KAP ***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 21:13
KAP ***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 47.616.627 -1.224.314 -130.565 65.250 -26.762.872 812.744 74.301.870 0 74.301.870
Transferler
812.744 -812.744 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
902.217 -19.440 916.024 1.798.801 0 1.798.801
Dönem Karı (Zararı)
916.024 916.024 0 916.024
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
902.217 -19.440 882.777 0 882.777
Dönem Sonu Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 47.616.627 -322.097 -150.005 65.250 -25.950.128 916.024 76.100.671 0 76.100.671
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 47.616.627 -322.097 -150.005 65.250 -25.950.128 916.024 76.100.671 0 76.100.671
Transferler
916.024 -916.024 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.396.850 -562.413 -221.979 65.507.547 111.120.005 0 111.120.005
Dönem Karı (Zararı)
65.507.547 65.507.547 0 65.507.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.396.850 -562.413 -221.979 45.612.458 0 45.612.458
Dönem Sonu Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 0 187.220.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.520.542 46.709.732
Dönem Karı (Zararı)
65.507.547 916.024
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.507.547 916.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.877.467 28.613.675
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 5.083.612 4.171.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.519.208 394.544
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -3.452.009 394.544
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -67.199 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
983.699 1.286.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 983.699 1.390.437
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -103.557
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.872.958 13.024.200
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -335.709 -2.500
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 11.208.667 13.026.700
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.550.807 9.391.436
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 17.905.599 345.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.519.135 18.224.789
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.448.008 -6.699.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.594.481 -6.699.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
146.473 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.031.436 3.349.081
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.566.453 2.998.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.464.983 350.197
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.921.461 8.022.027
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.551.514 5.388.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.529.394 3.004.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.553.777 5.086.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.083.171 -2.082.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
934.968 -108.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.561.206 2.846.664
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.787.285 2.449.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-773.921 397.048
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.099.203 1.105.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-569.075 1.315.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-675.622 1.261.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
106.547 53.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.865.879 47.754.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -738.822 -776.989
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -7.606.515 -267.767
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.169.933 -27.949.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 92.516
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 92.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.169.933 -28.041.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -25.259.415 -26.047.827
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.910.518 -1.993.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.661.259 -20.623.807
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.399.702 185.827.608
Kredilerden Nakit Girişleri
15 152.399.702 185.827.608
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-194.714.976 -191.464.978
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -194.714.976 -191.464.978
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.720.491 -3.188.547
Ödenen Faiz
-10.981.203 -12.778.434
Alınan Faiz
335.709 2.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 20.000 978.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.689.350 -1.863.145
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.689.350 -1.863.145
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.025.600 3.888.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.714.950 2.025.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.714.950 2.045.600
Ticari Alacaklar
69.696.050 58.543.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 27 5.594.481 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 64.101.569 58.543.555
Diğer Alacaklar
4.721.772 1.143.125
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5, 27 4.709.578 1.130.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.194 12.194
Stoklar
6 45.823.039 35.834.379
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.747.164 2.509.543
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 2.510
Diğer Dönen Varlıklar
8 9.868.443 9.347.386
ARA TOPLAM
150.571.418 109.426.098
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
150.571.418 109.426.098
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.211.263 4.544.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.211.263 4.544.318
Diğer Alacaklar
6.019.350 4.566.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 6.019.350 4.566.561
Maddi Duran Varlıklar
10 230.505.621 148.843.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 962.752 8.027.838
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.623.590 3.099.567
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.337.456 1.023.563
Diğer Duran Varlıklar
8 438.108 433.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.098.140 170.539.491
TOPLAM VARLIKLAR
396.669.558 279.965.589
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.731.961 89.950.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.731.961 89.950.016
Banka Kredileri
15 74.964.245 87.522.306
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 767.716 2.427.710
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 30.169.885 26.370.984
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 831.848 35.592
Ticari Borçlar
43.354.078 29.824.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 27 2.919.373 5.473.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 40.434.705 24.351.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.408.761 1.473.793
Diğer Borçlar
31.052 10.592.257
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 27 0 9.787.285
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 31.052 804.972
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 5.904.176 3.804.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.868.214 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 605.558 499.014
ARA TOPLAM
168.905.533 162.551.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.905.533 162.551.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.234.032 34.727.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.234.032 34.727.225
Banka Kredileri
15 24.734.753 33.902.880
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 499.279 824.345
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.217.902 3.270.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.217.902 3.270.009
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 11.091.415 3.316.370
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.543.349 41.313.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
209.448.882 203.864.918
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
187.220.676 76.100.671
Ödenmiş Sermaye
17 43.741.000 43.741.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.184.000 10.184.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.128.967 47.294.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
93.128.967 47.294.530
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 94.013.477 47.616.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-884.510 -322.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-371.984 -150.005
Yabancı Para Çevrim Farkları
-371.984 -150.005
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
65.250 65.250
Yasal Yedekler
65.250 65.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.034.104 -25.950.128
Net Dönem Karı veya Zararı
65.507.547 916.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
187.220.676 76.100.671
TOPLAM KAYNAKLAR
396.669.558 279.965.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 421.121.608 210.562.000
Satışların Maliyeti
18 -269.513.933 -164.648.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.607.675 45.913.859
BRÜT KAR (ZARAR)
151.607.675 45.913.859
Genel Yönetim Giderleri
20 -16.435.839 -10.822.181
Pazarlama Giderleri
19 -18.939.263 -11.512.752
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-782.317 -754.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 24.291.024 13.584.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -25.021.067 -12.788.967
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.720.213 23.620.803
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.720.213 23.620.803
Finansman Gelirleri
23 4.828.764 8.793.185
Finansman Giderleri
23 -36.135.831 -31.152.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.413.146 1.261.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.905.599 -345.062
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -17.474.729 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -430.870 -345.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.507.547 916.024
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.507.547 916.024
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.507.547 916.024
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,49000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.834.437 902.217
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 53.881.628 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -703.016 1.127.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.344.175 -225.554
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -7.484.778 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 140.603 -225.554
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-221.979 -19.440
Yabancı Para Çevrim Farkları
-221.979 -19.440
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17 -221.979 -19.440
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.612.458 882.777
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.120.005 1.798.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
111.120.005 1.798.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917111


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8455 Değişim: 0,11%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1574 Değişim: -0,14%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.446,72 Değişim: -1,73%
Düşük 2.445,05 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.