KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2024 - 20:30
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 912.896.988 658.353.269
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
912.896.988 658.353.269
BRÜT KAR (ZARAR)
912.896.988 658.353.269
Genel Yönetim Giderleri
18 -376.436.536 -260.014.968
Pazarlama Giderleri
19 -27.341.404 -8.333.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 345.284 110.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
509.464.332 390.115.547
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 232.468.930 161.970.708
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -10.952.244 -16.200.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
730.981.018 535.885.381
Finansman Giderleri
11 -1.184.122 -1.849.123
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-341.954.774 -250.209.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
387.842.122 283.826.711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-167.206.884 -128.142.036
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -179.165.050 -128.202.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 11.958.166 60.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
220.635.238 155.684.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
220.635.238 155.684.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
220.635.238 155.684.675
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.074.189 220.995.649
Dönem Karı (Zararı)
220.635.238 155.684.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.527.012 172.872.868
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 17.896.546 19.649.654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.326.404 12.405.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 39.381.461 12.495.573
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -55.057 -90.014
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 -615.034 -661.199
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.702.206 -27.647.642
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-48 -12.472
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
84.168.967 90.395.616
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
84.168.967 90.395.616
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 167.206.884 128.142.036
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-145.754.501 -46.145.434
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.253.250
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.253.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.045.387 -21.637.561
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.140.942 -2.687.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.904.445 -18.950.549
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
329.116.863 306.919.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -23.230.047 -15.831.852
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -124.812.627 -70.092.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.785.517 -1.393.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 10 0 3.285.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -9.591.766 -4.360.257
Alınan Temettüler
16 615.034 661.199
Alınan Faiz
15.415.215 31.248.572
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -126.224.000 -32.229.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.780.406 -88.159.877
Ödenen Temettüler
14 -116.780.406 -88.159.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.491.734 131.441.873
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-102.075.066 -127.186.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-157.566.800 4.255.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 330.407.945 326.152.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 172.841.145 330.407.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 175.459.208 330.408.760
Finansal Yatırımlar
5 589.349.596 323.719.310
Ticari Alacaklar
6 179.708.210 130.032.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 172.733.071 124.924.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.975.139 5.108.725
Diğer Alacaklar
14.704 9.789.585
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 9.771.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.704 18.029
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.225.500 5.084.558
Diğer Dönen Varlıklar
13 287.711 3.084.903
ARA TOPLAM
951.044.929 802.119.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
951.044.929 802.119.863
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 11.142.857 18.360.411
Maddi Duran Varlıklar
9 8.941.575 8.632.122
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.024.842 11.519.306
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.735.907 3.743.479
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 11.939.327 957.013
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.784.508 43.212.331
TOPLAM VARLIKLAR
992.829.437 845.332.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 217.377 1.062.182
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 21.544 896.819
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 21.544 896.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
195.833 165.363
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
195.833 165.363
Diğer Borçlar
7 13.291.107 10.971.808
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 72.196.057 42.319.378
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 24.623.171 18.981.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24.538.171 18.841.065
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
85.000 140.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 16.505.989 10.074.866
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 6.780.936 5.942.636
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.725.053 4.132.230
ARA TOPLAM
126.833.701 83.409.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.833.701 83.409.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 1.516.537 6.223.209
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 786.477 4.217.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 786.477 4.217.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
730.060 2.006.041
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
730.060 2.006.041
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.852.018 3.591.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.852.018 3.591.728
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.368.555 9.814.937
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.202.256 93.224.293
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
862.627.181 752.107.901
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
644.625.385 642.137.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -184.478 -2.106.380
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-184.478 -2.106.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-184.478 -2.106.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 24.904.277 26.933.327
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24.904.277 26.933.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 153.168.834 141.929.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -330.522.075 -277.470.798
Net Dönem Karı veya Zararı
220.635.238 155.684.675
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
862.627.181 752.107.901
TOPLAM KAYNAKLAR
992.829.437 845.332.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 642.137.259 0 0 133.830.128 -181.211.231 659.756.156 659.756.156
Transferler
14 8.099.690 -8.099.690
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.106.380 26.933.327 155.684.675 180.511.622 180.511.622
Dönem Karı (Zararı)
155.684.675 155.684.675 155.684.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.106.380 26.933.327 24.826.947 24.826.947
Kar Payları
14 -88.159.877 -88.159.877 -88.159.877
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 642.137.259 -2.106.380 26.933.327 141.929.818 -277.470.798 155.684.675 752.107.901 752.107.901
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 642.137.259 -2.106.380 26.933.327 141.929.818 -277.470.798 155.684.675 752.107.901 752.107.901
Transferler
14 -6.771.596 11.239.016 151.217.255 -155.684.675
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.921.902 4.742.546 220.635.238 227.299.686 227.299.686
Dönem Karı (Zararı)
220.635.238 220.635.238 220.635.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.921.902 4.742.546 6.664.448 6.664.448
Sermaye Arttırımı
85.000.000 2.488.126 -87.488.126
Kar Payları
14 -116.780.406 -116.780.406 -116.780.406
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 644.625.385 -184.478 24.904.277 153.168.834 -330.522.075 220.635.238 862.627.181 862.627.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
220.635.238 155.684.675
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.921.902 -2.106.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 2.745.575 -3.009.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-823.673 902.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -823.673 902.734
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.742.546 26.933.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 4.894.725 28.728.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-152.179 -1.795.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -152.179 -1.795.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.664.448 24.826.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
227.299.686 180.511.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
227.299.686 180.511.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251721


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6010 Değişim: 0,27%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7812 Değişim: 0,34%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.414,11 Değişim: -0,77%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.