KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.07.2019 - 21:49
KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.303 1.938 58 22.189 146.144 112.948 41.088 974.668
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-40.085 -40.085
Yeni Bakiye
24 650.303 1.938 58 22.189 146.144 -40.085 112.948 41.088 934.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -3.874 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
45.000 0 0 -45.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0 112.948 -112.948
Dağıtılan Temettü
0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 112.948 -112.948
Diğer
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 58 0 18.315 214.092 -40.085 83.209 45.646 1.018.476
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 1.938 -73 16.300 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0
Yeni Bakiye
24 695.303 1.938 -73 16.300 214.092 -40.085 197.537 65.568 1.150.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.439 42.445 4.579 60.463
Kar Dağıtımı
181.989 15.548 -197.537
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
181.989 15.548 -197.537
Diğer
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -73 0 29.739 0 396.081 -24.537 42.445 70.147 1.211.043


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 511.496 459.344 230.054 248.531
FAKTORİNG GELİRLERİ
271.324 242.798 110.501 134.997
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
258.435 226.081 106.862 124.903
İskontolu
33.447 54.055 18.705 27.288
Diğer
224.988 172.026 88.157 97.615
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.889 16.717 3.639 10.094
İskontolu
964 2.988 532 1.403
Diğer
11.925 13.729 3.107 8.691
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
240.172 216.546 119.553 113.534
Finansal Kiralama Gelirleri
239.678 216.309 119.298 113.402
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
494 237 255 132
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -498.324 -397.265 -240.956 -213.076
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-256.517 -267.919 -131.859 -142.304
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-221 0 -207 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-218.593 -113.846 -98.023 -63.042
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-22.993 -15.500 -10.867 -7.730
BRÜT KAR (ZARAR)
13.172 62.079 -10.902 35.455
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -41.676 -36.703 -20.562 -18.794
Personel Giderleri
-27.136 -24.114 -13.301 -12.283
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.079 -497 -206 -129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-13.461 -12.092 -7.055 -6.382
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-28.504 25.376 -31.464 16.661
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 458.377 257.260 276.422 138.289
Bankalardan Alınan Faizler
6.482 2.890 2.580 1.772
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 145 0 74
Temettü Gelirleri
4.380 5.391 0 20
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
229.178 119.150 212.800 44.618
Kambiyo İşlemleri Karı
175.598 101.951 53.910 88.456
Diğer
42.739 27.733 7.132 3.349
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -146.735 -18.669 -30.980 -11.288
Özel Karşılıklar
-109.576 -16.912 -12.630 -10.449
Beklenen Zarar Karşılıkları
-37.159 -1.757 -18.350 -839
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -218.792 -132.089 -136.247 -97.713
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-215.246 -119.357 -134.300 -86.770
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -9.900 0 -9.900
Diğer
-3.546 -2.832 -1.947 -1.043
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
64.346 131.878 77.731 45.949
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.346 131.878 77.731 45.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -19.024 -36.809 -17.844 -16.436
Cari Vergi Karşılığı
-15.368 -52.113 -5.492 -35.851
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.656 0 -12.352 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 15.304 0 19.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
45.322 95.069 59.887 29.513
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
45.322 95.069 59.887 29.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.877 11.860 6.521 3.921
Ana Ortaklık Payları
42.445 83.209 53.366 25.592
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,06100000 0,11970000 0,07680000 0,03680000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,06100000 0,11970000 0,07680000 0,03680000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
62.642 195.197
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
494.354 422.944
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-504.327 -354.796
Alınan Temettüler
4.380 5.391
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.889 16.717
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.749 10.310
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 26.990 17.740
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.190 -21.655
Ödenen Vergiler
21 -25.011 -39.021
Diğer
61.808 137.567
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
568.657 -516.335
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-562.433 136.637
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
429.160 -492.374
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.451 -12.115
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.077 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
751.177 -232.542
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-40.873 84.059
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
631.299 -321.138
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -1.020
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -3.903 -14.606
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 200 12.354
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.703 -3.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.807.288 1.958.755
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.365.898 -1.619.370
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-558.610 339.385
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-5.104 2.881
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
63.882 17.856
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 272.557 247.874
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 336.439 265.730


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
45.322 95.069 59.887 29.513
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
15.141 -11.176 11.681 -4.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.141 -11.176 11.681 -4.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
15.141 -11.176 11.681 -4.249
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.463 83.893 71.568 25.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 9.441 327.009 336.450 3.581 268.988 272.569
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 7.353 0 7.353 859 0 859
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 37.976 37.976 0 72.110 72.110
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 56.763 0 56.763 41.622 0 41.622
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.031.891 4.322.863 8.354.754 3.800.153 4.246.622 8.046.775
Faktoring Alacakları
8 2.542.736 553.882 3.096.618 2.201.496 528.479 2.729.975
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
328.330 92.514 420.844 315.924 101.991 417.915
Diğer Faktoring Alacakları
2.214.406 461.368 2.675.774 1.885.572 426.488 2.312.060
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 1.281.123 3.793.821 5.074.944 1.495.532 3.722.565 5.218.097
Finansal Kiralama Alacakları
1.562.363 4.244.287 5.806.650 1.824.423 4.146.586 5.971.009
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 1 1
Kazanılmamış Gelirler (-)
-281.240 -450.466 -731.706 -328.891 -424.022 -752.913
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 477.817 23.825 501.642 270.608 26.800 297.408
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-269.785 -48.665 -318.450 -167.483 -31.222 -198.705
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 14.402 0 14.402 13.486 0 13.486
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 4.182 0 4.182 4.438 0 4.438
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 28.251 0 28.251 61.384 0 61.384
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 23.876 0 23.876 27.532 0 27.532
DİĞER AKTİFLER
15 48.967 161.154 210.121 56.066 83.880 139.946
ARA TOPLAM
4.225.126 4.849.002 9.074.128 4.009.121 4.671.600 8.680.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 989 0 989 939 0 939
Satış Amaçlı
989 0 989 939 0 939
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.226.115 4.849.002 9.075.117 4.010.060 4.671.600 8.681.660
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 2.639.281 3.274.514 5.913.795 2.067.201 2.838.023 4.905.224
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 1.148 920 2.068 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 1.747.576 0 1.747.576 2.352.041 0 2.352.041
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 33.905 33.905 0 96.521 96.521
KARŞILIKLAR
20 12.874 4.648 17.522 11.088 4.275 15.363
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9.804 0 9.804 10.229 0 10.229
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.070 4.648 7.718 859 4.275 5.134
CARİ VERGİ BORCU
21
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,1995 Değişim: 0,06%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
35,0093 Değişim: 0,06%
Düşük 34,9470 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.515,21 Değişim: 0,19%
Düşük 2.508,02 21.05.2024 Yüksek 2.517,63
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.