KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2021 - 18:45
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355
Transferler
6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.898.907 -963 297.389.779 303.287.723 303.287.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.898.907 -963 297.389.779 303.287.723 303.287.723
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 36.951.956 -384.800 65.949.792 2.261.000.280 297.389.779 3.860.227.078 3.860.227.078
Transferler
4.992.177 292.397.602 -297.389.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.142.813 81.912 266.502.003 270.726.728 270.726.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.142.813 81.912 266.502.003 270.726.728 270.726.728
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
272.925.434 144.869.306
Dönem Karı (Zararı)
266.502.003 297.389.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-118.022.350 -111.986.451
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.307.159 2.011.049
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.425.983 2.114.831
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.078.370 1.597.600
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.504.353 517.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
698.245 1.777.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 698.245 569.798
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 1.207.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
130.208.283 191.374.845
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -7.418.947 -11.253.551
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 137.627.230 202.628.396
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40.142.550 29.770.606
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-280.908.566 -319.510.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -261.329.951 -326.897.431
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.649.449 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -10.929.166 7.387.117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.044.038 -1.653.123
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -2.044.038 -1.653.123
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -17.872.140
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.383
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 12.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -17.886.376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
116.085.279 -50.990.025
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.264.481 1.043.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
881.022 1.616.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.383.459 -573.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
811.233 -3.966.943
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
325.000 1.035.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
486.233 -5.002.553
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -5.438.816
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
253.776.783 20.706.304
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.060.962 4.273.394
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.303.260 8.570.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.155.930 19.819.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.147.330 -11.249.121
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-111.023.095 -130.400.136
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-111.023.095 -130.400.136
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-894.662 -8.564.622
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-894.662 -8.564.622
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 8.393.543
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-20.724.167 15.548.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.117.004 38.846.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.593.003 40.441.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.524.001 -1.595.467
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
264.564.932 134.413.303
Alınan Faiz
5,19 8.625.877 10.576.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -265.375 -120.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.788.011 297.085.024
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-2.799.999 -42.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.107.263 -688.432
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-322.173 -95.764
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-785.090 -592.668
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 352.572.964
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -13.880.749 -12.299.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-591.673.882 -109.031.203
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 521.607.215 1.667.066.244
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -987.641.445 -1.569.220.442
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
30.636.424 15.221.016
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.442.867 0
Ödenen Faiz
7 -146.833.209 -222.098.021
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-336.536.459 332.923.127
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.484.092 578.169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-328.052.367 333.501.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 386.968.340 53.467.044
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.915.973 386.968.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 59.156.089 388.415.387
Finansal Yatırımlar
6 0 173.465.888
Ticari Alacaklar
8 125.644.421 116.530.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 2.183.477 3.064.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
123.460.944 113.466.004
Diğer Alacaklar
9 6.374.055 5.685.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 1.175.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.199.055 5.685.288
Türev Araçlar
6 33.617.110 42.367.396
Stoklar
11 234.619.247 381.840.456
Proje Halindeki Stoklar
11 0 121.124.555
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.234.925 7.497.215
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25 211.610 2.286.461
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.023.315 5.210.754
Diğer Dönen Varlıklar
16 263.790 12.856.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
263.790 12.856.791
ARA TOPLAM
464.909.637 1.249.783.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
464.909.637 1.249.783.479
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 230.571.960 221.249.112
Ticari Alacaklar
8 13.203.105 32.659.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.203.105 32.659.874
Stoklar
11 200.107.126 175.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 4.285.294 3.741.256
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.942.624.436 3.724.396.501
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 318.570.000 261.537.000
Maddi Duran Varlıklar
12 41.395.040 38.460.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 939.699 931.084
Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.799.170 8.597.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.799.170 8.597.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.760.495.830 4.466.573.407
TOPLAM VARLIKLAR
5.225.405.467 5.716.356.886
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 446.021.370 464.336.466
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 222.657.441 288.256.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
223.363.929 176.080.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 437.419.301 352.420.787
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 235.880.646 205.710.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
201.538.655 146.710.432
Ticari Borçlar
8 8.041.258 216.937.006
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 2.896.856 209.645.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.144.402 7.291.732
Diğer Borçlar
9 11.374.522 12.269.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.374.522 12.269.184
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
38.013.150 149.036.245
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 38.013.150 149.036.245
Türev Araçlar
6 9.907.650 8.393.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 2.107.021 22.831.188
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 47.113 52.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.059.908 22.779.097
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.207.646 5.435.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 459.525 455.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.748.121 4.980.218
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.460.885 704.787
ARA TOPLAM
962.552.803 1.232.364.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
962.552.803 1.232.364.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 129.538.235 621.751.194
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 129.538.235 368.157.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 253.593.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.360.623 2.013.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.360.623 2.013.706
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.898.858 623.764.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.094.451.661 1.856.129.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.130.953.806 3.860.227.078
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.791.881 36.567.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.094.769 36.951.956
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-302.888 -384.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 70.941.969 65.949.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.553.397.882 2.261.000.280
Net Dönem Karı veya Zararı
266.502.003 297.389.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.130.953.806 3.860.227.078
TOPLAM KAYNAKLAR
5.225.405.467 5.716.356.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 552.678.714 1.206.509.521
Satışların Maliyeti
19 -356.313.056 -955.966.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
196.365.658 250.543.402
BRÜT KAR (ZARAR)
196.365.658 250.543.402
Genel Yönetim Giderleri
20 -30.471.174 -26.958.460
Pazarlama Giderleri
20 -7.139.564 -14.811.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 358.709.081 342.541.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -75.744.314 -12.172.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
441.719.687 539.142.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.044.038 1.653.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
443.763.725 540.795.384
Finansman Gelirleri
23 10.929.166 0
Finansman Giderleri
23 -188.190.888 -243.405.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
266.502.003 297.389.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
266.502.003 297.389.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
266.502.003 297.389.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
266.502.003 297.389.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,00280000 0,00310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.224.725 5.897.944
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 4.142.813 5.898.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 81.912 -963
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.224.725 5.897.944
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
270.726.728 303.287.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
270.726.728 303.287.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906370


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.800 Değişim: 1,10% Hacim : 31.467 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 9.792 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5830 Değişim: 0,25%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,7225 Değişim: 0,09%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.473,34 Değişim: -1,05%
Düşük 2.459,48 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.