" />

KAP ***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:44
KAP ***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 47.616.627 -322.097 -150.005 65.250 -25.950.128 916.024 76.100.671 76.100.671
Transferler
916.024 -916.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.571 -147.597 20.453.675 19.911.507 19.911.507
Dönem Karı (Zararı)
20.453.675 20.453.675 20.453.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.571 -147.597 -542.168 -542.168
Dönem Sonu Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 47.616.627 -716.668 -297.602 65.250 -25.034.104 20.453.675 96.012.178 96.012.178
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 187.220.676
Transferler
2.411.747 63.095.800 -65.507.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.061 -184.541 31.332.977 31.077.375 31.077.375
Dönem Karı (Zararı)
31.332.977 31.332.977 31.332.977
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.061 -184.541 -255.602 -255.602
Sermaye Arttırımı
8.061.638 8.061.638 8.061.638
Kar Payları
-1.903.084 -1.903.084 -1.903.084
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
114.773.215 114.773.215 114.773.215
Dönem Sonu Bakiyeler
51.802.638 124.957.215 94.013.477 -955.571 -556.525 2.476.997 36.158.612 31.332.977 339.229.820 339.229.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-347.442 56.919.106
Dönem Karı (Zararı)
31.332.977 20.453.675
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.332.977 20.453.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.001.533 27.136.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 3.697.838 2.128.891
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -67.199
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -67.199
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
858.027 797.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 858.027 797.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
658.994 5.633.156
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.923.267 -21.182
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 3.582.261 5.654.338
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.114.163 12.771.434
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 8.672.511 5.873.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.137.457 9.716.429
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.200.253 -15.959.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.913.869 -4.642.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.286.384 -11.316.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.326.581 438.315
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-222.892 908.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.103.689 -469.810
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.435.805 -5.736.113
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.234.585 -2.600.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.657.965 29.101.638
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.163.479 -488.426
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.494.486 29.590.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-357.804 1.031.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.618 -8.035.983
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -8.227.759
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.618 191.776
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.777.009 13.751.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.544.045 -2.275.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.733.547 -2.188.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-189.502 -86.925
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.197.053 57.306.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-165.607 -387.831
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.378.888 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.702.064 -7.684.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.702.064 -7.684.659
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.407.130 -6.464.495
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.294.934 -1.220.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.748.880 -17.214.852
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.834.853 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.834.853 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.935.540 80.390.458
Kredilerden Nakit Girişleri
15 20.935.540 80.390.458
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.789.791 -91.531.258
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -80.789.791 -91.531.258
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -800.328 -600.282
Ödenen Temettüler
-1.903.084 0
Ödenen Faiz
-3.451.577 -5.514.952
Alınan Faiz
2.923.267 21.182
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 20.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.699.374 32.019.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.699.374 32.019.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.714.950 2.025.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.414.324 34.045.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 52.414.324 14.714.950
Ticari Alacaklar
105.107.565 69.696.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,27 15.508.349 5.594.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 89.599.216 64.101.569
Diğer Alacaklar
5.050.885 4.721.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,27 4.944.664 4.709.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 106.221 12.194
Stoklar
6 73.258.844 45.823.039
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.786.049 5.747.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.625 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 6.391.447 9.868.443
ARA TOPLAM
246.016.739 150.571.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
246.016.739 150.571.418
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 1.211.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 1.211.263
Diğer Alacaklar
7.016.818 6.019.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 7.016.818 6.019.350
Maddi Duran Varlıklar
10 248.071.966 230.505.621
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.530.741 962.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.508.723 5.623.590
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.063.986 1.337.456
Diğer Duran Varlıklar
8 142.288 438.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
265.334.522 246.098.140
TOPLAM VARLIKLAR
511.351.261 396.669.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.061.003 75.731.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.061.003 75.731.961
Banka Kredileri
15 32.125.561 74.964.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 935.442 767.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 25.246.935 30.169.885
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 48.477 831.848
Ticari Borçlar
65.012.043 43.354.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,27 17.082.852 2.919.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 47.929.191 40.434.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.050.957 2.408.761
Diğer Borçlar
435 31.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 435 31.052
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.681.185 5.904.176
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 4.882.611 9.868.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 416.053 605.558
ARA TOPLAM
139.399.699 168.905.533
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.399.699 168.905.533
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.369.718 25.234.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.369.718 25.234.032
Banka Kredileri
15 16.517.850 24.734.753
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 851.868 499.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.999.148 4.217.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.999.148 4.217.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 10.352.876 11.091.415
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.721.742 40.543.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
172.121.441 209.448.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
339.229.820 187.220.676
Ödenmiş Sermaye
17 51.802.638 43.741.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 124.957.215 10.184.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.057.906 93.128.967
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
93.057.906 93.128.967
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 94.013.477 94.013.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-955.571 -884.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-556.525 -371.984
Yabancı Para Çevrim Farkları
-556.525 -371.984
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.476.997 65.250
Yasal Yedekler
2.476.997 65.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.158.612 -25.034.104
Net Dönem Karı veya Zararı
31.332.977 65.507.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.229.820 187.220.676
TOPLAM KAYNAKLAR
511.351.261 396.669.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 198.130.816 173.580.789 93.292.768 112.421.266
Satışların Maliyeti
18 -144.416.957 -116.935.905 -67.221.867 -71.077.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.713.859 56.644.884 26.070.901 41.343.704
BRÜT KAR (ZARAR)
53.713.859 56.644.884 26.070.901 41.343.704
Genel Yönetim Giderleri
20 -10.734.813 -6.656.025 -5.871.231 -3.670.912
Pazarlama Giderleri
19 -10.095.133 -7.761.520 -6.143.314 -4.872.831
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-213.111 -174.687 -97.396 -99.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 16.209.816 8.112.111 6.919.244 2.949.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -14.780.417 -7.749.851 -5.956.556 -3.066.675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.100.201 42.414.912 14.921.648 32.583.985
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.100.201 42.414.912 14.921.648 32.583.985
Finansman Gelirleri
23 10.758.588 917.699 1.507.756 598.848
Finansman Giderleri
23 -4.853.301 -17.005.730 -2.019.345 -5.976.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.005.488 26.326.881 14.410.059 27.206.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.672.511 -5.873.206 -3.772.202 -4.721.380
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -9.393.285 -5.000.761 -4.375.984 -5.000.761
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 720.774 -872.445 603.782 279.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.332.977 20.453.675 10.637.857 22.485.445
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.332.977 20.453.675 10.637.857 22.485.445
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.332.977 20.453.675 10.637.857 22.485.445
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç 0,60490000 0,46760000 0,20540000 0,51410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-71.061 -394.571 -282.806 -135.972
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -88.826 -493.214 -353.507 -169.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.765 98.643 70.701 33.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 17.765 98.643 70.701 33.993
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-184.541 -147.597 -38.583 -34.487
Yabancı Para Çevrim Farkları
-184.541 -147.597 -38.583 -34.487
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-255.602 -542.168 -321.389 -170.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.077.375 19.911.507 10.316.468 22.314.986
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.077.375 19.911.507 10.316.468 22.314.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958092


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0373 Değişim: -0,01%
Düşük 33,0373 22.07.2024 Yüksek 33,0373
Açılış: 33,0373
35,9742 Değişim: 0,09%
Düşük 35,9652 22.07.2024 Yüksek 35,9834
Açılış: 35,9652
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.