KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 18:17
KAP ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 11.503.776 7.454.686 4.741.146 2.511.560
Satışların Maliyeti
13 -7.676.024 -5.528.302 -3.257.328 -1.866.815
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.827.752 1.926.384 1.483.818 644.745
BRÜT KAR (ZARAR)
3.827.752 1.926.384 1.483.818 644.745
Genel Yönetim Giderleri
14 -95.945 -81.653 -35.165 -26.859
Pazarlama Giderleri
14 -67.960 -53.909 -27.046 -16.936
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-141 -82 -42 -35
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 160.939 55.531 107.546 11.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -33.384 -30.774 -13.734 -10.624
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.791.261 1.815.497 1.515.377 601.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 128 3 -2
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.021 -176 -885 -46
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 3.759 0 1.437 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.789.024 1.815.449 1.515.932 601.635
Finansman Gelirleri
15 859.968 119.920 356.629 58.534
Finansman Giderleri
15 -54.091 -51.245 -24.030 -12.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.594.901 1.884.124 1.848.531 647.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.633.165 -336.291 -807.775 -145.597
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.266.313 -398.820 -641.081 -131.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-366.852 62.529 -166.694 -14.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.961.736 1.547.833 1.040.756 501.785
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.961.736 1.547.833 1.040.756 501.785
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.961.736 1.547.833 1.040.756 501.785
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,02128827 0,53373551 0,35888137 0,17302931
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.758 3.550.212 -7.454 240.817 907.581 942.849 8.485.411 8.485.411
Transferler
128.673 814.176 -942.849
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.478 81.012 7.406 1.547.833 1.629.773 1.629.773
Dönem Karı (Zararı)
1.547.833 1.547.833 1.547.833
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.478 81.012 7.406 81.940 81.940
Kar Payları
-812.000 -812.000 -812.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -55.236 3.631.224 -48 369.490 909.757 1.547.833 9.303.184 9.303.184
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -52.860 4.242.923 447.790 48.457 2.382.311 9.968.785 9.968.785
Transferler
323.851 2.058.460 -2.382.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.906 5.746.000 2.961.736 8.710.642 8.710.642
Dönem Karı (Zararı)
2.961.736 2.961.736 2.961.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.906 5.746.000 5.748.906 5.748.906
Kar Payları
-2.030.000 -2.030.000 -2.030.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -49.954 9.988.923 771.641 76.917 2.961.736 16.649.427 16.649.427


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.049.552 2.001.626
Dönem Karı (Zararı)
2.961.736 1.547.833
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.961.736 1.547.833
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.940.835 689.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/13 368.709 296.478
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.548 2.295
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.025 -1.587
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.206 3.882
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.317 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.474 35.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 50.194 33.463
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.280 1.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-126.673 -26.260
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -144.467 -50.821
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 30.243 25.275
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.449 -714
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
697 37.259
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 8.273
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 8.273
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.759 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.633.165 336.291
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
674 48
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
674 48
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-786.308 94.845
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-416.754 128.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.505 -28.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-378.249 157.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.784 -2.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.784 -2.889
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 17.207
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-450.828 51.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-43.567 -16.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
249.582 -123.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
123.740 19.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
125.842 -143.241
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.205 19.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-85.205 19.421
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
48 -17.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.368 38.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.546 2.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-91.914 35.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.116.263 2.332.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -15.005 -18.112
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -1.239 -442
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -1.050.467 -312.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-239.437 -147.805
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -126.034 -12.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37 151
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6/14 37 151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.749 -133.896
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -114.983 -133.446
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.766 -450
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
3.309 -1.528
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
3.309 -1.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.343.846 -1.877.748
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.522.752 780.592
Kredilerden Nakit Girişleri
1.522.752 780.592
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-742.022 -1.108.687
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-742.022 -1.108.687
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-2.205.627 -765.293
Ödenen Temettüler
-2.028.899 -811.596
Ödenen Faiz
-38.599 -24.299
Alınan Faiz
148.549 51.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-533.731 -23.927
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
637.782 22.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.051 -1.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.895 14.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.946 12.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.961.736 1.547.833 1.040.756 501.785
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.748.906 74.534 3.727.650 117.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 3.726 -8.098 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.746.000 81.012 3.727.650 117.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-820 1.620 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 -820 1.620 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.406 0 -2
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Ge 0 9.258 0 -2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.852 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 -1.852 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.748.906 81.940 3.727.650 117.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.710.642 1.629.773 4.768.406 618.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.710.642 1.629.773 4.768.406 618.811


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
115.946 11.895
Ticari Alacaklar
1.589.160 731.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 910.911 549.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
678.249 181.982
Diğer Alacaklar
5.532.722 3.326.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.530.747 3.325.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.975 1.825
Stoklar
4 3.822.839 2.108.689
Peşin Ödenmiş Giderler
37.879 20.987
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.879 20.987
Diğer Dönen Varlıklar
11.063 8.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.063 8.578
ARA TOPLAM
11.109.609 6.208.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.109.609 6.208.412
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
162 13.437
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
162 13.437
Diğer Alacaklar
12.591 12.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.591 12.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 163.423 0
Maddi Duran Varlıklar
6 11.434.149 7.425.726
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 261.633 170.223
Peşin Ödenmiş Giderler
49.044 12.026
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 15.744 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.300 12.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.921.002 7.634.003
TOPLAM VARLIKLAR
23.030.611 13.842.415
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.635.317 904.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.635.317 904.459
Banka Kredileri
7 1.635.317 904.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
124.648 131.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
124.648 131.708
Banka Kredileri
7 124.648 131.708
Ticari Borçlar
947.476 439.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 200.786 48.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
746.690 390.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 50.883 85.884
Diğer Borçlar
28.923 17.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.923 17.326
Ertelenmiş Gelirler
30.155 29.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
30.155 29.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 880.719 664.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.482 28.133
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 33.482 28.133
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.738 70.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.738 70.329
ARA TOPLAM
3.768.341 2.371.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.768.341 2.371.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
352.343 303.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
352.343 303.070
Banka Kredileri
7 352.343 303.070
Türev Araçlar
301 158
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
301 158
Uzun Vadeli Karşılıklar
281.783 254.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 281.783 254.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 1.978.416 944.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.612.843 1.501.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.381.184 3.873.630
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.649.427 9.968.785
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.938.969 4.190.063
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.954 -52.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.954 -52.860
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.988.923 4.242.923
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
771.641 447.790
Yasal Yedekler
771.641 447.790
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.917 48.457
Net Dönem Karı veya Zararı
2.961.736 2.382.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.649.427 9.968.785
TOPLAM KAYNAKLAR
23.030.611 13.842.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715547


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,12% Hacim : 35.046 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3658 Değişim: 0,96%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3724
Açılış: 7,296
8,8708 Değişim: 0,91%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8810
Açılış: 8,7904
408,24 Değişim: 1,00%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 409,14
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.