KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:17
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
913.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 46.188.875 1.872.724.737 179.956.837 3.280.576.987 3.280.576.987
Transferler
13.372.809 166.584.028 -179.956.837 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.905.271 15.905.271 15.905.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.905.271 15.905.271 15.905.271
Kar Payları
-68.531.250 -68.531.250 -68.531.250
Dönem Sonu Bakiyeler
18 913.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 59.561.684 1.970.777.515 15.905.271 3.227.951.008 3.227.951.008
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355
Transferler
6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.277.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.277.889 -6.277.889 -6.277.889
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 65.949.792 2.261.000.280 -6.277.889 3.550.661.466 3.550.661.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.921.272 -15.283.357
Dönem Karı (Zararı)
-6.277.889 15.905.271
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.277.889 15.905.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.037.897 -576.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 496.357 471.581
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
659.426 -677.791
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 659.426 -677.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 344.999 409.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
344.999 409.724
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.842.155 8.326.980
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.167.667 -1.122.381
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 46.009.822 9.449.361
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-85.595 -1.062.220
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.610.779 -7.740.917
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -15.610.779 -7.740.917
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-608.666 -303.365
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -608.666 -303.365
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.756.136 -31.302.197
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.341.951 -18.455.674
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.344.151 954.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.997.800 -19.410.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.787.365 119.096
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.610 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.822.975 119.096
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
155.362 13.563
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.796.212 -76.740.345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.122.530 -2.987.838
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.526.377 -14.608.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.455.880 -4.583.554
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.070.497 -10.025.020
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.318.865 73.649.531
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.318.865 73.649.531
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
363.843 2.306.201
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
363.843 2.306.201
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.242.318 -182.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.293.585 5.584.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.208.371 2.256.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.085.214 3.327.441
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.003.872 -15.972.934
Alınan Faiz
5,19 4.917.400 1.039.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 -349.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.236.412 -23.647.095
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -259.848 -260.695
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.429 -30.128
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-254.419 -230.567
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.976.564 -23.386.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.985.956 78.683.213
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.839.826 210.898.111
Kredilerden Nakit Girişleri
152.839.826 110.898.111
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
100.000.000 100.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-278.178.284 -28.846.150
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-278.178.284 -28.846.150
Ödenen Temettüler
18 0 -68.531.250
Ödenen Faiz
-13.647.498 -34.837.498
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.301.096 39.752.761
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
85.595 1.062.220
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.215.501 40.814.981
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 53.467.044 82.425.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.251.543 123.240.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 18.271.515 54.236.749
Ticari Alacaklar
8 100.965.288 107.442.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 3.336.611 4.680.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
97.628.677 102.761.292
Diğer Alacaklar
9 2.505.710 718.345
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 35.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.505.710 682.735
Türev Araçlar
6 74.992.130 59.536.713
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
74.992.130 59.536.713
Stoklar
11 296.370.886 307.030.105
Proje Halindeki Stoklar
11 240.438.512 209.357.229
Peşin Ödenmiş Giderler
16 11.201.435 14.386.026
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.238.977 2.788.312
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.962.458 11.597.714
Diğer Dönen Varlıklar
16 138.657 37.258
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
138.657 37.258
ARA TOPLAM
744.884.133 752.744.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
744.884.133 752.744.479
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 36.864.397 44.389.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.864.397 44.389.008
Stoklar
11 174.924.148 174.550.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.696.799 3.088.133
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.905.308.678 3.679.192.500
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 255.155.985 474.295.599
Maddi Duran Varlıklar
12 33.486.642 33.814.159
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.106.617 1.015.609
Peşin Ödenmiş Giderler
16 7.044.486 5.982.425
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.044.486 5.982.425
Diğer Duran Varlıklar
16 49.951.242 53.261.012
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
49.951.242 53.261.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.467.538.994 4.469.588.445
TOPLAM VARLIKLAR
5.212.423.127 5.222.332.924
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 150.626.503 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 150.626.503 0
Banka Kredileri
150.626.503 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 539.655.004 742.664.172
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 219.921.662 235.002.422
Banka Kredileri
201.039.407 195.688.190
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
18.882.255 39.314.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
319.733.342 507.661.750
Banka Kredileri
45.195.806 38.404.750
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
274.537.536 469.257.000
Ticari Borçlar
8 23.374.695 34.901.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 12.904.339 16.360.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 10.470.356 18.540.853
Diğer Borçlar
9 21.197.649 20.833.806
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 21.197.649 20.833.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
280.755.246 279.436.381
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 280.755.246 279.436.381
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 3.040.762 7.283.080
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 196.891 257.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.843.871 7.025.210
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.066.074 5.205.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 500.983 390.946
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.565.091 4.814.210
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 1.592.597 1.258.265
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.592.597 1.258.265
ARA TOPLAM
1.028.308.530 1.091.581.932
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.028.308.530 1.091.581.932
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 631.590.479 572.183.948
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 351.981.913 381.929.982
Banka Kredileri
346.556.920 378.309.711
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5.424.993 3.620.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
279.608.566 190.253.966
Banka Kredileri
80.341.880 93.589.745
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
199.266.686 96.664.221
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.862.652 1.627.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.862.652 1.627.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.453.131 573.811.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.661.761.661 1.665.393.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.550.661.466 3.556.939.355
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.669.212 30.669.212
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.669.212 30.669.212
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.053.049 31.053.049
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-383.837 -383.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 65.949.792 59.561.684
Yasal Yedekler
65.949.792 59.561.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 2.261.000.280 1.925.777.515
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.277.889 341.610.873
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.550.661.466 3.556.939.355
TOPLAM KAYNAKLAR
5.212.423.127 5.222.332.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 76.579.090 60.606.022
Satışların Maliyeti
19 -25.332.823 -21.152.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.246.267 39.453.214
BRÜT KAR (ZARAR)
51.246.267 39.453.214
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.978.137 -7.077.807
Pazarlama Giderleri
20 -4.114.590 -4.726.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.177.495 1.616.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.331.035 29.265.131
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 608.666 303.365
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.939.701 29.568.496
Finansman Gelirleri
22 15.610.779 7.740.928
Finansman Giderleri
22 -63.828.369 -21.404.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.277.889 15.905.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.277.889 15.905.271
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.277.889 15.905.271
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.277.889 15.905.271
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,00010000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 23 -0,00010000 0,00020000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.277.889 15.905.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.277.889 15.905.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758921


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,00% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5580 Değişim: 0,17%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,5699
Açılış: 32,5026
35,0580 Değişim: 0,23%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,1005
Açılış: 34,9769
2.441,09 Değişim: 0,35%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.447,06
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.