KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.01.2021 - 18:10
KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
22 63.500 0 0 5.277 0 0 0 -79 0 0 0 9.146 107.626 -31.365 147.018 0 301.123
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
63.500 0 0 5.277 0 0 0 -79 0 0 0 9.146 107.626 -31.365 147.018 0 301.123
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 -239 0 0 0 22.958 0 0 -23.348 0 -629
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.018 0 -147.018 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.018 0 -147.018 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500 0 0 5.277 0 0 0 -318 0 0 0 32.104 254.644 -31.365 -23.348 0 300.494
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
22 63.500 0 0 5.277 0 0 0 0 0 0 0 32.104 254.644 -31.365 -23.348 0 300.494
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 -318 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
63.500 0 0 5.277 0 0 0 -121 0 0 0 32.104 254.644 -31.365 -23.348 0 300.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.905 0 0 55.292 0 176.076
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
86.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86.500 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.365 -8.017 23.348 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.365 31.365 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -439 0 0 0 0 0 -23.348 23.348 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 0 0 5.277 0 0 0 153.009 136.779 -23.348 55.292 0 476.570


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 348.306 477.229
FAKTORİNG GELİRLERİ
348.306 477.229
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
337.177 462.780
İskontolu
106.553 73.557
Diğer
230.624 389.223
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.129 14.449
İskontolu
4.801 2.572
Diğer
6.328 11.877
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
28 -251.742 -357.782
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-199.942 -281.559
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-247 -269
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-43.548 -59.544
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.005 -16.410
BRÜT KAR (ZARAR)
96.564 119.447
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
29 -33.672
Personel Giderleri
-27.733 -24.119
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-375 -295
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-9.372 -9.258
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
59.084 85.775
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
30 627.943 393.456
Bankalardan Alınan Faizler
0 331
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
3.407 2.191
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
131 213
Türev Finansal İşlemler Karı
26.904 54.647
Kambiyo İşlemleri Karı
551.007 298.352
Diğer
46.494 37.722
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -55.741 -202.294
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-55.741 -202.294
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -559.643 -307.240
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-146 -3.151
Kambiyo İşlemleri Zararı
-558.888 -291.854
Diğer
-609 -12.235
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
71.643 -30.303
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.643 -30.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -16.351 6.955
Cari Vergi Karşılığı
-19.759 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.949 -74
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.357 7.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
55.292 -23.348
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
55.292 -23.348
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.292 -23.348
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
115.733 91.871
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
337.177 429.148
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-239.184 -333.706
Alınan Temettüler
3.407 2.191
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.129 14.449
Elde Edilen Diğer Kazançlar
65.502 54.647
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
39.602 18.834
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.733 -33.377
Ödenen Vergiler
-1.628 -12.819
Diğer
-72.539 -47.496
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-737.650 473.316
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.280.679 -592.666
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 11.246
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 -893
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.266 0
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
6.877 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
575 -6.956
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
537.843 1.062.585
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-621.917 565.187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 22.657
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-3.767 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.760 22.657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
638.450 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -589.350
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
638.450 -589.350
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.720 1.827
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.493 321
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.876 7.555
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 22.369 7.876


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
VARLIKLAR (Net)
5 1.684 0 1.684 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 5.736 0 5.736 146 0 146
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 164.904 0 164.904 44.799 0 44.799
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 3.273.540 1.146.260 4.419.800 2.570.506 608.217 3.178.723
Faktoring Alacakları
3.258.710 1.158.430 4.417.140 2.545.266 614.482 3.159.748
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.126.688 415.468 1.542.156 623.702 141.297 764.999
Diğer Faktoring Alacakları
2.132.022 742.962 2.874.984 1.921.564 473.185 2.394.749
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8 227.049 0 227.049 227.541 0 227.541
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
8 -212.219 -12.170 -224.389 -202.301 -6.265 -208.566
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 2.135 0 2.135 1.328 0 1.328
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 869 0 869 1.081 0 1.081
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 0 0 0 12.819 0 12.819
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 16.073 0 16.073 12.631 0 12.631
DİĞER AKTİFLER
14 10.965 651 11.616 5.692 133 5.825
ARA TOPLAM
3.489.886 1.155.300 4.645.186 2.649.999 615.229 3.265.228
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.489.886 1.155.300 4.645.186 2.649.999 615.229 3.265.228
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 2.456.768 1.035.572 3.492.340 2.622.200 327.744 2.949.944
FAKTORİNG BORÇLARI
8 6.021 3.711 9.732 1.765 1.090 2.855
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 884 0 884 309 0 309
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 643.248 0 643.248 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
18 0 0 0 3.116 0 3.116
KARŞILIKLAR
20 5.028 0 5.028 3.570 0 3.570
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.028 0 5.028 3.570 0 3.570
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
21 15.100 0 15.100 3.314 0 3.314
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 713 1.571 2.284 656 970 1.626
ARA TOPLAM
3.127.762 1.040.854 4.168.616 2.634.930 329.804 2.964.734
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
22 476.570 0 476.570 300.494 0 300.494
Ödenmiş Sermaye
22 150.000 0 150.000 63.500 0 63.500
Sermaye Yedekleri
5.277 0 5.277 5.277 0 5.277
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
5.277 0 5.277 5.277 0 5.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-439 0 -439 -318 0 -318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 153.009 0 153.009 32.104 0 32.104
Kar Yedekleri
23 136.779 0 136.779 254.644 0 254.644
Yasal Yedekler
12.700 0 12.700 12.700 0 12.700
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
124.079 0 124.079 241.944 0 241.944
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
31.944 0 31.944 -54.713 0 -54.713
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-23.348 0 -23.348 -31.365 0 -31.365
Dönem Net Kâr veya Zararı
55.292 0 55.292 -23.348 0 -23.348
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.604.332 1.040.854 4.645.186 2.935.424 329.804 3.265.228


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
61.791 410.811 472.602 58.645 253.234 311.879
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
225.283 119.935 345.218 126.107 80.548 206.655
ALINAN TEMİNATLAR
24 27.938.345 22.101.346 50.039.691 23.938.799 15.844.494 39.783.293
VERİLEN TEMİNATLAR
24 553.267 31.821 585.088 21.152 39.345 60.497
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
24 88.246 80.746 168.992 284.710 284.353 569.063
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
88.246 80.746 168.992 284.710 284.353 569.063
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
88.246 80.746 168.992 284.710 284.353 569.063
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.750 Değişim: 0,09% Hacim : 48.899 Mio.TL Son veri saati : 13:42
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8128 Değişim: 0,01%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,0819 Değişim: -0,35%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.492,39 Değişim: 0,11%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.