KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.02.2023 - 20:25
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
174.562.525 636.460.954 811.023.479 140.835.868 516.608.633 657.444.501
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.076.327 53.207.947 62.284.274 13.885.441 46.330.649 60.216.090
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.486.754 24.879.081 31.365.835 9.851.253 20.305.444 30.156.697
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.589.573 28.328.866 30.918.439 4.034.188 26.025.205 30.059.393
Para ve Faiz Swap İşlemleri
158.868.495 505.601.396 664.469.891 117.694.703 424.446.452 542.141.155
Swap Para Alım İşlemleri
12.686.066 180.280.643 192.966.709 6.016.040 158.921.467 164.937.507
Swap Para Satım İşlemleri
144.722.429 72.885.673 217.608.102 111.278.663 66.277.089 177.555.752
Swap Faiz Alım İşlemleri
730.000 126.217.540 126.947.540 200.000 99.623.948 99.823.948
Swap Faiz Satım İşlemleri
730.000 126.217.540 126.947.540 200.000 99.623.948 99.823.948
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.720.382 23.965.147 29.685.529 8.573.317 21.264.309 29.837.626
Para Alım Opsiyonları
3.160.239 8.188.359 11.348.598 4.553.586 6.303.322 10.856.908
Para Satım Opsiyonları
2.560.143 8.132.464 10.692.607 4.019.731 6.549.875 10.569.606
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.822.162 3.822.162 0 4.205.556 4.205.556
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.822.162 3.822.162 0 4.205.556 4.205.556
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
897.321 743.203 1.640.524 682.407 687.983 1.370.390
Futures Para Alım İşlemleri
192.908 559.500 752.408 0 687.983 687.983
Futures Para Satım İşlemleri
704.413 183.703 888.116 682.407 0 682.407
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 52.943.261 52.943.261 0 23.879.240 23.879.240
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.116.249.656 1.495.889.698 2.612.139.354 796.887.897 993.775.709 1.790.663.606
EMANET KIYMETLER
84.271.660 172.676.943 256.948.603 60.617.295 121.635.447 182.252.742
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
34.788.786 4.899.694 39.688.480 33.813.447 4.930.182 38.743.629
Tahsile Alınan Çekler
44.145.057 93.149.806 137.294.863 23.306.991 68.668.580 91.975.571
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.841.357 35.954.510 39.795.867 2.980.895 26.788.763 29.769.658
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.496.460 38.672.933 40.169.393 515.962 21.247.922 21.763.884
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.031.977.996 1.323.212.755 2.355.190.751 736.270.602 872.140.262 1.608.410.864
Menkul Kıymetler
67.423.981 800.624 68.224.605 53.604.619 352.719 53.957.338
Teminat Senetleri
2.550.997 35.205.788 37.756.785 2.516.138 33.012.695 35.528.833
Emtia
235.924.378 132.452.520 368.376.898 144.690.167 75.209.001 219.899.168
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
561.535.101 876.040.583 1.437.575.684 398.843.430 580.623.489 979.466.919
Diğer Rehinli Kıymetler
164.543.539 278.713.240 443.256.779 136.616.248 182.942.358 319.558.606
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.569.678.410 2.319.462.766 3.889.141.176 1.081.402.307 1.703.043.697 2.784.446.004


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
29.321.468 14.064.345
Alınan Faizler
103.691.818 54.774.522
Ödenen Faizler
-43.427.261 -28.575.621
Alınan Temettüler
1.451.063 837.502
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.771.458 9.740.804
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.926.359 999.236
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.384.340 2.802.041
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-22.292.589 -10.730.457
Ödenen Vergiler
-13.579.263 -2.688.207
Diğer
V-VI -25.604.457 -13.095.475
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
56.755.949 79.007.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-412.259 -3.878.212
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.407.545 -16.411.725
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-188.170.365 -56.752.805
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.122.078 -2.370.308
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.142.070 -1.077.510
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
238.319.648 127.280.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-14.214.342 600.469
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI 18.620.820 31.617.097
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
86.077.417 93.072.243
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-75.342.524 -7.296.356
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.714.714 -135.636
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.325.592 -500.697
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
218.743 223.992
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-59.932.987 -24.036.024
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.825.705 17.782.022
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-55.070.273 -15.700.230
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
19.171.942 15.819.175
Diğer
V-VI -2.515.348 -748.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-31.982.420 -15.071.710
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.906.657 7.897.669
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-40.429.982 -21.609.192
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.667.884 -795.739
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-791.211 -564.448
Diğer
V-VI 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI 967.080 -1.171.636
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-20.280.447 69.532.541
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
114.894.449 45.361.908
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
94.614.002 114.894.449


