" />

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 13:52
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 15.332.733 11.601.012
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.332.733 11.601.012
BRÜT KAR (ZARAR)
15.332.733 11.601.012
Genel Yönetim Giderleri
12 -9.168.290 -8.435.087
Pazarlama Giderleri
-504.603 -208.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.863 4.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.664.703 2.962.176
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10 12.465.450 8.706.151
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
10 -8.495.326 -5.468.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.634.827 6.199.397
Finansman Giderleri
11 -223.364 -74.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.411.463 6.124.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.069.618 -1.240.810
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.621.153 -989.783
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -448.465 -251.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.341.845 4.883.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.341.845 4.883.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.341.845 4.883.792
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 65.000.000 -153.344 1.447.660 8.184.923 1.833.777 16.445.676 92.758.692 0 92.758.692
Transferler
8 1.944.051 14.501.625 -16.445.676 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.883.792 4.883.792 0 4.883.792
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.305 -429.946 -468.251 0 -468.251
Kar Payları
8 -14.478.989 -14.478.989 0 -14.478.989
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -191.649 1.017.714 10.128.974 1.856.413 4.883.792 82.695.244 0 82.695.244
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 65.000.000 -430.301 1.143.819 10.128.974 1.856.413 23.924.573 101.623.478 0 101.623.478
Transferler
8 2.985.703 20.938.870 -23.924.573 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.341.845 7.341.845 0 7.341.845
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.236 -365.024 -401.260 0 -401.260
Kar Payları
8 -20.938.870 -20.938.870 0 -20.938.870
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 -466.537 778.795 13.114.677 1.856.413 7.341.845 87.625.193 0 87.625.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.071.442 2.314.180
Dönem Karı (Zararı)
7.341.845 4.883.792
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.341.845 4.883.792
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-418.933 -2.216.569
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
207.128 226.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
809.399 843.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
809.399 843.454
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-474.635 -382.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.266.267 -1.621.179
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.466 4.206
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-774.612 -2.416.859
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-774.612 -2.416.859
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.069.588 1.240.810
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-110.396
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-110.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.156.929 2.607.893
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-180.383 -83.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.337.312 2.691.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.079.841 5.275.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.632.726 -1.943.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -2.375.673 -1.017.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.718.193 3.231.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-197.991 -271.529
Alınan Temettüler
10 474.635 382.777
Alınan Faiz
2.663.658 1.611.169
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-222.109
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.392.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.162.234 -14.553.784
Ödenen Temettüler
8 -20.938.870 -14.478.989
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -223.364 -74.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.372.599 -9.008.599
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.466 -4.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.383.065 -9.012.805
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.536.230 44.751.651
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.153.165 35.738.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.341.845 4.883.792
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.236 -38.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.295 -47.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.059 9.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 9.059 9.576
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-365.024 -429.946
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-384.236 -452.575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.212 22.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 19.212 22.629
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-401.260 -468.251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.940.585 4.415.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.940.585 4.415.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 41.426.135 50.983.227
Finansal Yatırımlar
5 28.442.066 28.219.957
Ticari Alacaklar
6 4.760.671 11.114.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.078.035 10.707.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
682.636 407.831
Diğer Alacaklar
8.426
Peşin Ödenmiş Giderler
621.245 440.861
Diğer Dönen Varlıklar
1.472.636 1.584.584
ARA TOPLAM
76.731.179 92.343.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.731.179 92.343.538
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.027.178 13.636.803
Maddi Duran Varlıklar
1.388.925 1.425.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
511.173 483.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 257.968 678.163
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.185.244 16.224.200
TOPLAM VARLIKLAR
92.916.423 108.567.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.345.618 1.080.892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 1.237.879 1.992.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
834.454 2.707.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
834.454 2.707.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.101.493 486.698
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 523.997 354.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
577.496 131.853
ARA TOPLAM
4.519.444 6.267.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.519.444 6.267.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
771.786 676.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
771.786 676.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
771.786 676.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.291.230 6.944.260
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8 87.625.193 101.623.478
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-466.537 -430.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-466.537 -430.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
778.795 1.143.819
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
778.795 1.143.819
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.114.677 10.128.974
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.856.413 1.856.413
Net Dönem Karı veya Zararı
7.341.845 23.924.573
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.625.193 101.623.478
TOPLAM KAYNAKLAR
92.916.423 108.567.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678801


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.