNATLAR
32.044 32.044 0 0
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
15 189.624 322 189.946 140.008 15.730 155.738
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.107.956 322 6.108.278 4.729.197 15.730 4.744.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251368


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.