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
61.537.880 13.467.895
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
43.834.286 7.268.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.347.585 3.606.560
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.126.488 1.606.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.593.679 -713.198
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
8.119.452 2.731.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-304.676 -17.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.486.701 3.661.609
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.071.370 1.702.150
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
32.024.551 -532.979
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.517.021 2.433.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.126.241 59.238
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.372.166 20.736.064


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
152.182.251 271.580.331 423.762.582 77.063.730 248.977.452 326.041.182
Nakit ve Nakit Benzerleri
22.339.070 199.486.876 221.825.946 17.445.369 188.544.363 205.989.732
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 21.699.372 177.230.281 198.929.653 17.280.450 164.642.771 181.923.221
Bankalar
V-I-ç 650.374 22.384.255 23.034.629 168.221 23.961.080 24.129.301
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-10.676 -127.660 -138.336 -3.302 -59.488 -62.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 4.703.224 9.607.720 14.310.944 2.220.989 8.351.219 10.572.208
Devlet Borçlanma Senetleri
377.411 9.274.555 9.651.966 477.614 6.006.316 6.483.930
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
498.961 333.165 832.126 207.094 458.187 665.281
Diğer Finansal Varlıklar
3.826.852 0 3.826.852 1.536.281 1.886.716 3.422.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 124.642.997 45.953.397 170.596.394 56.816.982 30.738.094 87.555.076
Devlet Borçlanma Senetleri
124.131.177 44.220.021 168.351.198 56.387.087 28.618.627 85.005.714
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160.992 935.061 1.096.053 80.176 472.152 552.328
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 798.315 1.149.143 349.719 1.647.315 1.997.034
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 496.960 16.532.338 17.029.298 580.390 21.343.776 21.924.166
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
496.960 16.532.338 17.029.298 580.390 21.343.776 21.924.166
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
555.605.494 287.547.860 843.153.354 310.048.682 222.249.550 532.298.232
Krediler
V-I-e 493.476.961 288.946.360 782.423.321 287.305.913 226.902.837 514.208.750
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 85.116.372 8.257.625 93.373.997 41.733.414 4.679.320 46.412.734
Devlet Borçlanma Senetleri
84.231.448 2.808.785 87.040.233 41.550.971 2.111.385 43.662.356
Diğer Finansal Varlıklar
884.924 5.448.840 6.333.764 182.443 2.567.935 2.750.378
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-22.987.839 -9.656.125 -32.643.964 -18.990.645 -9.332.607 -28.323.252
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-n 1.594.570 6.055 1.600.625 818.101 9.532 827.633
Satış Amaçlı
1.594.570 6.055 1.600.625 818.101 9.532 827.633
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
69.572.029 10.287.445 79.859.474 34.921.907 4.539.438 39.461.345
İştirakler (Net)
V-I-g 399.382 0 399.382 311.081 0 311.081
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
399.382 0 399.382 311.081 0 311.081
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 69.172.647 10.287.445 79.460.092 34.610.826 4.539.438 39.150.264
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.085.925 10.287.445 37.373.370 13.073.619 4.539.438 17.613.057
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
42.086.722 0 42.086.722 21.537.207 0 21.537.207
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j 17.131.994 64.954 17.196.948 8.659.882 39.978 8.699.860
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 3.506.177 8.256 3.514.433 1.747.103 3.006 1.750.109
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.506.177 8.256 3.514.433 1.747.103 3.006 1.750.109
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-l 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-m 0 0 0 87.529 2.470.081 2.557.610
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-o 31.917.998 7.317.254 39.235.252 7.774.473 7.158.580 14.933.053
VARLIKLAR TOPLAMI
831.510.513 576.812.155 1.408.322.668 441.121.407 485.447.617 926.569.024
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 386.133.818 544.943.471 931.077.289 167.618.387 428.009.989 595.628.376
ALINAN KREDİLER
V-II-c 3.366.612 68.088.714 71.455.326 2.505.052 63.146.374 65.651.426
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
28.009.248 12.090.068 40.099.316 39.121.801 9.113.694 48.235.495
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 2.157.957 26.156.146 28.314.103 5.194.456 25.441.356 30.635.812
Bonolar
1.755.212 0 1.755.212 3.133.754 0 3.133.754
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
402.745 26.156.146 26.558.891 2.060.702 25.441.356 27.502.058
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-g 2.836.442 6.004.376 8.840.818 6.163.475 6.423.058 12.586.533
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.836.442 6.004.376 8.840.818 6.163.475 6.423.058 12.586.533
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-f 2.053.406 98.801 2.152.207 1.614.884 85.555 1.700.439
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 29.136.548 1.402.544 30.539.092 14.400.399 1.086.919 15.487.318
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.507.254 0 5.507.254 2.392.832 0 2.392.832
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
23.629.294 1.402.544 25.031.838 12.007.567 1.086.919 13.094.486
CARİ VERGİ BORCU
V-II-h 6.531.922 31.008 6.562.930 1.816.875 14.344 1.831.219
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-h 1.080.530 0 1.080.530 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-i 2.277.824 31.280.921 33.558.745 2.296.445 35.174.552 37.470.997
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.277.824 31.280.921 33.558.745 2.296.445 35.174.552 37.470.997
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 49.847.129 13.419.108 63.266.237 24.978.068 5.524.050 30.502.118
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 196.315.737 -4.939.662 191.376.075 89.923.933 -3.084.642 86.839.291
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 0 10.000.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.164.946 204 1.165.150 1.113.235 204 1.113.439
Hisse Senedi İhraç Primleri
108.952 204 109.156 108.944 204 109.148
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.055.994 0 1.055.994 1.004.291 0 1.004.291
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20.188.138 -1.146 20.186.992 7.840.024 -617 7.839.407
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
44.848.370 -4.938.720 39.909.650 11.507.178 -3.084.229 8.422.949
Kar Yedekleri
58.410.937 0 58.410.937 46.081.015 0 46.081.015
Yasal Yedekler
6.168.857 0 6.168.857 5.065.786 0 5.065.786
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
52.242.080 0 52.242.080 41.015.229 0 41.015.229
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
61.703.346 0 61.703.346 18.882.481 0 18.882.481
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
165.466 0 165.466 5.414.586 0 5.414.586
Dönem Net Kâr veya Zararı
61.537.880 0 61.537.880 13.467.895 0 13.467.895
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
709.747.173 698.575.495 1.408.322.668 355.633.775 570.935.249 926.569.024


