KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:54
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 14.507.242 7.226.745 8.944.617 3.529.516
Satışların Maliyeti
13 -9.226.165 -6.064.377 -5.604.101 -2.977.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.281.077 1.162.368 3.340.516 551.666
BRÜT KAR (ZARAR)
5.281.077 1.162.368 3.340.516 551.666
Genel Yönetim Giderleri
14 -94.180 -90.303 -53.616 -45.365
Pazarlama Giderleri
14 -73.632 -52.480 -40.762 -27.511
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-236 -66 -190 -14
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 34.524 179.770 21.548 167.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -144.243 -13.455 -101.794 -5.756
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.003.310 1.185.834 3.165.702 640.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.750 -2.131 -327 -436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -1.300 8.777 2.923 12.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.000.260 1.192.480 3.168.298 652.716
Finansman Gelirleri
15 316.305 100.002 188.643 64.113
Finansman Giderleri
15 -387.225 -53.413 -121.655 9.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.929.340 1.239.069 3.235.286 726.198
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.813.083 -565.648 -1.175.511 -263.659
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.586.654 -493.571 -1.124.895 -258.960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-226.429 -72.077 -50.616 -4.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.116.257 673.421 2.059.775 462.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.116.257 673.421 2.059.775 462.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.116.257 673.421 2.059.775 462.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,07457137 0,23221413 0,71026724 0,15949620
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,07457137 0,23221413 0,71026724 0,15949620


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.825.009 1.501.216
Dönem Karı (Zararı)
3.116.257 673.421
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.116.257 673.421
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.014.917 760.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13/14 429.795 337.411
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.062 5.666
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56 2.988
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.118 2.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.548 52.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 53.740 50.308
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.808 1.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-273.072 -57.253
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -296.570 -83.687
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 34.251 32.565
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-10.753 -6.131
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.200 -1.432
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.225 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.225 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.300 -8.777
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 1.300 -8.777
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.813.083 565.648
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -135.193
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.750 2.131
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.750 2.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.472.533 470.226
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-851.112 -16.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-593.038 100.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-258.074 -116.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.277 11.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.277 11.233
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.234 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.447.188 679.520
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-57.272 -135.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
614.574 -279.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
359.538 -107.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
255.036 -171.862
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.100 72.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.100 72.623
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.637 -103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
246.685 138.390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
182 12.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
246.503 125.698
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.658.641 1.903.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -14.622 -14.329
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -417 -228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -818.593 -388.170
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.062.122 -585.708
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 13.333
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-910.531 -397.226
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -908.006 -396.355
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.525 -871
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-157.983 -204.010
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-31.896 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-126.087 -204.010
Alınan Temettüler
5 6.392 2.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.138 -1.330.446
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.069.824 1.429.780
Kredilerden Nakit Girişleri
1.069.824 1.429.780
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-156.832 -587.118
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-156.832 -587.118
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
2.556.972 -2.191.789
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.158 -26.327
Ödenen Temettüler
-3.710.624
Ödenen Faiz
-11.084 -34.222
Alınan Faiz
298.040 79.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.808.025 -414.938
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
993.516 412.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.801.541 -2.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.603 58.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.840.144 56.032


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.841.342 38.603
Ticari Alacaklar
2.375.077 1.281.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.767.258 992.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
607.819 288.227
Diğer Alacaklar
4.360.867 6.914.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.322.947 6.879.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.920 34.959
Türev Araçlar
14.234 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14.234 0
Stoklar
4 6.907.013 4.590.643
Peşin Ödenmiş Giderler
136.121 50.154
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
136.121 50.154
Diğer Dönen Varlıklar
86.545 73.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
86.545 73.342
ARA TOPLAM
16.721.199 12.948.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.721.199 12.948.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
235 199
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
235 199
Diğer Alacaklar
10.193 10.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.193 10.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 262.718 229.956
Maddi Duran Varlıklar
6 16.975.180 13.929.264
Kullanım Hakkı Varlıkları
381.125 300.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 351.579 303.443
Peşin Ödenmiş Giderler
735.541 620.946
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 44.764 12.868
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
690.777 608.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.716.571 15.394.599
TOPLAM VARLIKLAR
35.437.770 28.343.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
504.371 48.544
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
504.371 48.544
Banka Kredileri
7 504.371 48.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
493.034 160.334
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
493.034 160.334
Banka Kredileri
7 460.849 129.998
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 32.185 30.336
Ticari Borçlar
2.808.803 1.851.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 816.227 384.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.992.576 1.466.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 88.917 67.192
Diğer Borçlar
49.280 35.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.280 35.000
Türev Araçlar
836 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
836 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
438.721 110.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
438.721 110.800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.124.895 356.834
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.976 62.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 68.976 62.243
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
84.429 122.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
84.429 122.310
ARA TOPLAM
5.662.262 2.814.545
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.662.262 2.814.545
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.373.454 986.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.373.454 986.802
Banka Kredileri
7 1.158.578 785.769
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 214.876 201.033
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
488.082 403.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 488.082 403.156
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 2.801.195 2.158.103
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.662.731 3.548.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.324.993 6.362.606
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.112.777 21.980.817
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.627.924 9.020.007
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.404 -54.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.404 -54.295
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.717.328 9.074.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.051 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.051 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.051 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.758.560 1.401.860
Yasal Yedekler
1.758.560 1.401.860
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.700.821 6.235.437
Net Dönem Karı veya Zararı
3.116.257 2.423.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.112.777 21.980.817
TOPLAM KAYNAKLAR
35.437.770 28.343.423


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -3.188.482 3.188.482
Transferler
0 2.155.428 -2.155.428 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.354 2.496.731 673.421 3.138.798 3.138.798
Dönem Karı (Zararı)
673.421 673.421 673.421
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.354 2.496.731 2.465.377 2.465.377
Kar Payları
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -942.795 942.795
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -80.018 8.101.816 1.364.160 6.370.982 673.421 0 19.330.525 0 19.330.525
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -4.555.432 4.555.432
Transferler
356.700 2.066.649 -2.423.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.109 3.753.761 9.051 3.116.257 6.843.960 6.843.960
Dönem Karı (Zararı)
3.116.257 3.116.257 3.116.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.109 3.753.761 9.051 3.727.703 3.727.703
Kar Payları
-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -1.110.735 1.110.735
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -89.404 11.717.328 9.051 1.758.560 5.700.821 3.116.257 25.112.777 25.112.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.116.257 673.421 2.059.775 462.539
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.718.652 2.465.377 1.018.113 881.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -43.886 -39.193 -43.886 -39.193
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.753.761 2.496.731 1.053.222 912.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.777 7.839 8.777 7.839
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 8.777 7.839 8.777 7.839
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.051 0 9.051 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.068 0 12.068 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.068 0 12.068 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.017 0 -3.017 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 -3.017 0 -3.017 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.727.703 2.465.377 1.027.164 881.205
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.843.960 3.138.798 3.086.939 1.343.744
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.843.960 3.138.798 3.086.939 1.343.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956316


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.396 Değişim: -1,68% Hacim : 9.110 Mio.TL Son veri saati : 16:50
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6680 Değişim: 0,25%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1612 Değişim: 0,21%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,35 Değişim: 0,27%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.