" />

KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 19:17
KAP ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
850.000.000 240.146.090 423.981 24.226.634 135.339 36.305.282 1.589.596.928 420.511.402 3.161.345.656 3.161.345.656
Transferler
9.883.593 410.627.809 -420.511.402 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.625.423 20.625.423 20.625.423
Kar Payları
-63.750.000 -63.750.000 -63.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 850.000.000 240.146.090 423.981 24.226.634 135.339 46.188.875 1.936.474.737 20.625.423 3.118.221.079 3.118.221.079
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
913.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 46.188.875 1.872.724.737 179.956.837 3.280.576.987 3.280.576.987
Transferler
13.372.809 166.584.028 -179.956.837 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.905.271 15.905.271 15.905.271
Kar Payları
-68.531.250 -68.531.250 -68.531.250
Dönem Sonu Bakiyeler
17 913.750.000 246.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 59.561.684 1.970.777.515 15.905.271 3.227.951.008 3.227.951.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.283.357 5.314.806
Dönem Karı (Zararı)
15.905.271 20.625.423
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.905.271 20.625.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-576.008 3.616.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 471.581 353.371
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-677.791 -540.442
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -677.791 -540.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 409.724 393.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
409.724 393.807
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.326.980 3.228.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.122.381 -3.965.640
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 9.449.361 7.193.754
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.062.220 434.207
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.740.917 -127
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -7.740.917 -127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -303.365 -252.771
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-303.365 -252.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.302.197 -20.765.357
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.455.674 -2.756.191
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
954.694 -112.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.410.368 -2.643.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
119.096 964.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
119.096 964.430
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.740.345 -58.531.233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.987.838 -9.072.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.608.574 20.083.752
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.583.554 -547.997
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.025.020 20.631.749
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.306.201 -7.107
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.306.201 -7.107
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.563 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
73.467.042 33.814.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.584.332 -5.260.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.256.891 -8.586.694
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.327.441 3.325.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.972.934 3.476.225
Alınan Faiz
5,18 1.039.394 1.865.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -349.817 -27.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.647.095 -49.394.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 40.454
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.454
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -260.695 -37.484
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.128 -10.704
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-230.567 -26.780
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -23.386.400 -49.397.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.683.213 50.812.913
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.898.111 120.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
210.898.111 120.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.846.150 -2.671.684
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.846.150 -2.671.684
Ödenen Temettüler
17 -68.531.250 -63.750.000
Ödenen Faiz
-34.837.498 -2.765.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.752.761 6.733.396
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.062.220 -434.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.814.981 6.299.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 82.425.118 126.768.027
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 123.240.099 133.067.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 124.015.560 83.117.592
Ticari Alacaklar
8 64.222.757 47.442.849
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 646.067 1.600.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
63.576.690 45.842.088
Diğer Alacaklar
9 959.147 1.078.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
959.147 1.078.243
Türev Araçlar
6 11.593.255 3.865.901
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11.593.255 3.865.901
Stoklar
11 861.952.372 757.111.894
Peşin Ödenmiş Giderler
16 78.219.102 75.331.788
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 1.949.146 2.472.998
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
76.269.956 72.858.790
Diğer Dönen Varlıklar
16 31.860 40.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.860 40.152
ARA TOPLAM
1.140.994.053 967.988.419
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.140.994.053 967.988.419
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 18.578.826 16.225.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18.578.826 16.225.269
Stoklar
11 316.052.961 344.153.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.830.473 2.527.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.858.257.288 3.834.870.889
Maddi Duran Varlıklar
12 30.698.168 31.005.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 944.406 847.706
Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.341.067 4.240.543
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.341.067 4.240.543
Diğer Duran Varlıklar
16 107.839.876 110.088.475
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
107.839.876 110.088.475
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.339.543.065 4.343.958.837
TOPLAM VARLIKLAR
5.480.537.118 5.311.947.256
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 267.868.039 169.875.710
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 160.190.029 154.954.495
Banka Kredileri
23 159.441.977 154.258.179
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 0 696.316
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 748.052 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
107.678.010 14.921.215
Banka Kredileri
13.565.654 14.921.215
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
94.112.356 0
Ticari Borçlar
8 38.928.644 53.537.218
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 4.782.149 9.365.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 34.146.495 44.171.515
Diğer Borçlar
9 47.285.815 44.979.614
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.285.815 44.979.614
Ertelenmiş Gelirler
16 639.266.389 597.513.536
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23 400.165 493.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
638.866.224 597.019.709
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.736.839 3.921.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 495.133 317.880
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.241.706 3.604.088
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.184.714 3.494.891
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.184.714 3.494.891
ARA TOPLAM
1.004.270.440 873.322.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.004.270.440 873.322.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.074.278.334 1.015.606.839
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 483.174.317 518.177.339
Banka Kredileri
449.082.322 484.995.840
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 34.091.995 33.181.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 591.104.017 497.429.500
Banka Kredileri
122.222.222 127.777.777
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
468.881.795 369.651.723
Ertelenmiş Gelirler
16 172.381.655 140.667.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
172.381.655 140.667.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.655.681 1.773.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.655.681 1.773.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.248.315.670 1.158.047.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.252.586.110 2.031.370.269
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.227.951.008 3.280.576.987
Ödenmiş Sermaye
17 913.750.000 913.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.386.467 27.386.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.386.467 27.386.467
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.610.009 27.610.009
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-223.542 -223.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 59.561.684 46.188.875
Yasal Yedekler
59.561.684 46.188.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.970.777.515 1.872.724.737
Net Dönem Karı veya Zararı
15.905.271 179.956.837
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.227.951.008 3.280.576.987
TOPLAM KAYNAKLAR
5.480.537.118 5.311.947.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 60.606.022 61.526.055
Satışların Maliyeti
18 -21.152.808 -14.475.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.453.214 47.050.255
BRÜT KAR (ZARAR)
39.453.214 47.050.255
Genel Yönetim Giderleri
19 -7.077.807 -6.754.237
Pazarlama Giderleri
19 -4.726.756 -3.967.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.616.480 532.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.265.131 36.861.870
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 303.365 252.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.568.496 37.114.641
Finansman Gelirleri
21 7.740.928 0
Finansman Giderleri
21 -21.404.153 -16.489.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.905.271 20.625.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.905.271 20.625.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.905.271 20.625.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.905.271 20.625.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0,00020000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 22 0,00020000 0,00020000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.905.271 20.625.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.905.271 20.625.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680096


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.212 Değişim: 0,50% Hacim : 75.489 Mio.TL Son veri saati : 15:08
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9777 Değişim: -0,19%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9372 Değişim: -0,01%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.541,17 Değişim: -0,39%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.