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 123.454.753 60.904.343
Kredilerden Alınan Faizler
82.579.909 44.448.255
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
284.681 849.109
Bankalardan Alınan Faizler
444.545 133.704
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
448.198 890
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
39.658.335 15.434.222
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
235.962 128.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
24.247.051 9.421.203
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
15.175.322 5.884.901
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
39.085 38.163
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -48.251.300 -29.963.074
Mevduata Verilen Faizler
-32.480.838 -18.085.126
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.993.523 -1.530.274
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.677.551 -5.081.676
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.770.518 -4.761.496
Kiralama Faiz Giderleri
-362.675 -255.389
Diğer Faiz Giderleri
-2.966.195 -249.113
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
75.203.453 30.941.269
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
16.146.898 7.619.945
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.770.884 9.742.778
Gayri Nakdi Kredilerden
2.257.434 1.291.970
Diğer
-4.623.986 -2.122.833
Gayri Nakdi Kredilere
-1.461 -1.521
Diğer
-4.622.525 -2.121.312
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-c 38.604 20.735
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-ç 4.522.593 -5.149.127
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.314.827 357.107
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-13.543.440 -1.046.262
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
14.751.206 -4.459.972
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-d 6.080.548 4.401.570
FAALİYET BRÜT KÂRI
101.992.096 37.834.392
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -10.036.266 -10.837.246
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -5.768.178 -3.612.921
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-15.095.648 -6.366.681
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-f -18.933.630 -9.545.008
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
52.158.374 7.472.536
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
21.790.674 8.003.345
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 73.949.048 15.475.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ -12.411.168 -2.007.986
Cari Vergi Karşılığı
-17.204.130 -1.103.778
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.117.479 -2.855.911
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.910.441 1.951.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 61.537.880 13.467.895
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-ı 61.537.880 13.467.895
Grubun Karı (Zararı)
61.537.880 13.467.895
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 6,15378800 1,34678950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110170


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6547 Değişim: 0,44%
Düşük 32,4842 19.06.2024 Yüksek 32,6600
Açılış: 32,5128
35,0351 Değişim: 0,43%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1153
Açılış: 34,8854
2.446,36 Değişim: 0,45%
Düşük 2.432,12 19.06.2024 Yüksek 2.446,36
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.