KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.02.2023 - 20:15
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 124.549 1.091.758 3.508.193 -303.280 1.444.996 2.066.912 1.285.771 1.285.388 44.064.828 8.378.887 67.448.002 7.413.718 74.861.720
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.085.048 -579.952 1.888.340 1.794.485 -902.173 2.757.991 13.541.060 20.584.799 2.182.835 22.767.634
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.084 -31.923 10.816 32 18 651 22.664 -340.005 -318.663 -70.178 -388.841
Kar Dağıtımı
7.296.142 -8.077.029 -780.887 -291.447 -1.072.334
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415 -299.226 -960.641
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.281.290 -7.281.290 0
Diğer
14.852 -134.324 -119.472 7.779 -111.693
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 143.633 0 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 -38.147 13.541.060 86.933.251 9.234.928 96.168.179
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.866.109 -1.950.954 5.266.266 2.137.596 24.630.342 4.478.519 61.598.670 105.026.548 9.806.720 114.833.268
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.500.000 -5.500.000 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.082 19.706 -4.916 -6 1 425.707 152.261 587.671 -16.876 570.795
Kar Dağıtımı
12.486.279 -13.782.821 -1.296.542 -223.007 -1.519.549
Dağıtılan Temettü
-1.307.884 -1.307.884 -226.322 -1.534.206
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
12.474.937 -12.474.937 0
Diğer
11.342 11.342 3.315 14.657
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 138.551 0 1.079.541 14.465.250 -2.834.186 8.599.628 5.999.012 25.014.591 8.521.898 58.795.620 -127.647 61.598.670 191.250.928 18.801.765 210.052.693


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
486.977.283 950.378.400 1.437.355.683 302.695.310 836.880.350 1.139.575.660
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 91.557.242 158.958.679 250.515.921 46.412.927 153.202.866 199.615.793
Teminat Mektupları
85.483.077 95.269.548 180.752.625 46.048.608 86.618.355 132.666.963
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.344.063 1.143.615 2.487.678 865.540 764.138 1.629.678
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
11.143.447 40.340.109 51.483.556 4.204.824 46.612.126 50.816.950
Diğer Teminat Mektupları
72.995.567 53.785.824 126.781.391 40.978.244 39.242.091 80.220.335
Banka Kredileri
5.576.890 2.476.617 8.053.507 111.350 13.694.523 13.805.873
İthalat Kabul Kredileri
0 704.717 704.717 0 582.983 582.983
Diğer Banka Kabulleri
5.576.890 1.771.900 7.348.790 111.350 13.111.540 13.222.890
Akreditifler
492.132 56.376.383 56.868.515 244.637 48.629.112 48.873.749
Belgeli Akreditifler
455.314 36.316.518 36.771.832 191.272 34.944.022 35.135.294
Diğer Akreditifler
36.818 20.059.865 20.096.683 53.365 13.685.090 13.738.455
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
5.143 4.836.131 4.841.274 8.332 4.260.876 4.269.208
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
197.736.666 40.558.403 238.295.069 101.316.731 55.685.820 157.002.551
Cayılamaz Taahhütler
194.762.484 22.659.219 217.421.703 99.221.331 36.748.294 135.969.625
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
55.113 4.658.659 4.713.772 9.373.110 18.354.232 27.727.342
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
1.000.000 138.750 1.138.750 0 157.380 157.380
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
65.197.193 2.105.370 67.302.563 34.174.955 1.702.867 35.877.822
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.447.537 0 5.447.537 3.291.900 0 3.291.900
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.490 0 22.490 41.377 0 41.377
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
112.111.363 0 112.111.363 46.524.830 0 46.524.830
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
277.375 0 277.375 208.406 0 208.406
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
10.651.413 15.756.440 26.407.853 5.606.753 16.533.815 22.140.568
Cayılabilir Taahhütler
2.974.182 17.899.184 20.873.366 2.095.400 18.937.526 21.032.926
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.939.182 17.899.184 20.838.366 2.045.400 18.937.526 20.982.926
Diğer Cayılabilir Taahhütler
35.000 0 35.000 50.000 0 50.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
197.683.375 750.861.318 948.544.693 154.965.652 627.991.664 782.957.316
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 26.497.037 26.497.037 0 27.012.103 27.012.103
