KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2018 - 18:23
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.140.083 52.140.083 52.140.083
Sermaye Arttırımı
63.750.000 -63.750.000 0 0 0
Kar Payları
-63.750.000 -63.750.000 -63.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 913.750.000 240.146.090 423.981 24.226.634 135.339 46.188.875 1.872.724.737 52.140.083 3.149.735.739 3.149.735.739
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
913.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 46.188.875 1.872.724.737 179.956.837 3.280.576.987 3.280.576.987
Transferler
13.372.809 166.584.028 -179.956.837 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.105.256 95.105.256 95.105.256
Sermaye Arttırımı
45.000.000 -45.000.000 0 0
Kar Payları
-68.531.250 -68.531.250 -68.531.250
Dönem Sonu Bakiyeler
17 958.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 59.561.684 1.925.777.515 95.105.256 3.307.150.993 3.307.150.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.556.708 -15.277.967
Dönem Karı (Zararı)
95.105.256 52.140.083
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
95.105.256 52.140.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.030.618 15.836.745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 896.852 781.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-391.546 -1.165.240
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -391.546 -1.165.240
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 353.043 619.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
353.043 619.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.976.844 8.585.441
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.521.736 -6.026.703
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 24.498.580 14.612.144
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-428.521 -207.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.884.603 7.751.145
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-955.000 7.751.643
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -39.929.603 -498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -777.687 -528.548
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-777.687 -528.548
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.225.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.225.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.716.629 -89.199.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.377.337 -13.798.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.599.480 -2.146.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.976.817 -11.651.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-926.367 -4.096.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-926.367 -4.096.451
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.606 498
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
312.979.010 -136.318.861
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.797.458 542.710
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.486.752 406.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.898.886 -1.986.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.587.866 2.392.949
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.678.870 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.678.870 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-344.133.360 78.860.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.359.371 -14.796.471
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.280.146 -19.234.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
35.079.225 4.438.274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.358.009 -21.222.517
Alınan Faiz
5,18 3.621.403 5.991.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -422.704 -46.805
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.774.721 -133.813.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 860
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -459.344 -199.172
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-59.145 -22.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-400.199 -176.645
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.135.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -60.450.377 -133.615.604
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.303.231 83.015.492
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.201.994 220.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
220.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
218.201.994
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.763.175 -5.429.775
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.763.175 -5.429.775
Ödenen Temettüler
17 -68.531.250 -63.750.000
Ödenen Faiz
-39.604.338 -67.804.733
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.085.218 -66.076.391
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
428.521 207.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.513.739 -65.869.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 82.425.118 126.768.027
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 163.938.857 60.898.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 165.531.664 83.117.592
Ticari Alacaklar
8 125.205.602 47.442.849
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.281 1.600.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
125.204.321 45.842.088
Diğer Alacaklar
9 2.754.610 1.078.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.004.610 1.078.243
Türev Araçlar
6 43.808.110 3.865.901
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
43.808.110 3.865.901
Stoklar
11 574.903.663 757.111.894
Peşin Ödenmiş Giderler
16 80.270.492 75.331.788
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 1.811.190 2.472.998
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
78.459.302 72.858.790
Diğer Dönen Varlıklar
16 38.021 40.152
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
38.021 40.152
ARA TOPLAM
992.512.162 967.988.419
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
992.512.162 967.988.419
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 26.231.399 16.225.269
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.231.399 16.225.269
Stoklar
11 213.382.315 344.153.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.554.795 2.527.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.841.916.265 3.834.870.889
Maddi Duran Varlıklar
12 30.427.882 31.005.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 988.070 847.706
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.099.297 4.240.543
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.099.297 4.240.543
Diğer Duran Varlıklar
16 92.810.460 110.088.475
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
92.810.460 110.088.475
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.211.410.483 4.343.958.837
TOPLAM VARLIKLAR
5.203.922.645 5.311.947.256
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 598.866.138 169.875.710
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 195.536.237 154.954.495
Banka Kredileri
23 164.894.605 154.258.179
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 0 696.316
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 30.641.632 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
403.329.901 14.921.215
Banka Kredileri
22.725.457 14.921.215
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
380.604.444 0
Ticari Borçlar
8 31.050.466 53.537.218
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 3.466.817 9.365.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 27.583.649 44.171.515
Diğer Borçlar
9 79.658.484 44.979.614
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
79.658.484 44.979.614
Ertelenmiş Gelirler
16 394.047.642 597.513.536
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23 304.763 493.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
393.742.879 597.019.709
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.407.497 3.921.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 377.379 317.880
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 40.030.118 3.604.088
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.148.086 3.494.891
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.148.086 3.494.891
ARA TOPLAM
1.146.178.313 873.322.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.146.178.313 873.322.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 748.949.472 1.015.606.839
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 447.802.470 518.177.339
Banka Kredileri
23 444.186.887 484.995.840
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 3.615.583 33.181.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
301.147.002 497.429.500
Banka Kredileri
114.529.915 127.777.777
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
186.617.087 369.651.723
Ertelenmiş Gelirler
16 0 140.667.466
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 140.667.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.643.867 1.773.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.643.867 1.773.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
750.593.339 1.158.047.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.896.771.652 2.031.370.269
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.307.150.993 3.280.576.987
Ödenmiş Sermaye
17 958.750.000 913.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.386.467 27.386.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.386.467 27.386.467
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.610.009 27.610.009
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-223.542 -223.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 59.561.684 46.188.875
Yasal Yedekler
59.561.684 46.188.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.925.777.515 1.872.724.737
Net Dönem Karı veya Zararı
95.105.256 179.956.837
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.307.150.993 3.280.576.987
TOPLAM KAYNAKLAR
5.203.922.645 5.311.947.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari D -1.050.000 -48.809.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.035.406 68.940.998 94.770.275 32.079.128
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 777.687 528.548 474.322 275.777
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
124.813.093 69.469.546 95.244.597 32.354.905
Finansman Gelirleri
21 39.929.614 0 32.188.686 0
Finansman Giderleri
21 -69.637.451 -17.329.463 -48.233.298 -840.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.105.256 52.140.083 79.199.985 31.514.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
95.105.256 52.140.083 79.199.985 31.514.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
95.105.256 52.140.083 79.199.985 31.514.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
95.105.256 52.140.083 79.199.985 31.514.660
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0,00100000 0,00060000 0,00080000 0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 22 0,00100000 0,00060000 0,00080000 0,00030000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.105.256 52.140.083 79.199.985 31.514.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
95.105.256 52.140.083 79.199.985 31.514.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698313


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2638 Değişim: 0,03%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2671
Açılış: 9,2611
10,7517 Değişim: 0,05%
Düşük 10,7275 18.10.2021 Yüksek 10,7695
Açılış: 10,7467
525,68 Değişim: -0,14%
Düşük 525,06 18.10.2021 Yüksek 526,73
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.