KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2020 - 18:15
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 11.551.629 12.590.867 4.324.884 4.032.641
Satışların Maliyeti
13 -9.664.591 -10.117.131 -3.600.214 -3.324.066
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.887.038 2.473.736 724.670 708.575
BRÜT KAR (ZARAR)
1.887.038 2.473.736 724.670 708.575
Genel Yönetim Giderleri
14 -134.966 -115.502 -44.663 -38.300
Pazarlama Giderleri
14 -82.427 -81.411 -29.947 -26.437
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-134 -177 -68 -93
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 205.982 41.011 26.212 -3.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -23.964 -38.596 -10.509 -15.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.851.529 2.279.061 665.695 624.658
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
143.446 14 143.446 1
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.290 -3.615 -159 -49
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 3.104 5.598 -5.673 2.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.995.789 2.281.058 803.309 626.722
Finansman Gelirleri
15 225.610 429.687 125.608 -95.411
Finansman Giderleri
15 -93.266 -97.922 -39.853 -32.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.128.133 2.612.823 889.064 498.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.058.743 -716.957 -493.095 -73.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-888.391 -736.140 -394.820 -121.155
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-170.352 19.183 -98.275 47.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.069.390 1.895.866 395.969 425.045
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.069.390 1.895.866 395.969 425.045
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.069.390 1.895.866 395.969 425.045
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,36875517 0,65374689 0,13654103 0,14656724
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,36875517 0,65374689 0,13654103 0,14656724


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.193.872 2.659.344
Dönem Karı (Zararı)
1.069.390 1.895.866
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.069.390 1.895.866
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.404.915 1.182.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13/14 540.415 480.078
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.560 10.661
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.119 6.069
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 3.441 4.592
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.533 62.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 67.477 50.083
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.056 12.386
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-98.169 -69.344
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -154.146 -114.614
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 59.458 60.393
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.481 -15.123
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-30.907 -16.523
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.104 -5.598
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -3.104 -5.598
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.058.743 716.957
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-141.156 3.601
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-141.156 3.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.384.818 649.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
327.101 392.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
270.329 -175.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
56.772 568.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.123 258
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.123 258
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
810.436 344.085
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-122.536 -4.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.418 -186.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
206.615 23.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-106.197 -210.394
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.563 9.841
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
67.563 9.841
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-117 -121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
220.076 94.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
37.119 51.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
182.957 42.709
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.859.123 3.728.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -20.671 -20.381
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -276 -515
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -644.304 -1.047.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-729.636 -292.957
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 13.333 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.793 2.632
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.793 2.632
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-683.326 -254.148
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -681.991 -253.037
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.335 -1.111
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-218.599 -44.646
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 28.809
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-218.599 -73.455
Alınan Temettüler
5 2.163 3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.346.814 -2.466.040
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.571.697 1.526.415
Kredilerden Nakit Girişleri
1.571.697 1.526.415
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.109.494 -1.894.545
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.109.494 -1.894.545
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.362.077 1.356.701
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.395 -28.465
Ödenen Temettüler
-522.000 -3.507.577
Ödenen Faiz
-41.187 -36.222
Alınan Faiz
146.642 117.653
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-882.578 -99.653
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
870.385 77.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.193 -22.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.197 62.468
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.004 39.919


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
46.004 58.197
Ticari Alacaklar
1.082.707 1.062.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 775.588 795.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
307.119 267.137
Diğer Alacaklar
7.924.105 4.522.594
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7.889.481 4.520.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.624 1.679
Stoklar
4 4.491.909 4.023.192
Peşin Ödenmiş Giderler
98.426 27.065
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 2.091 6.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
96.335 20.757
Diğer Dönen Varlıklar
74.605 84.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
74.605 84.990
ARA TOPLAM
13.717.756 9.778.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.717.756 9.778.890
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
212 161
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
212 161
Diğer Alacaklar
11.306 11.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.306 11.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 239.643 200.820
Maddi Duran Varlıklar
6 14.613.324 11.001.236
Kullanım Hakkı Varlıkları
325.663 229.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 318.270 251.448
Peşin Ödenmiş Giderler
425.919 148.567
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 13.687 10.421
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
412.232 138.146
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.934.337 11.843.311
TOPLAM VARLIKLAR
29.652.093 21.622.201
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.255.698 1.221.234
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.255.698 1.221.234
Banka Kredileri
7 1.255.698 1.221.234
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
153.522 194.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
153.522 194.205
Banka Kredileri
7 123.688 168.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 29.834 25.516
Ticari Borçlar
1.671.396 1.195.179
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 489.865 215.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.181.531 979.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 110.808 60.695
Diğer Borçlar
63.977 20.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
63.977 20.882
Türev Araçlar
0 87
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 87
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
136.225 46.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
136.225 46.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 394.819 150.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.428 47.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 54.428 47.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
116.069 5.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
116.069 5.894
ARA TOPLAM
3.956.942 2.943.097
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.956.942 2.943.097
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
890.949 404.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
890.949 404.197
Banka Kredileri
7 696.798 226.396
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 194.151 177.801
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
421.807 334.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 421.807 334.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 2.487.211 1.748.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.799.967 2.487.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.756.909 5.430.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.895.184 16.191.727
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.843.765 9.687.698
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.018 -48.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.018 -48.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.923.783 9.736.362
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.401.860 1.364.160
Yasal Yedekler
1.401.860 1.364.160
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.680.005 84.277
Net Dönem Karı veya Zararı
1.069.390 2.155.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.895.184 16.191.727
TOPLAM KAYNAKLAR
29.652.093 21.622.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768
Transferler
592.519 3.516.360 -4.108.879 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.400 1.078.635 1.895.866 2.970.101 2.970.101
Dönem Karı (Zararı)
1.895.866 1.895.866 1.895.866
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.400 1.078.635 1.074.235 1.074.235
Kar Payları
-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -38.649 8.983.051 1.364.160 84.277 1.895.866 15.188.869 15.188.869
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727
Transferler
37.700 2.117.728 -2.155.428
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.354 5.187.421 1.069.390 6.225.457 6.225.457
Dönem Karı (Zararı)
1.069.390 1.069.390 1.069.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.354 5.187.421 5.156.067 5.156.067
Kar Payları
-522.000 -522.000 -522.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -80.018 14.923.783 1.401.860 1.680.005 1.069.390 21.895.184 21.895.184


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.069.390 1.895.866 395.969 425.045
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.156.067 1.074.235 2.690.690 -253.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -39.193 -5.641 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.187.421 1.078.635 2.690.690 -253.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.839 1.241 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 7.839 1.241 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.156.067 1.074.235 2.690.690 -253.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.225.457 2.970.101 3.086.659 171.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.225.457 2.970.101 3.086.659 171.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883106


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.