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 26.497.037 26.497.037 0 27.012.103 27.012.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
197.683.375 724.364.281 922.047.656 154.965.652 600.979.561 755.945.213
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.640.362 58.699.042 69.339.404 15.504.070 58.953.279 74.457.349
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.117.920 25.804.206 34.922.126 11.384.803 25.669.590 37.054.393
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.522.442 32.894.836 34.417.278 4.119.267 33.283.689 37.402.956
Para ve Faiz Swap İşlemleri
172.439.374 579.101.581 751.540.955 127.095.137 489.865.606 616.960.743
Swap Para Alım İşlemleri
14.912.056 201.323.125 216.235.181 9.433.744 177.256.130 186.689.874
Swap Para Satım İşlemleri
155.910.430 85.151.884 241.062.314 116.999.171 81.523.710 198.522.881
Swap Faiz Alım İşlemleri
808.444 146.313.286 147.121.730 331.111 115.542.883 115.873.994
Swap Faiz Satım İşlemleri
808.444 146.313.286 147.121.730 331.111 115.542.883 115.873.994
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.223.543 23.979.673 30.203.216 8.943.556 21.274.918 30.218.474
Para Alım Opsiyonları
3.160.239 8.188.384 11.348.623 4.557.856 6.309.858 10.867.714
Para Satım Opsiyonları
2.560.163 8.138.756 10.698.919 4.026.900 6.553.948 10.580.848
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.822.162 3.822.162 0 4.205.556 4.205.556
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.822.162 3.822.162 0 4.205.556 4.205.556
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
102.031 8.209 110.240 36.407 0 36.407
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
401.110 0 401.110 322.393 0 322.393
Futures Para İşlemleri
1.468.797 2.388.511 3.857.308 760.477 1.540.698 2.301.175
Futures Para Alım İşlemleri
531.608 1.878.869 2.410.477 40.052 1.481.995 1.522.047
Futures Para Satım İşlemleri
937.189 509.642 1.446.831 720.425 58.703 779.128
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.911.299 60.195.474 67.106.773 2.662.412 29.345.060 32.007.472
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.321.757.181 2.507.090.956 3.828.848.137 920.628.913 1.629.649.597 2.550.278.510
EMANET KIYMETLER
126.082.554 177.367.218 303.449.772 101.820.670 125.221.499 227.042.169
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
73.694.920 9.302.513 82.997.433 73.423.758 8.234.913 81.658.671
Tahsile Alınan Çekler
46.921.949 93.195.648 140.117.597 24.886.014 68.776.278 93.662.292
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.969.225 36.196.124 40.165.349 2.994.936 26.962.386 29.957.322
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.496.460 38.672.933 40.169.393 515.962 21.247.922 21.763.884
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.195.674.627 2.329.723.738 3.525.398.365 818.808.243 1.504.428.098 2.323.236.341
Menkul Kıymetler
70.796.111 214.601.746 285.397.857 55.405.889 148.526.695 203.932.584
Teminat Senetleri
22.783.627 73.150.399 95.934.026 15.393.327 58.309.803 73.703.130
Emtia
261.292.144 230.129.478 491.421.622 167.725.673 118.466.297 286.191.970
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
612.933.020 1.140.910.774 1.753.843.794 407.968.742 739.657.751 1.147.626.493
Diğer Rehinli Kıymetler
227.869.725 670.931.341 898.801.066 172.314.612 439.467.552 611.782.164
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.808.734.464 3.457.469.356 5.266.203.820 1.223.324.223 2.466.529.947 3.689.854.170


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
65.423.795 24.798.475
Alınan Faizler
118.786.745 61.253.858
Ödenen Faizler
-49.665.722 -31.171.346
Alınan Temettüler
1.040.005 356.764
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.118.215 10.490.764
Elde Edilen Diğer Kazançlar
25.750.270 8.259.735
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.590.123 3.082.969
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-25.862.712 -12.745.696
Ödenen Vergiler
-16.911.467 -4.041.939
Diğer
-13.421.662 -10.686.634
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
V-VI 23.009.505 79.558.425
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-15.496.512 -5.146.832
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-8.121.373 -12.513.917
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-187.313.018 -63.596.525
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-49.948.337 -17.844.555
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-625.735 -1.053.465
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
236.383.401 127.371.908
