KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:25
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
850.000.000 240.146.090 423.981 24.226.634 135.339 36.305.282 1.589.596.928 420.511.402 3.161.345.656 3.161.345.656
Transferler
9.883.593 410.627.809 -420.511.402 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
93.027.012 93.027.012 93.027.012
Sermaye Arttırımı
63.750.000 -63.750.000 0 0
Kar Payları
-63.750.000 -63.750.000 -63.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 913.750.000 240.146.090 423.981 24.226.634 135.339 46.188.875 1.872.724.737 93.027.012 3.190.622.668 3.190.622.668
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
913.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 46.188.875 1.872.724.737 179.956.837 3.280.576.987 3.280.576.987
Transferler
13.372.809 166.584.028 -179.956.837 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.934.380 91.934.380 91.934.380
Sermaye Arttırımı
45.000.000 -45.000.000 0 0
Kar Payları
-68.531.250 -68.531.250 -68.531.250
Dönem Sonu Bakiyeler
17 958.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 59.561.684 1.925.777.515 91.934.380 3.303.980.117 3.303.980.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.633.147 -6.397.523
Dönem Karı (Zararı)
91.934.380 93.027.012
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
91.934.380 93.027.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.860.451 5.527.215
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.341.716 1.187.393
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.790.070 1.290.745
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 512.102 1.290.745
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.277.968 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 545.235 741.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
545.235 741.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.080.574 14.169.685
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.890.462 -7.355.812
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 62.971.036 21.525.497
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.601 -1.486.916
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-102.974.074 -5.582.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -955.000 -5.583.357
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -102.019.074 556
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-921.573 -792.807
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -921.573 -792.807
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.225.000 -3.999.156
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -88
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.225.000 -3.999.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-135.532.348 -112.099.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.373.646 -16.314.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
493.040 -694.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-232.866.686 -15.620.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-388.112 517.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-388.112 517.564
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-125.978 -9.990
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
375.401.223 -223.606.566
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
58.049.816 109.014
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.300.595 14.768.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.062.702 4.042.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.237.893 10.726.639
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.507.496 6.179.226
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.507.496 6.179.226
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-332.473.466 103.457.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.185.906 2.800.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.477.886 -3.364.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21.708.020 6.164.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-76.458.419 -13.545.016
Alınan Faiz
5,18 7.528.913 7.325.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -703.641 -177.755
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.819.564 3.068.959
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -965.991 -494.008
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-448.263 -123.993
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-517.728 -370.015
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.135.000 187.644.068
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -67.988.573 -184.081.101
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.129.988 78.369.953
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
274.168.402 225.790.000
Kredilerden Nakit Girişleri
274.168.402 225.790.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.654.993 -2.477.924
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.654.993 -2.477.924
Ödenen Temettüler
17 -68.531.250 -63.750.000
Ödenen Faiz
-57.852.171 -81.192.123
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.322.723 75.041.389
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-52.601 1.486.916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.375.324 76.528.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 82.425.118 126.768.027
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 37.049.794 203.296.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 37.103.817 83.117.592
Ticari Alacaklar
8 247.575.539 47.442.849
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.107.721 1.600.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
246.467.818 45.842.088
Diğer Alacaklar
9 2.216.355 1.078.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.216.355 1.078.243
Türev Araçlar
6 106.010.953 3.865.901
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
106.010.953 3.865.901
Stoklar
11 508.235.637 757.111.894
Peşin Ödenmiş Giderler
16 16.747.057 75.331.788
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 959.272 2.472.998
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.787.785 72.858.790
Diğer Dönen Varlıklar
16 50.198.758 40.152
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
50.198.758 40.152
ARA TOPLAM
968.088.116 967.988.419
