KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2024 - 20:17
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 13.826.149.090 6.757.466 0 0 521.366.636 -3.706.958.257 3.599.718.175 15.205.783.110 15.205.783.110
Transferler
14.551.314 3.585.166.861 -3.599.718.175
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.179.256 -7.995.263 8.600.904.852 8.676.088.845 8.676.088.845
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 13.826.149.090 6.757.466 83.179.256 -7.995.263 535.917.950 -121.791.396 8.600.904.852 23.881.871.955 23.881.871.955
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 13.826.149.090 6.757.466 83.179.256 -7.995.263 535.917.950 -121.791.396 8.600.904.852 23.881.871.955 23.881.871.955
Transferler
31.475.082 8.569.429.770 -8.600.904.852 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.563.420 -2.541.841 3.131.266.812 3.151.288.391 3.151.288.391
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 13.826.149.090 6.757.466 105.742.676 -10.537.104 567.393.032 8.447.638.374 3.131.266.812 27.033.160.346 27.033.160.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-988.472.998 -1.852.238.003
Dönem Karı (Zararı)
3.131.266.812 8.600.904.852
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.543.073.138 -9.039.034.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 9.291.344 8.237.929
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
105.862.551 75.653.704
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -617.707 32.722
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 106.480.258 75.620.982
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.464.253 2.039.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.464.253 2.039.123
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.360.276.889 568.072.994
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19,22 -87.970.874 -65.403.264
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.448.247.763 633.476.258
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-159.758.517 -79.515.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.816.814.996 -7.368.352.694
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.766.573.064 -7.228.631.175
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -54.250.419 -168.442.569
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 4.008.487 28.721.050
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.591.328 -1.278.649
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -4.591.328 -1.278.649
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.043.803.334 -2.243.891.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.633.753.800 -1.466.667.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.224.029 66.358.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.471.736 -10.381.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.247.707 76.739.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.973.255 175.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.973.255 175.621
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.814.675.331 -943.190.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
121.014.002 -164.862.859
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
211.191.453 1.816.766
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.845.842 634.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
187.345.611 1.182.459
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
814.021.224 -287.020.479
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
814.021.224 -287.020.479
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.300.616 -3.782.577
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.300.616 -3.782.577
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.915.510 -47.210.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.058.972 -88.950.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.595.817 -85.724.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
37.654.789 -3.226.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.045.560.126 -1.904.796.822
Alınan Faiz
5,19 59.996.310 53.453.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.909.182 -894.186
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-469.367.683 -1.003.650.588
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
148.706.300 -206.985.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -4.984.334 -14.302.566
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.461.325 -10.243.731
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.523.009 -4.058.835
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-215.089.649 -769.463.606
Alınan Temettüler
2.000.000 823.865
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-400.000.000 -13.722.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
272.426.845 3.588.657.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 14.980.939.554 6.036.081.749
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -13.425.406.597 -1.946.617.529
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 70.616.426
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-27.423.870 0
Ödenen Faiz
7 -1.255.682.242 -571.422.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.185.413.836 732.769.371
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-257.152.135 933.497.613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.442.565.971 1.666.266.984
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.041.317.843 375.050.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 598.751.872 2.041.317.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 638.676.694 2.053.268.101
Finansal Yatırımlar
6 403.324.400 212.463.706
Ticari Alacaklar
8 234.815.905 238.171.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 6.323.568 16.795.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
228.492.337 221.376.320
Diğer Alacaklar
9 17.849.017 14.875.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.849.017 14.875.762
Stoklar
11 2.494.606.831 324.882.647
Peşin Ödenmiş Giderler
16 260.945.649 383.875.270
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25 127.470.986 664.770
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
133.474.663 383.210.500
Diğer Dönen Varlıklar
16 100.459.147 92.863.330
ARA TOPLAM
4.150.677.643 3.320.400.440
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.150.677.643 3.320.400.440
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.029.724.012 915.040.587
Ticari Alacaklar
8 1.510.200 193.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.510.200 193.530
Stoklar
11 3.193.814.087 2.353.865.672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 22.187.597 15.964.212
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 20.873.021.000 19.900.967.834
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.568.000.000 2.859.867.980
Maddi Duran Varlıklar
12 256.323.753 239.750.433
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.370.372 5.687.277
Peşin Ödenmiş Giderler
16 52.415.531 50.499.912
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.415.531 50.499.912
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.004.366.552 26.341.837.437
TOPLAM VARLIKLAR
33.155.044.195 29.662.237.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.356.830.460 4.585.725.710
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 1.385.180.460 1.499.263.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
971.650.000 3.086.461.881
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 119.354.925 1.014.061.297
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 0 202.086.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.354.925 811.974.466
Ticari Borçlar
8 241.564.174 30.372.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 36.148.362 12.302.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
205.415.812 18.070.201
Diğer Borçlar
9 41.198.322 39.897.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.198.322 39.897.706
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 857.561.573 43.540.349
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
857.561.573 43.540.349
Türev Araçlar
6 0 23.415.383
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.417.718 3.333.228
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 464.600 172.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
953.118 3.160.844
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.951.036 10.503.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.196.660 1.579.891
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 21.754.376 8.923.861
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 40.004.746 15.180.469
ARA TOPLAM
3.681.882.954 5.766.030.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.681.882.954 5.766.030.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.425.965.414 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 153.092.438 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.272.872.976 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.035.481 14.335.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.035.481 14.335.307
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.440.000.895 14.335.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.121.883.849 5.780.365.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.033.160.346 23.881.871.955
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 13.826.149.090 13.826.149.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 6.757.466 6.757.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.205.572 75.183.993
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
105.742.676 83.179.256
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-10.537.104 -7.995.263
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 567.393.032 535.917.950
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 8.447.638.374 -121.791.396
Net Dönem Karı veya Zararı
3.131.266.812 8.600.904.852
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.033.160.346 23.881.871.955
TOPLAM KAYNAKLAR
33.155.044.195 29.662.237.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.253.517.625 1.452.555.820
Satışların Maliyeti
19 -320.284.895 -642.065.852
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
933.232.730 810.489.968
BRÜT KAR (ZARAR)
933.232.730 810.489.968
Genel Yönetim Giderleri
20 -139.230.270 -97.469.100
Pazarlama Giderleri
20 -41.480.323 -36.251.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.039.943.625 7.566.820.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -106.480.258 -479.815
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.685.985.504 8.243.110.319
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 42.168.852 33.929.363
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -11.321.090 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.591.328 1.278.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.721.424.594 8.278.318.331
Finansman Giderleri
23 -1.490.855.180 -690.390.753
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
1.900.697.398 1.012.977.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.131.266.812 8.600.904.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.131.266.812 8.600.904.852
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.131.266.812 8.600.904.852
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.131.266.812 8.600.904.852
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,03270000 0,08970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.021.579 75.183.993
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 22.563.420 83.179.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.541.841 -7.995.263
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.021.579 75.183.993
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.151.288.391 8.676.088.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.151.288.391 8.676.088.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251717


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6017 Değişim: 0,27%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7792 Değişim: 0,33%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.412,40 Değişim: -0,84%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.