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-15.257.022 3.054.383
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
63.388.101 49.287.428
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
88.433.300 104.356.900
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-77.786.425 -10.310.109
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.689 -5.113
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.396.667 -830.154
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.387.612 423.335
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-79.595.524 -44.706.318
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
44.385.721 35.474.175
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-60.382.102 -16.224.952
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
21.574.387 16.481.168
Diğer
-2.756.163 -922.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-29.800.559 -12.728.598
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
48.911.840 20.594.682
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-76.093.320 -31.720.839
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.894.206 -1.094.965
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-724.873 -507.476
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
975.670 -1.317.136
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-18.178.014 80.001.057
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
132.322.602 52.321.545
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
114.144.588 132.322.602


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
69.057.682 15.560.258
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
45.775.586 7.207.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.867.929 3.824.663
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.710.234 2.692.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.718.358 -732.441
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.265.037 1.888.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-388.984 -23.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.907.657 3.382.713
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.141.102 1.796.559
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
33.631.708 -1.414.575
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.492.270 2.760.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.357.423 239.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.833.268 22.767.634


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
191.469.562 310.657.416 502.126.978 92.697.746 278.601.171 371.298.917
Nakit ve Nakit Benzerleri
35.067.358 211.798.542 246.865.900 23.200.606 198.923.187 222.123.793
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 21.718.599 180.127.300 201.845.899 17.295.382 166.725.843 184.021.225
Bankalar
V-I-ç 7.187.687 31.807.128 38.994.815 2.974.478 32.220.764 35.195.242
Para Piyasalarından Alacaklar
6.195.342 0 6.195.342 2.948.099 44.965 2.993.064
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-34.270 -135.886 -170.156 -17.353 -68.385 -85.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 23.469.599 10.105.253 33.574.852 5.768.364 8.712.674 14.481.038
Devlet Borçlanma Senetleri
711.666 9.566.112 10.277.778 519.471 6.017.710 6.537.181
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11.873.519 334.381 12.207.900 2.365.686 460.774 2.826.460
Diğer Finansal Varlıklar
10.884.414 204.760 11.089.174 2.883.207 2.234.190 5.117.397
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 132.318.883 69.806.694 202.125.577 62.974.176 46.969.483 109.943.659
Devlet Borçlanma Senetleri
129.555.447 64.099.567 193.655.014 61.246.085 39.819.974 101.066.059
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
258.517 1.342.084 1.600.601 264.898 668.883 933.781
Diğer Finansal Varlıklar
2.504.919 4.365.043 6.869.962 1.463.193 6.480.626 7.943.819
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 613.722 18.946.927 19.560.649 754.600 23.995.827 24.750.427
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
613.722 18.946.927 19.560.649 754.600 23.995.827 24.750.427
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
586.224.751 393.104.327 979.329.078 326.322.483 307.111.279 633.433.762
Krediler
V-I-e 502.248.199 375.845.283 878.093.482 292.585.111 302.937.054 595.522.165
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-e-ı 4.961.490 13.400.104 18.361.594 3.642.540 8.682.657 12.325.197
Faktoring Alacakları
V-I-e 13.696.739 2.211.918 15.908.657 5.097.842 1.797.516 6.895.358
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 91.311.985 15.644.176 106.956.161 45.055.046 6.490.282 51.545.328
