KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:19
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 25.007.591 11.551.629 10.500.349 4.324.884
Satışların Maliyeti
13 -15.558.012 -9.664.591 -6.331.847 -3.600.214
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.449.579 1.887.038 4.168.502 724.670
BRÜT KAR (ZARAR)
9.449.579 1.887.038 4.168.502 724.670
Genel Yönetim Giderleri
14 -147.909 -134.966 -53.729 -44.663
Pazarlama Giderleri
14 -113.235 -82.427 -39.603 -29.947
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-316 -134 -80 -68
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 50.735 205.982 16.211 26.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -170.716 -23.964 -26.473 -10.509
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.068.138 1.851.529 4.064.828 665.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
45 143.446 45 143.446
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.919 -2.290 -169 -159
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 4.425 3.104 5.725 -5.673
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.070.689 1.995.789 4.070.429 803.309
Finansman Gelirleri
15 604.472 225.610 288.167 125.608
Finansman Giderleri
15 -593.184 -93.266 -205.959 -39.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.081.977 2.128.133 4.152.637 889.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.961.120 -1.058.743 -1.148.037 -493.095
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.747.318 -888.391 -1.160.664 -394.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-213.802 -170.352 12.627 -98.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.120.857 1.069.390 3.004.600 395.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.120.857 1.069.390 3.004.600 395.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.120.857 1.069.390 3.004.600 395.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 2,11064034 0,36875517 1,03606896 0,13654103
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 2,11064034 0,36875517 1,03606896 0,13654103


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.931.400 3.193.872
Dönem Karı (Zararı)
6.120.857 1.069.390
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.120.857 1.069.390
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.137.011 1.404.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13/14 666.865 540.415
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.093 6.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
57 3.119
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.150 3.441
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
85.633 72.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 81.084 67.477
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.549 5.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-530.782 -98.169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -571.198 -154.146
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 54.131 59.458
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-13.715 -3.481
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-29.203 -30.907
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.978 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.978 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.425 -3.104
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -4.425 -3.104
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.961.120 1.058.743
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.874 -141.156
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
(Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.212 -18.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.212 -18.123
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-49.296 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.657.470 810.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.156 -122.536
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
555.182 100.418
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
443.517 206.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
111.665 -106.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.117 67.563
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.117 67.563
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
32.114 -117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.226 220.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.705 37.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.521 182.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.898.296 3.859.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -22.890 -20.671
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -518 -276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -1.943.488 -644.304
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.689.480 -729.636
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 13.333
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61 156.793
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61 156.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.579.201 -683.326
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.576.438 -681.991
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.763 -1.335
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-116.732 -218.599
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-32.918 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-83.814 -218.599
Alınan Temettüler
5 6.392 2.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.888 -3.346.814
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.480.708 1.571.697
Kredilerden Nakit Girişleri
2.480.708 1.571.697
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.345 -1.109.494
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.345 -1.109.494
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
1.066.238 -3.362.077
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.822 -30.395
Ödenen Temettüler
-3.710.630 -522.000
Ödenen Faiz
-19.982 -41.187
Alınan Faiz
575.721 146.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.343.808 -882.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.366.680 870.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.710.488 -12.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.603 58.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.749.091 46.004


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.749.969 38.603
Ticari Alacaklar
2.850.601 1.281.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 49.296 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
49.296 0
Stoklar
4 8.252.938 4.590.643
Peşin Ödenmiş Giderler
107.572 50.154
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
107.572 50.154
Diğer Dönen Varlıklar
71.013 73.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
71.013 73.342
ARA TOPLAM
20.934.277 12.948.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.934.277 12.948.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
241 199
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
241 199
Diğer Alacaklar
10.193 10.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.193 10.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 275.041 229.956
Maddi Duran Varlıklar
6 17.791.842 13.929.264
Kullanım Hakkı Varlıkları
392.276 300.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 354.908 303.443
Peşin Ödenmiş Giderler
697.624 620.946
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 45.786 12.868
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
651.838 608.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.522.125 15.394.599
TOPLAM VARLIKLAR
40.456.402 28.343.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.837.640 48.544
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.837.640 48.544
Banka Kredileri
7 1.837.640 48.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
524.327 160.334
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
524.327 160.334
Banka Kredileri
7 488.056 129.998
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 36.271 30.336
Ticari Borçlar
2.799.641 1.851.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 910.768 384.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.888.873 1.466.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 87.862 67.192
Diğer Borçlar
50.631 35.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.631 35.000
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
244.498 110.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
244.498 110.800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.160.664 356.834
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.515 62.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 67.515 62.243
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.510 122.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.510 122.310
ARA TOPLAM
507.362 403.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 507.362 403.156
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 ar
28.889.705 21.980.817
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.265.675 9.020.007
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.404 -54.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.404 -54.295
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.355.079 9.074.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.422 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.422 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.422 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.758.560 1.401.860
Yasal Yedekler
1.758.560 1.401.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.831.027 6.235.437
Net Dönem Karı veya Zararı
6.120.857 2.423.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.889.705 21.980.817
TOPLAM KAYNAKLAR
40.456.402 28.343.423


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -3.188.482 3.188.482
Transferler
37.700 2.117.728 -2.155.428 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.354 5.187.421 1.069.390 6.225.457 6.225.457
Dönem Karı (Zararı)
1.069.390 1.069.390 1.069.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.354 5.187.421 5.156.067 5.156.067
Kar Payları
-522.000 -522.000 -522.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -1.204.371 1.204.371
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -80.018 10.530.930 1.401.860 6.072.858 1.069.390 21.895.184 21.895.184
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -4.555.432 4.555.432
Transferler
356.700 2.066.649 -2.423.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.109 4.521.718 13.422 6.120.857 10.620.888 10.620.888
Dönem Karı (Zararı)
6.120.857 6.120.857 6.120.857
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.109 4.521.718 13.422 4.500.031 4.500.031
Kar Payları
-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -1.240.941 1.240.941
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -89.404 12.355.079 13.422 1.758.560 5.831.027 6.120.85701.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.120.857 1.069.390 3.004.600 395.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.486.609 5.156.067 767.957 2.690.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -43.886 -39.193 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.521.718 5.187.421 767.957 2.690.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.777 7.839 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 8.777 7.839 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.422 0 4.371 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.896 0 5.828 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17.896 0 5.828 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.474 0 -1.457 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 -4.474 0 -1.457 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.500.031 5.156.067 772.328 2.690.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.620.888 6.225.457 3.776.928 3.086.659
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.620.888 6.225.457 3.776.928 3.086.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972551


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.