KAP ***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

04.04.2018 - 23:37
KAP ***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.287.819 -124.822 32.006.999 60.520.559 -1.900.100 -6.853.960 5.020.843 35.869.641 148.462.019 27.853.651 176.315.670
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-108.910 -576.988 -7.350.546 166.391 126.919 -68.755 -634.814 8.446.703 846.703 9.293.406
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
635.040 23.178.909 -124.822 31.430.011 53.170.013 -1.733.709 -6.727.041 4.952.088 35.234.827 140.015.316 36.300.354 176.315.670
Transferler
749.361 1.023 -143.960 326.065 -355.407 1.530.982 -2.584.995 -473.931 473.931 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.395.136 2.839.266 -7.495.541 -7.051.411 -3.066.336 -10.117.747
Dönem Karı (Zararı)
-7.495.541 -7.495.541 -2.757.936 -10.253.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
444.130 -308.400 135.730
Kar Payları
-1.775.040 -1.775.040 -1.775.040
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.928.270 -124.822 31.431.034 53.026.053 -3.802.780 -4.243.182 6.483.070 23.382.251 130.714.934 33.707.949 164.422.883
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
635.040 23.287.819 -124.822 32.006.999 60.278.200 -4.295.236 -4.323.094 6.560.481 23.988.336 138.013.723 26.409.160 164.422.883
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
640.451 -575.965 -7.252.147 492.456 79.912 -77.411 -606.085 -7.298.789 7.298.789 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
635.040 23.928.270 -124.822 31.431.034 53.026.053 -3.802.780 -4.243.182 6.483.070 23.382.251 130.714.934 33.707.949 164.422.883
Transferler
329.115 -907.269 -578.154 578.154 0
Dönem Karı (Zararı)
7.352.780 7.352.780 -1.078.074 6.274.706
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.438.380 -346.028 -518.633 14.573.719 4.383.163 18.956.882
Kar Payları
-414.961 -414.961 -414.961
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.768.114 9.668.329 5.900.215 5.900.215
Dönem Sonu Bakiyeler
635.040 23.928.270 -124.822 31.431.034 68.464.433 -4.148.808 -8.529.929 6.812.185 39.081.130 157.548.533 37.591.192 195.139.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.362.296 12.075.036
Dönem Karı (Zararı)
6.274.706 -10.253.477
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.332.108 53.206.778
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 12.603.478 12.059.478
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.709.560 6.044.193
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 14.612.676 5.909.115
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.096.884 135.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.321.965 4.716.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.365.451 694.391
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-43.486 4.021.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.592.929 25.763.729
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.529.867 -2.068.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 26.122.796 27.832.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.701.460
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.701.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
449.342
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
27 449.342
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.635.606 4.827.601
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-279.312 -204.267
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -279.312 -204.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.906.931 -28.226.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.922.289 -11.071.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.922.289 -11.071.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.736.233 -6.003.270
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.249.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.985.892 -6.003.270
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.364.490 -10.801.081
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.697.862 -75.364
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.787.290 -1.637.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.728.233 925.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.515.523 -2.563.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-165.435 1.752.230
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-448.147 2.842.516
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.309.798
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-448.147 532.718
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10.959.629 -9.065.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.791.860 5.833.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.717.815 5.539.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.074.045 294.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.300.117 14.727.292
Ödenen Temettüler
-1.775.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -835.504 -507.601
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-226.675 -369.615
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.617.737 -10.581.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.544.508 1.314.300
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 1.544.508 1.314.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.388.583 -11.853.273
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -11.388.583 -11.853.273
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -350.000 -42.101
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.423.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.875.554 2.893.527
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.051.203 28.657.256
Kredilerden Nakit Girişleri
65.051.203 28.657.256
Ödenen Faiz
-26.705.516 -27.832.081
Alınan Faiz
1.529.867 2.068.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.895.521 4.387.489
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-718.533 2.530.866
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.176.988 6.918.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.188.047 9.269.692
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.365.035 16.188.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.453.058 17.947.691
Ticari Alacaklar
211.077.612 159.211.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 211.077.612 159.211.252
Diğer Alacaklar
2.259.791 7.408.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.259.791 7.408.366
Stoklar
7 102.090.568 72.411.878
Peşin Ödenmiş Giderler
9.382.720 5.935.528
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.382.720 5.935.528
Diğer Dönen Varlıklar
14.637.185 8.248.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 14.637.185 8.248.550
ARA TOPLAM
375.900.934 271.163.265
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
375.900.934 271.163.265