Devlet Borçlanma Senetleri
90.427.061 9.829.112 100.256.173 44.872.603 3.103.354 47.975.957
Diğer Finansal Varlıklar
884.924 5.815.064 6.699.988 182.443 3.386.928 3.569.371
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-25.993.662 -13.997.154 -39.990.816 -20.058.056 -12.796.230 -32.854.286
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-n 1.598.635 20.359 1.618.994 888.883 21.988 910.871
Satış Amaçlı
1.598.635 20.359 1.618.994 888.883 21.988 910.871
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
42.680.123 190.321 42.870.444 21.918.409 0 21.918.409
İştirakler (Net)
V-I-g 405.345 0 405.345 316.851 0 316.851
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
385.225 0 385.225 280.196 0 280.196
Konsolide Edilmeyenler
20.120 0 20.120 36.655 0 36.655
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 42.258.868 190.321 42.449.189 21.593.954 0 21.593.954
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
42.258.868 190.321 42.449.189 21.593.954 0 21.593.954
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 15.910 0 15.910 7.604 0 7.604
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
15.910 0 15.910 7.604 0 7.604
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j 24.107.773 370.345 24.478.118 11.131.311 275.713 11.407.024
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 3.880.370 199.443 4.079.813 2.014.282 167.743 2.182.025
Şerefiye
27.994 0 27.994 27.994 0 27.994
Diğer
3.852.376 199.443 4.051.819 1.986.288 167.743 2.154.031
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-l 11.320.190 0 11.320.190 4.601.916 0 4.601.916
CARİ VERGİ VARLIĞI
16.486 9.868 26.354 60.343 14.476 74.819
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-m 963.685 10.425 974.110 580.561 2.538.415 3.118.976
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-o 132.660.097 15.947.393 148.607.490 62.506.945 12.950.409 75.457.354
VARLIKLAR TOPLAMI
994.921.672 720.509.897 1.715.431.569 522.722.879 601.681.194 1.124.404.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 381.017.089 571.618.843 952.635.932 165.520.943 452.158.260 617.679.203
ALINAN KREDİLER
V-II-c 12.101.494 143.880.105 155.981.599 6.019.498 122.904.185 128.923.683
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
37.777.875 13.462.281 51.240.156 42.829.398 10.908.455 53.737.853
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 11.523.746 46.820.814 58.344.560 8.784.977 39.292.335 48.077.312
Bonolar
10.463.791 0 10.463.791 5.999.193 0 5.999.193
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
164.426 0 164.426 757.078 0 757.078
Tahviller
895.529 46.820.814 47.716.343 2.028.706 39.292.335 41.321.041
FONLAR
27.907 709.826 737.733 11.191 680.513 691.704
Müstakrizlerin Fonları
27.907 709.826 737.733 11.191 680.513 691.704
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-g 3.060.665 7.030.436 10.091.101 7.097.196 6.981.331 14.078.527
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.060.665 7.030.436 10.091.101 7.097.196 6.981.331 14.078.527
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-f 1.326.947 316.106 1.643.053 983.934 255.780 1.239.714
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 54.155.322 13.137.153 67.292.475 27.864.420 7.744.897 35.609.317
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.886.941 6.798 5.893.739 2.572.040 4.391 2.576.431
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
23.985.529 11.602.637 35.588.166 12.951.315 6.572.513 19.523.828
Diğer Karşılıklar
24.282.852 1.527.718 25.810.570 12.341.065 1.167.993 13.509.058
CARİ VERGİ BORCU
V-II-h 8.077.499 48.488 8.125.987 2.537.054 24.082 2.561.136
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-h 1.599.383 0 1.599.383 120.438 4.511 124.949
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-i 2.277.824 31.280.921 33.558.745 2.296.445 39.182.832 41.479.277
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.277.824 31.280.921 33.558.745 2.296.445 39.182.832 41.479.277
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 143.167.968 20.960.184 164.128.152 74.142.355 9.890.864 84.033.219
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 213.719.591 -3.666.898 210.052.693 98.923.927 -2.755.748 96.168.179
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.218.092 0 1.218.092 1.203.468 0 1.203.468
Hisse Senedi İhraç Primleri
138.551 0 138.551 143.633 0 143.633
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.079.541 0 1.079.541 1.059.835 0 1.059.835
