KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2021 - 18:32
KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382
Transferler
17 172.104 2.901.598 -3.703.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.085 1.736.098 1.808.183 1.808.183
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565
Transferler
17 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.992 2.050.307 2.040.315 2.040.315
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.977.944 11.272.486
Dönem Karı (Zararı)
2.050.307 1.736.098
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.050.307 1.736.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.023.173 -6.869.434
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 600.746 407.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.033.637 817.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 711.576 861.198
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
322.061 -43.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.116.842 -7.474.768
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.444.225 -7.831.344
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
327.383 356.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
585.811 -615.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.245.088 -8.081.833
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18,26 3.830.899 7.466.833
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-508 -4.560
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -508 -4.560
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-126.017 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.187.222 9.908.379
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.072.473 10.545.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.909.525 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-149.089 -15.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.071 -83.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.071 -83.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.172 1.104
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-770 -280
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-770 -280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.032 -538.293
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
145.855 -549.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.177 10.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.214.356 4.775.043
Alınan Faiz
3.207.105 7.761.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -743.805 -627.159
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -699.712 -636.527
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.504.103 -6.930.833
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
24.025.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-33.500.000 -6.873.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
508 4.560
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
508 4.560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.611 -61.918
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -29.611 -61.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.473.841 4.341.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.473.841 4.341.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.724.740 40.383.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 47.198.581 44.724.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 47.577.063 44.963.534
Finansal Yatırımlar
6 18.109.746 25.937.130
Diğer Alacaklar
8 1.909.525 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.909.525 0
Peşin Ödenmiş Giderler
14 545.717 396.628
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.079.051 1.224.906
ARA TOPLAM
69.221.102 72.522.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.221.102 72.522.198
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 197.208.181 191.564.080
Diğer Alacaklar
8 150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 150 150
Maddi Duran Varlıklar
9 90.257 93.728
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.321.332 1.620.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.619.920 193.278.820
TOPLAM VARLIKLAR
267.841.022 265.801.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
462.037 389.706
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
330.876 281.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
330.876 281.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.161 108.307
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
131.161 108.307
Ticari Borçlar
7 4.201 5.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.201 5.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 57.768 50.596
Diğer Borçlar
8 0 770
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.253.256 1.302.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.253.256 1.302.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 813.091 566.285
ARA TOPLAM
2.590.353 2.314.705
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.590.353 2.314.705
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.028.166 1.330.708
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
948.126 1.271.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
948.126 1.271.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.040 58.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
80.040 58.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
408.623 382.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 408.623 382.040
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.436.789 1.712.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.027.142 4.027.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.813.880 261.773.565
Ödenmiş Sermaye
17 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
17 21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-158.944 -148.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.944 -148.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.944 -148.952
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 21.620.416 21.173.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 137.043.221 135.754.009
Net Dönem Karı veya Zararı
2.050.307 1.736.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
263.813.880 261.773.565
TOPLAM KAYNAKLAR
267.841.022 265.801.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 36.179.737 10.893.833
Satışların Maliyeti
18 -24.025.000 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.154.737 10.893.833
BRÜT KAR (ZARAR)
12.154.737 10.893.833
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.048.471 -9.321.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 127.348 233.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -183.307 -69.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.050.307 1.736.098
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.050.307 1.736.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.050.307 1.736.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.050.307 1.736.098
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.050.307 1.736.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.050.307 1.736.098
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.992 72.085
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -9.992 72.085
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.992 72.085
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.040.315 1.808.183
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.040.315 1.808.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906355


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7828 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7119 17.06.2024 Yüksek 32,7865
Açılış: 32,7682
35,0984 Değişim: 0,02%
Düşük 35,0249 17.06.2024 Yüksek 35,1290
Açılış: 35,0901
2.458,05 Değişim: 0,00%
Düşük 2.453,72 17.06.2024 Yüksek 2.459,32
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.