KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

27.03.2023 - 17:50
KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
09/02/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
27/03/2023
Saati
14:00
Adresi
İş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent Beşiktaş İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2022 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. 2022 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaya sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 11. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2023 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 Beşiktaş- İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih 83920587 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı ve bu duruma itiraz eden pay temsilcisinin bulunmadığı görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, pay sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, 150.000.000 TL'lik şirket sermayesine tekabül eden 15.000.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş olup gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Burak Seyrek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Nevzat Burak Seyrek'in, oy toplama memurluğuna Sayın Neslihan Oruç'un, tutanak yazmanlığına Sayın Mine Deliloğlu'nun seçilmelerine ve toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2022 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi. 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kâr/zarar hesapları toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmaksızın onaya sunulması için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı. 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin bilgi notu okundu. 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sayın Ömer Karakuş ve Sayın Şahin Emre'nin istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK Madde 363 gereğince seçilen Sayın Şahismail Şimşek ve Sayın Sermin Nazime Saraç Sosanoğlu' nun Yönetim Kurulu üyelik atamaları genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Şahismail Şimşek ve Sayın Sermin Nazime Saraç Sosanoğlu'nun Yönetim Kurulu üyelik atamalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündeme ilişkin önerge okundu. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31/03/2024 tarihine kadar görev yapmak üzere, ? T.C. kimlik numarası *********** olan ve ******************** Eyüp / İstanbul adresinde mukim Sayın Nevzat Burak Seyrek'in ? T.C. kimlik numarası *********** olan ve *************************** Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Sayın Soner Benli'nin, ? T.C. kimlik numarası *********** olan ve ******************* Narlıdere / İzmir adresinde mukim Sayın Ömer Faruk Cengiz'in, ? T.C. kimlik numarası *********** olan ve ************************ Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Sayın Murat Ulusoy'un, ? T.C. kimlik numarası *********** olan ve **************************** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Eser İşler'in, ? T.C. kimlik numarası *********** olan ve **************************** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Mehmet Çilan'ın, ? T.C. kimlik numarası *********** olan ve ********************** Şehitkamil/Gaziantep adresinde mukim Murat Yıldırım'ın, ? T.C. kimlik numarası *********** olan ve ********************** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Hüseyin Serdar Yücel'in, ? T.C. kimlik numarası *********** olan ve ***************** Büyükçekmece / İstanbul adresinde mukim Sayın Şahismail Şimşek'in, Seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı ortaklara okundu. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisi görüşülerek, Şirketin 2022 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 445.385.614 TL üzerinden hesaplanan 9.816.673 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, bakiye 435.568.941 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298. maddeleri ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri çerçevesinde, yeniden değerleme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2022 tarihi itibariyle özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK geçici 32.madde kapsamında 875.737 TL, VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 3.265.892 TL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda 4.141.629 TL'nin özel fon hesabına aktarılarak Olağanüstü Yedekler Hesabı altında ayrı olarak kaydedilmesine karar verildi. 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2023 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ilişkin önerge ortakların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi ve konuya ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. 01.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 55.000 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128221


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.