KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2020 - 12:14
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 26.343.221 17.428.277
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.343.221 17.428.277
BRÜT KAR (ZARAR)
26.343.221 17.428.277
Genel Yönetim Giderleri
13 -15.301.046 -11.253.641
Pazarlama Giderleri
-536.302 -221.452
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.032 5.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.562.905 5.958.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 25.614.712 19.065.674
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -22.587.958 -14.493.670
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.589.659 10.530.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.589.659 10.530.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.025.247 -2.336.534
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -2.338.927 -1.245.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -686.320 -1.091.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.564.412 8.194.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.564.412 8.194.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.564.412 8.194.005
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.024.170 1.005.177
Dönem Karı (Zararı)
10.564.412 8.194.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.444.214 -437.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
510.634 244.493
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.243.624 928.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.243.624 928.736
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-411.600 -224.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-738.090 -2.968.438
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.185.601 -754.342
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.185.601 -754.342
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.025.247 2.336.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.530.210 -1.267.190
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-486.574 -308.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.016.784 -958.563
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.538.836 6.489.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.859.339 -2.773.935
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -4.655.327 -2.710.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-143.082 4.618.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-451.537 -53.429
Alınan Temettüler
11 411.600 224.400
Alınan Faiz
769.540 3.519.576
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-872.685
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
927.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.360.000 -21.360.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
9 -21.360.000 -21.360.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.478.912 -15.736.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.478.912 -15.736.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.098.614 52.307.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.619.702 36.571.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.620.058 15.129.381
Finansal Yatırımlar
5 84.977.636 84.104.951
Ticari Alacaklar
6 9.487.837 17.372.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.446.990 16.995.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
40.847 376.770
Diğer Alacaklar
1.125 880
Peşin Ödenmiş Giderler
1.111.525 624.951
Diğer Dönen Varlıklar
87
ARA TOPLAM
101.198.181 117.232.842
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.198.181 117.232.842
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 9.166.774 8.429.787
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 6.000.000 6.000.000
Maddi Duran Varlıklar
1.558.807 1.265.304
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 5.241.426 5.040.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.257.929 3.610.529
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.908 616.436
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.226.844 24.962.077
TOPLAM VARLIKLAR
126.425.025 142.194.919
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.833.926 1.755.937
Türev Araçlar
7 15.300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 2.299.886 4.616.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.252.875 2.965.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.252.875 2.965.663
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.139.013 1.207.974
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 792.650 377.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
346.363 830.473
ARA TOPLAM
6.541.000 10.545.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.541.000 10.545.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.838.499 5.513.938
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.383.750 5.024.751
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.383.750 5.024.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
454.749 489.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
454.749 489.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.330.532 1.240.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.330.532 1.240.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.169.031 6.754.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.710.031 17.300.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9 112.714.994 124.894.910
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-594.304 -599.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-594.304 -599.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-594.304 -599.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.925.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.904.830 4.931.113
Net Dönem Karı veya Zararı
10.564.412 37.144.717
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
112.714.994 124.894.910
TOPLAM KAYNAKLAR
126.425.025 142.194.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183
Transferler
9 1.811.000 24.442.527 -26.253.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-137.645 -613.338 8.194.005 7.443.022 7.443.022
Dönem Karı (Zararı)
8.194.005 8.194.005 8.194.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-137.645 -613.338 -750.983 -750.983
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -600.969 -238.621 14.925.677 4.931.113 8.194.005 92.211.205 92.211.205
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 65.000.000 -599.707 3.493.110 14.925.677 4.931.113 37.144.717 124.894.910 124.894.910
Transferler
9 1.811.000 35.333.717 -37.144.717
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.403 -1.389.731 10.564.412 9.180.084 9.180.084
Dönem Karı (Zararı)
10.564.412 10.564.412 10.564.412
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.403 -1.389.731 -1.384.328 -1.384.328
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -594.304 2.103.379 16.736.677 18.904.830 10.564.412 112.714.994 112.714.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.564.412 8.194.005
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.403 -137.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.754 -172.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.351 34.411
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.351 34.411
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.389.731 -613.338
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.462.875 -645.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
73.144 32.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 73.144 32.281
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.384.328 -750.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.180.084 7.443.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.180.084 7.443.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841078


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.534 Değişim: -0,11% Hacim : 1.900 Mio.TL Son veri saati : 10:07
Düşük 1.533 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3608 Değişim: 0,23%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3677
Açılış: 7,3439
8,9542 Değişim: 0,18%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9602
Açılış: 8,9383
437,64 Değişim: 0,12%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 438,33
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.