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
968.088.116 967.988.419
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 47.954.123 16.225.269
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
47.954.123 16.225.269
Stoklar
11 207.350.160 344.153.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.698.681 2.527.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.849.454.461 3.834.870.889
Maddi Duran Varlıklar
12 30.504.689 31.005.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 973.046 847.706
Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.775.458 4.240.543
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.775.458 4.240.543
Diğer Duran Varlıklar
16 46.451.983 110.088.475
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
46.451.983 110.088.475
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.190.162.601 4.343.958.837
TOPLAM VARLIKLAR
5.158.250.717 5.311.947.256
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.158.680 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 50.158.680 0
Banka Kredileri
50.158.680 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 551.862.154 169.875.710
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 231.880.920 154.954.495
Banka Kredileri
23 209.367.912 154.258.179
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 0 696.316
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 22.513.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
319.981.234 14.921.215
Banka Kredileri
29.327.203 14.921.215
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
290.654.031 0
Ticari Borçlar
8 32.236.623 53.537.218
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 4.303.001 9.365.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 27.933.622 44.171.515
Diğer Borçlar
9 27.472.118 44.979.614
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.472.118 44.979.614
Ertelenmiş Gelirler
16 405.707.536 597.513.536
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23 131.609 493.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
405.575.927 597.019.709
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.058.558 3.921.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 342.403 317.880
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 25.716.155 3.604.088
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.090.844 3.494.891
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.090.844 3.494.891
ARA TOPLAM
1.096.586.513 873.322.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.096.586.513 873.322.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 756.093.989 1.015.606.839
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 467.097.701 518.177.339
Banka Kredileri
23 463.478.179 484.995.840
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 3.619.522 33.181.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
288.996.288 497.429.500
Banka Kredileri
101.282.052 127.777.777
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
187.714.236 369.651.723
Ertelenmiş Gelirler
16 0 140.667.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 140.667.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.590.098 1.773.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.590.098 1.773.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
757.684.087 1.158.047.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.854.270.600 2.031.370.269
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.303.980.117 3.280.576.987
Ödenmiş Sermaye
17 958.750.000 913.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.386.467 27.386.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.386.467 27.386.467
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.610.009 27.610.009
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-223.542 -223.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 59.561.684 46.188.875
Yasal Yedekler
59.561.684 46.188.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.925.777.515 1.872.724.737
Net Dönem Karı veya Zararı
91.934.380 179.956.837
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.303.980.117 3.280.576.987
TOPLAM KAYNAKLAR
5.158.250.717 5.311.947.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 986.631.970 369.515.971 236.966.748 244.667.446
Satışların Maliyeti
18 -773.469.362 -229.491.422 -172.852.375 -198.668.015
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
213.162.608 140.024.549 64.114.373 45.999.431
BRÜT KAR (ZARAR)
213.162.608 140.024.549 64.114.373 45.999.431
Genel Yönetim Giderleri
19 -18.847.781 -16.299.861 -5.815.858 -4.416.301
Pazarlama Giderleri
19 -14.505.720 -9.605.504 -938.654 -3.671.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.904.504 55.578.602 7.268.344 14.036.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -11.327.968 -48.809.171 -10.277.968 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.385.643 120.888.615 54.350.237 51.947.617
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 921.573 792.807 143.886 264.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
179.307.216 121.681.422 54.494.123 52.211.876
Finansman Gelirleri
21 102.019.085 0 62.089.471 0
Finansman Giderleri
21 -189.391.921 -28.654.410 -119.754.470 -11.324.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.934.380 93.027.012 -3.170.876 40.886.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
91.934.380 93.027.012 -3.170.876 40.886.929
DÖNEM KARI (ZARARI)
91.934.380 93.027.012 -3.170.876 40.886.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
91.934.380 93.027.012 -3.170.876 40.886.929
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.934.380 93.027.012 -3.170.876 40.886.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
91.934.380 93.027.012 -3.170.876 40.886.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715897


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: 0,00% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 25.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4147 Değişim: 0,14%
Düşük 7,3998 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9957 Değişim: -0,05%
Düşük 8,9875 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
442,49 Değişim: 0,16%
Düşük 441,57 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.