KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 - 17:54
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 35.068.795 29.947.898 17.640.518 14.615.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.068.795 29.947.898 17.640.518 14.615.165
BRÜT KAR (ZARAR)
35.068.795 29.947.898 17.640.518 14.615.165
Genel Yönetim Giderleri
13 -22.628.280 -17.997.880 -11.374.639 -8.829.590
Pazarlama Giderleri
-460.257 -1.070.206 -238.805 -565.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.415 10.196 64 5.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.985.673 10.890.008 6.027.138 5.225.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 23.967.819 15.454.635 4.902.145 2.989.185
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -14.731.381 -8.495.313 -237.711 13
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.222.111 17.849.330 10.691.572 8.214.503
Finansman Giderleri
12 -348.559 -125.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.222.111 17.500.771 10.691.572 8.089.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.683.250 -3.862.972 -2.346.716 -1.793.354
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -3.056.952 -3.234.868 -1.811.606 -1.613.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.626.298 -628.104 -535.110 -179.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.538.861 13.637.799 8.344.856 6.295.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.538.861 13.637.799 8.344.856 6.295.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.538.861 13.637.799 8.344.856 6.295.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.997.747 9.790.682
Dönem Karı (Zararı)
16.538.861 13.637.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.106.613 -2.077.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
477.218 413.590
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.710.735 1.580.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.710.735 1.580.526
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-224.400 -474.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.713.007 -4.201.268
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
630 57.346
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-827.813 -3.315.816
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-827.813 -3.315.816
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.683.250 3.862.972
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.184.667 4.711.488
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-377.819 -279.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.806.848 4.991.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.460.807 16.272.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.803.020 -2.632.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -3.660.040 -3.848.594
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.728.034 6.398.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-275.034 -219.197
Alınan Temettüler
11 224.400 474.635
Alınan Faiz
5.138.090 4.504.020
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-30.815.490
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.639.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.360.000 -21.287.429
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -348.559
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
12 -348.559
Ödenen Temettüler
9 -21.360.000 -20.938.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.090.287 -5.097.996
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-630 -57.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.090.917 -5.155.341
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.307.955 50.536.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.217.038 45.380.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.375.602 52.887.069
Finansal Yatırımlar
5 68.447.391 26.169.388
Ticari Alacaklar
6 10.899.444 6.845.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.368.376 5.212.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 531.068 1.632.803
Türev Araçlar
7 218.662
Peşin Ödenmiş Giderler
1.228.893 851.074
Diğer Dönen Varlıklar
4 2.301.000 2.329.229
ARA TOPLAM
95.470.992 89.082.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.470.992 89.082.188
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.330.439 16.254.880
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 6.000.000 6.000.000
Maddi Duran Varlıklar
1.393.448 1.413.179
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 5.701.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
593.953 776.406
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 728.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.019.585 25.173.313
TOPLAM VARLIKLAR
114.490.577 114.255.501
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.381.252 1.020.461
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 1.601.632 2.204.720
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.664.674 2.872.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.664.674 2.872.649
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
678.566 1.078.422
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 504.724 404.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
173.842 674.028
ARA TOPLAM
5.326.124 7.176.252
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.326.124 7.176.252
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.959.750
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.416.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.416.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
543.213
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
543.213
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.165.802 951.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.165.802 951.066
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 874.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.999.865 951.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.325.989 8.127.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.164.588 106.128.183
Ödenmiş Sermaye
9 65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -542.560 -463.324
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-542.560 -463.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-542.560 -463.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 311.497 374.717
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
311.497 374.717
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 14.925.677 13.114.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 4.931.113 1.848.586
Net Dönem Karı veya Zararı
16.538.861 26.253.527
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.164.588 106.128.183
TOPLAM KAYNAKLAR
114.490.577 114.255.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -430.301 1.143.819 10.128.974 1.848.586 23.924.573 101.615.651 101.615.651
Transferler
9 2.985.703 20.938.870 -23.924.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.011 -1.126.837 13.637.799 12.464.951 12.464.951
Dönem Karı (Zararı)
13.637.799 13.637.799 13.637.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.011 -1.126.837 -1.172.848 -1.172.848
Kar Payları
9 -20.938.870 -20.938.870 -20.938.870
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -476.312 16.982 13.114.677 1.848.586 13.637.799 93.141.732 93.141.732
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 -463.324 374.717 13.114.677 1.848.586 26.253.527 106.128.183 106.128.183
Transferler
9 1.811.000 24.442.527 -26.253.527
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.236 -63.220 16.538.861 16.396.405 16.396.405
Dönem Karı (Zararı)
16.538.861 16.538.861 16.538.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.236 -63.220 -142.456 -142.456
Kar Payları
9 -21.360.000 -21.360.000 -21.360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -542.560 311.497 14.925.677 4.931.113 16.538.861 101.164.588 101.164.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.538.861 13.637.799 8.344.856 6.295.954
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.236 -46.011 58.409 -9.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.045 -57.513 73.011 -12.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.809 11.502 -14.602 2.444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 19.809 11.502 -14.602 2.444
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-63.220 -1.126.837 550.118 -761.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.548 -1.186.144 579.071 -801.908
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.328 59.307 -28.953 40.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 3.328 59.307 -28.953 40.095
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-142.456 -1.172.848 608.527 -771.587
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.396.405 12.464.951 8.953.383 5.524.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.396.405 12.464.951 8.953.383 5.524.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777943


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.