KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:44
KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
22 63.500 5.277 -79 9.146 107.626 -31.365 147.018 301.123
Yeni Bakiye
63.500 5.277 -79 9.146 107.626 -31.365 147.018 301.123
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.819 13.217 21.036
Kar Dağıtımı
147.018 -147.018
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
147.018 -147.018
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500 5.277 -79 16.965 254.644 -31.365 13.217 322.159
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
22 63.500 5.277 -318 32.104 254.644 -31.365 -23.348 300.494
Yeni Bakiye
63.500 5.277 -318 32.104 254.644 -31.365 -23.348 300.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.924 17.115 34.039
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
86.500 -86.500
Kar Dağıtımı
-31.365 8.017 23.348
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-31.365 31.365
Diğer
-23.348 23.348
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 5.277 -318 49.028 136.779 -23.348 17.115 334.533


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 153.464 271.324 71.291 110.501
FAKTORİNG GELİRLERİ
153.464 271.324 71.291 110.501
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
149.164 258.435 69.366 106.862
İskontolu
44.795 33.447 23.551 18.705
Diğer
104.369 224.988 45.815 88.157
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.300 12.889 1.925 3.639
İskontolu
2.065 964 944 532
Diğer
2.235 11.925 981 3.107
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
28 -107.382 -210.445 -45.378 -97.760
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-98.400 -159.022 -37.184 -73.390
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-148 -188 -76 -188
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.779 -40.537 -6.779 -19.170
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.055 -10.698 -1.339 -5.012
BRÜT KAR (ZARAR)
46.082 60.879 25.913 12.741
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
29 -19.169 -16.974 -9.239 -8.368
Personel Giderleri
-14.041 -12.068 -6.996 -6.083
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-412 -384 -85 -90
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.716 -4.522 -2.158 -2.195
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
26.913 43.905 16.674 4.373
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
30 206.229 196.353 109.324 113.432
Bankalardan Alınan Faizler
0 331 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
3.407 2.191 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
21 122 17 52
Türev Finansal İşlemler Karı
14.036 39.787 15.507 23.409
Kambiyo İşlemleri Karı
177.034 137.249 87.588 79.643
Diğer
11.731 16.673 6.212 10.328
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -29.066 -87.710 -5.840 -9.312
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
8 -29.066 -87.710 -5.840 -9.312
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -183.125 -135.678 -101.491 -71.362
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-321 -20 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-182.796 -135.654 -101.489 -71.358
Diğer
-8 -4 -2 -4
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.951 16.870 18.667 37.131
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.951 16.870 18.667 37.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -3.836 -3.653 -3.433 -7.174
Cari Vergi Karşılığı
-2.154 -4.951 -526 -4.951
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.934 -578 -2.907 -2.223
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.252 1.876 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
17.115 13.217 15.234 29.957
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
17.115 13.217 15.234 29.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.115 13.217 15.234 29.957
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
34.160 26.910
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
150.816 257.652
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-100.774 -195.568
Alınan Temettüler
3.407 2.191
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.300 12.889
Elde Edilen Diğer Kazançlar
19.705 58.177
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
10.031 11.548
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.041 -12.068
Ödenen Vergiler
-1.628 -5.277
Diğer
-37.656 -102.634
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-489.502 143.859
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-182.930 -486.251
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.576 2.768
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
6.453 -2.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.807 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-311.347 641.488
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.061 -12.089
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-455.342 170.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.113 -1.855
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6 2
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -134
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.107 -1.987
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
464.934 410.609
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -577.835
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
464.934 -167.226
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.399 611
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.884 2.167
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.876 7.555
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 17.760 9.722


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.115 13.217 15.234 29.957
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.924 7.819 20.586 5.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.924 7.819 20.586 5.801
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
16.924 7.819 20.586 5.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.039 21.036 35.820 35.758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 4.178 13.582 17.760 997 6.879 7.876
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 446 0 446 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 211 0 211 146 0 146
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 61.723 0 61.723 44.799 0 44.799
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 2.669.459 682.163 3.351.622 2.570.506 608.217 3.178.723
Faktoring Alacakları
2.659.960 692.307 3.352.267 2.545.266 614.482 3.159.748
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
530.414 292.384 822.798 623.702 141.297 764.999
Diğer Faktoring Alacakları
2.129.546 399.923 2.529.469 1.921.564 473.185 2.394.749
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8 226.956 0 226.956 227.541 0 227.541
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
8 -217.457 -10.144 -227.601 -202.301 -6.265 -208.566
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 3.110 0 3.110 1.328 0 1.328
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.046 0 1.046 1.081 0 1.081
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 0 0 0 12.819 0 12.819
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 10.949 0 10.949 12.631 0 12.631
DİĞER AKTİFLER
14 16.203 372 16.575 5.692 133 5.825
ARA TOPLAM
2.767.325 696.117 3.463.442 2.649.999 615.229 3.265.228
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.767.325 696.117 3.463.442 2.649.999 615.229 3.265.228
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 2.155.619 487.531 2.643.150 2.622.200 327.744 2.949.944
FAKTORİNG BORÇLARI
8 1.648 7.660 9.308 1.765 1.090 2.855
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 2.116 0 2.116 309 0 309
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 464.934 0 464.934 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
18 175 0 175 3.116 0 3.116
KARŞILIKLAR
20 3.642 0 3.642 3.570 0 3.570
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
20 3.642 0 3.642 3.570 0 3.570
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
21 3.450 0 3.450 3.314 0 3.314
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 1.216 918 2.134 656 970 1.626
ARA TOPLAM
2.632.800 496.109 3.128.909 2.634.930 329.804 2.964.734
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
334.533 0 334.533 300.494 0 300.494
Ödenmiş Sermaye
22 150.000 0 150.000 63.500 0 63.500
Sermaye Yedekleri
22 5.277 0 5.277 5.277 0 5.277
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
5.277 0 5.277 5.277 0 5.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-318 0 -318 -318 0 -318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22 49.028 0 49.028 32.104 0 32.104
Kar Yedekleri
23 136.779 0 136.779 254.644 0 254.644
Yasal Yedekler
12.700 0 12.700 12.700 0 12.700
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
124.079 0 124.079 241.944 0 241.944
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-6.233 0 -6.233 -54.713 0 -54.713
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-23.348 0 -23.348 -31.365 0 -31.365
Dönem Net Kâr veya Zararı
17.115 0 17.115 -23.348 0 -23.348
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.967.333 496.109 3.463.442 2.935.424 329.804 3.265.228


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
38.205 302.436 340.641 58.645 253.234 311.879
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
127.931 72.243 200.174 126.107 80.548 206.655
ALINAN TEMİNATLAR
24 25.462.200 19.647.222 45.109.422 23.938.799 15.844.494 39.783.293
VERİLEN TEMİNATLAR
24 52.860 26.692 79.552 21.152 39.345 60.497
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
24 178.992 178.910 357.902 284.710 284.353 569.063
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
178.992 178.910 357.902 284.710 284.353 569.063
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
178.992 178.910 357.902 284.710 284.353 569.063
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
24 411.257 109.427 520.684 431.131 95.790 526.921
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
26.271.445 20.336.930 46.608.375 24.860.544 16.597.764 41.458.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862827


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6157 Değişim: 0,32%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7571 Değişim: 0,27%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.417,60 Değişim: -0,63%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.