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.249.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.249.659
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
27 1.974.319
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 7.002.409 1.838.850
Maddi Duran Varlıklar
217.130.498 195.352.510
Arazi ve Arsalar
9 85.115.640 75.677.184
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 2.415.783 419.314
Binalar
9 66.753.067 54.512.005
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 50.145.773 54.175.271
Taşıtlar
9 1.505.067 1.201.735
Mobilya ve Demirbaşlar
9 3.387.329 2.677.825
Özel Maliyetler
9 2.349.194 2.614.372
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 5.458.645 4.074.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
980.741 2.100.581
Diğer Haklar
10 87.690 461.305
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 893.051 1.639.276
Peşin Ödenmiş Giderler
154.546 153.744
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 154.546 153.744
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 4.957.953 6.785.137
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
234.450.125 206.230.822
TOPLAM VARLIKLAR
610.351.059 477.394.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
182.353.122 137.304.128
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
680.399 1.993.671
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 680.399 1.993.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
181.672.723 135.310.457
Banka Kredileri
5 103.889.158 52.617.147
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.034.259 3.323.182
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 75.749.306 79.370.128
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.485.689 15.568.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.485.689 15.568.024
Banka Kredileri
5 34.485.689 15.568.024
Ticari Borçlar
113.064.172 89.591.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19 113.064.172 89.591.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.268.336 3.973.155
Ertelenmiş Gelirler
16.602.844 5.643.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 16.602.844 5.643.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.165.659
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.547.864 6.039.496
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.110.710 3.203.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.110.710 3.203.268
ARA TOPLAM
357.598.396 261.322.831
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.598.396 261.322.831
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.357.658 45.712.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.357.658 45.712.303
Banka Kredileri
4 42.146.858 41.807.590
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.210.800 3.904.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.623.193 5.636.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.623.193 5.636.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.455.521
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
176.566 299.628
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 176.566 299.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.612.938 51.648.373
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
415.211.334 312.971.204
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.548.533 130.714.934
Ödenmiş Sermaye
16 635.040 635.040
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.928.270 23.928.270
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-124.822 -124.822
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31.431.034 31.431.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.785.696 44.980.091
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.315.625 49.223.273
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
68.464.433 53.026.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.148.808 -3.802.780
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.529.929 -4.243.182
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 6.812.185 6.483.070
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.081.130 23.382.251
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.591.192 33.707.949
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
195.139.725 164.422.883
TOPLAM KAYNAKLAR
610.351.059 477.394.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 580.140.368 449.175.880
Satışların Maliyeti
21 -448.056.587 -350.834.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.083.781 98.341.258
BRÜT KAR (ZARAR)
132.083.781 98.341.258
Genel Yönetim Giderleri
22 -19.534.399 -18.308.723
Pazarlama Giderleri
22 -47.283.773 -41.076.432
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-701.511 -396.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 35.114.316 25.403.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -42.956.317 -27.221.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.722.097 36.741.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.842.787 1.562.773
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 -449.342
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.115.542 38.304.141
Finansman Gelirleri
25 28.104.351 20.349.718
Finansman Giderleri
25 -74.309.579 -64.079.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.910.314 -5.425.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.635.608 -4.827.603
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.392.334 -458.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.243.274 -4.368.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.274.706 -10.253.477
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.274.706 -10.253.477
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.078.074 -2.757.936
Ana Ortaklık Payları
7.352.780 -7.495.541
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.675.415 -2.395.136
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.040.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-365.446 -2.395.136
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-718.533 2.530.866
Yabancı Para Çevrim Farkları
-718.533 2.530.866
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.956.882 135.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.231.588 -10.117.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.305.089 -2.991.377
Ana Ortaklık Payları
21.926.499 -7.126.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673492


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: 0,00% Hacim : 31.470 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 03.03.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4404 Değişim: -0,07%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,4665
Açılış: 7,4455
8,9806 Değişim: -0,07%
Düşük 8,9535 04.03.2021 Yüksek 9,0195
Açılış: 8,9865
410,66 Değişim: 0,03%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 412,47
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.