KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2021 - 18:27
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078
Transferler
4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.907.689 -11.907.689 -11.907.689
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 70.941.969 2.553.397.882 -11.907.689 3.848.319.389 3.848.319.389
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806
Transferler
248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.614.283 -4.614.283 -4.614.283
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 -4.614.283 4.126.339.523 4.126.339.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.475.558 73.619.887
Dönem Karı (Zararı)
-4.614.283 -11.907.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.622.589 72.343.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.192.727 1.134.109
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
972.367 424.423
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 972.367 424.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
423.243 548.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 423.243 548.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.610.633 71.109.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.322.406 -3.671.278
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 77.933.039 74.780.296
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.620.435 14.475.510
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.524.497 -14.292.742
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.374.796 -3.682.135
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -22.899.293 -10.610.607
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-672.319 -1.055.168
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -672.319 -1.055.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.080.098 8.204.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
312.678 -5.822.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-691.197 410.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.003.875 -6.232.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
862.841 691.780
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.175.000 325.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-312.159 366.780
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.230.842 84.808.948
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.362.009 1.914.856
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.126.784 -31.469.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.336 -31.952.778
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.097.448 483.391
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
30.126.859 -42.290.855
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
30.126.859 -42.290.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-602.586 1.195.695
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-602.586 1.195.695
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.646.746 -19.890.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.968.565 19.066.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-92.743 12.654.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.875.822 6.411.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
102.088.404 68.640.637
Alınan Faiz
5,19 2.387.154 5.102.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 -122.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.685.438 -9.681.219
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.457.786 -897.327
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-969.808 -297.236
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-487.978 -600.091
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.727.652 -8.783.892
Alınan Temettüler
500.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.809.487 -418.417.073
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.242.943.851 233.236.250
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.239.780.055 -582.123.137
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18.336.846 12.951.242
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.513.785 -3.826.878
Ödenen Faiz
7 -65.796.344 -78.654.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.019.367 -354.478.405
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.805.741 16.960.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.213.626 -337.517.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.915.973 386.968.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 47.702.347 49.450.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 47.877.715 59.156.089
Ticari Alacaklar
8 129.339.667 125.644.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.874.674 2.183.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
126.464.993 123.460.944
Diğer Alacaklar
9 5.511.214 6.374.055
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 1.175.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.511.214 5.199.055
Türev Araçlar
6 29.785.693 33.617.110
Stoklar
11 197.003.832 234.619.247
Peşin Ödenmiş Giderler
16 33.992.818 5.234.925
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.709.441 211.610
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.283.377 5.023.315
Diğer Dönen Varlıklar
16 356.533 263.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
356.533 263.790
ARA TOPLAM
443.867.472 464.909.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
443.867.472 464.909.637
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 229.197.163 230.571.960
Ticari Alacaklar
8 8.222.814 13.203.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.222.814 13.203.105
Stoklar
11 341.386.787 200.107.126
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 4.457.613 4.285.294
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.947.448.656 3.942.624.436
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 259.623.830 318.570.000
Maddi Duran Varlıklar
12 41.455.387 41.395.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.144.411 939.699
Peşin Ödenmiş Giderler
16 9.403.286 8.799.170
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.403.286 8.799.170
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.842.339.947 4.760.495.830
TOPLAM VARLIKLAR
5.286.207.419 5.225.405.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 712.742.002 446.021.370
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 320.823.478 222.657.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
391.918.524 223.363.929
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 231.793.177 437.419.301
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 231.793.177 235.880.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 201.538.655
Ticari Borçlar
8 10.168.042 8.041.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 2.926.202 2.896.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.241.840 5.144.402
Diğer Borçlar
9 10.771.936 11.374.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.771.936 11.374.522
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
68.140.008 38.013.150
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 68.140.008 38.013.150
Türev Araçlar
6 0 9.907.650
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 460.274 2.107.021
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 142.311 47.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
317.963 2.059.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.358.196 7.207.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 579.085 459.525
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.779.111 6.748.121
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 554.071 2.460.885
ARA TOPLAM
1.041.987.706 962.552.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.041.987.706 962.552.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 115.215.882 129.538.235
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 115.215.882 129.538.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.664.308 2.360.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.664.308 2.360.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.880.190 131.898.858
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.159.867.896 1.094.451.661
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.126.339.523 4.130.953.806
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.791.881 40.791.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.094.769 41.094.769
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-302.888 -302.888
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 71.190.580 70.941.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.819.651.274 2.553.397.882
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.614.283 266.502.003
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.126.339.523 4.130.953.806
TOPLAM KAYNAKLAR
5.286.207.419 5.225.405.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 165.916.171 219.934.545 93.884.211 149.071.946
Satışların Maliyeti
19 -66.289.974 -120.044.900 -39.720.170 -96.155.409
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.626.197 99.889.645 54.164.041 52.916.537
BRÜT KAR (ZARAR)
99.626.197 99.889.645 54.164.041 52.916.537
Genel Yönetim Giderleri
20 -18.034.870 -17.467.838 -10.312.204 -9.256.213
Pazarlama Giderleri
20 -3.140.588 -3.977.691 -1.602.229 -1.027.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.767.334 7.543.577 2.237.735 5.345.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.996.630 -2.273.879 -620.855 3.153.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.221.443 83.713.814 43.866.488 51.132.237
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 672.319 1.055.168 371.099 605.813
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.893.762 84.768.982 44.237.587 51.738.050
Finansman Gelirleri
22 22.899.293 10.610.607 -3.152.570 3.493.383
Finansman Giderleri
22 -111.407.338 -107.287.278 -49.297.663 -46.400.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,00005000 -0,00012000 -0,00009000 0,00009000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.614.283 -11.907.689 -8.212.646 8.830.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954546


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,63% Hacim : 2.697 Mio.TL Son veri saati : 10:41
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,8724 Değişim: 0,07%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3866 Değişim: -0,45%
Düşük 10,3651 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
501,21 Değişim: 0,43%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.