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20.231.121 -429 20.230.692 8.054.093 100 8.054.193
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
44.402.975 -4.867.474 39.535.501 11.320.953 -3.031.910 8.289.043
Kar Yedekleri
58.255.995 539.625 58.795.620 51.379.015 4.619 51.383.634
Yasal Yedekler
7.063.017 28.268 7.091.285 5.832.370 1.930 5.834.300
Statü Yedekleri
289.294 0 289.294 225.558 0 225.558
Olağanüstü Yedekler
50.903.684 511.357 51.415.041 45.321.087 2.689 45.323.776
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
60.681.842 789.181 61.471.023 13.085.039 417.874 13.502.913
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-10.877 -116.770 -127.647 -263.478 225.331 -38.147
Dönem Net Kâr veya Zararı
60.692.719 905.951 61.598.670 13.348.517 192.543 13.541.060
Azınlık Payları
V-II-k 18.929.566 -127.801 18.801.765 9.381.359 -146.431 9.234.928
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
869.833.310 845.598.259 1.715.431.569 437.131.776 687.272.297 1.124.404.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 140.591.973 69.449.187
Kredilerden Alınan Faizler
88.814.283 48.414.707
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
284.989 850.107
Bankalardan Alınan Faizler
1.192.676 686.021
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.235.823 401.957
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
45.597.027 17.499.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
295.244 168.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
26.924.548 10.801.345
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
18.377.235 6.529.606
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.656.789 887.340
Diğer Faiz Gelirleri
1.810.386 709.888
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -54.160.597 -32.530.364
Mevduata Verilen Faizler
-32.510.139 -18.048.238
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.536.809 -2.612.115
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.642.178 -5.396.609
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.236.025 -6.048.417
Kiralama Faiz Giderleri
-247.662 -163.612
Diğer Faiz Giderleri
-2.987.784 -261.373
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
86.431.376 36.918.823
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
14.671.415 6.691.855
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.118.215 10.490.764
Gayri Nakdi Kredilerden
2.329.047 1.327.072
Diğer
19.789.168 9.163.692
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.446.800 -3.798.909
Gayri Nakdi Kredilere
-40.129 -12.754
Diğer
-7.406.671 -3.786.155
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-c 263.526 68.548
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-ç 19.477.788 703.452
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.507.138 1.882.678
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-10.163.186 -179.759
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
19.133.836 -999.467
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-d 32.573.886 16.883.690
FAALİYET BRÜT KÂRI
153.417.991 61.266.368
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -13.055.945 -12.667.759
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -6.175.130 -4.142.731
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-17.710.092 -7.715.533
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-f -42.171.552 -22.665.876
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
74.305.272 14.074.469
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
10.205.448 4.874.850
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 84.510.720 18.949.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ -15.453.038 -3.389.061
Cari Vergi Karşılığı
-20.565.318 -2.621.921
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.936.091 -3.774.382
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.048.371 3.007.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 69.057.682 15.560.258
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-ı 69.057.682 15.560.258
Grubun Karı (Zararı)
61.598.670 13.541.060
Azınlık Payları Karı (Zararı)
7.459.012 2.019.198
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 6,15986700 1,35410600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110914


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8642 Değişim: 0,29%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8764
Açılış: 32,7682
35,2132 Değişim: 0,35%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2325
Açılış: 35,0901
2.459,18 Değişim: 0,05%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.